Всі рубрики


Час кризи – час нових можливостей, або Тенденції розвитку юридичних практик у 2010 р.

Закінчення. Початок у «ПТ» №6 (184) від 9 лютого 2010 р.  У цьому номері «Правовий тиждень» продовжує огляд думок представників юридичного бізнесу щодо того, як вони оцінюють вплив кризи на розвиток окремих практик і що буде актуальним на юридичному ринку України цього року. Старший юрист АФ «Паритет» Максим УСЛИСТИЙ: – Стан ринку юридичних послуг завжди був індикатором стану світової економіки. Ідеться перш за все про його надзвичайну чутливість до фінансового стану бізнесу. Відтак, увесь комплекс заходів з перепрофілювання діяльності, розвитку нових практик, значні скорочення видатків у минулому році не покращили суттєво стан провайдерів юридичних послуг, а лише дозволили їм залишитися на ринку. Очевидно, що з кожного правила є винятки. Так, деякі компанії з вузькою спеціалізацією спромоглися закінчити минулий рік з позитивним фінансовим результатом. Проте це свідчить радше про якість клієнтської бази, ніж про ноу-хау антикризового юридичного менеджменту. На мій погляд, переможцями в цей непростий для юридичного бізнесу час вийшли практики, що спромоглися зберегти ключових виконавців. Уже відомі сучасній світовій економіці правила про циклічність кризових явищ не вибачають жодних помилок в управлінні та стратегії бізнесу, у тому числі юридичного. Практично всі великі гравці українського юридичного простору виявилися неготовими до відомих нам подій. Відтак, погоджуючись зі словами одного з економістів про те, що 2009 р. – це не рік кризи, а початок нової моделі ведення бізнесу, не можу не додати, що єдиним правильним шляхом подолання наслідків рецесії є адаптація до нових вимог ринку, можливість вчасно та адекватно реагувати на його виклики. Основні акценти діяльності юридичних фірм змістилися в бік практик, що стали актуальними в кризових умовах. Передусім ідеться про процедури реорганізації, реструктуризації активів, консультування з питань банкрутства, відновлення платоспроможності, посередництва в розв’язанні майнових та податкових спорів, представництво клієнтів у суді. На жаль, як відомо, справа не закінчилася простою зміною пріоритетів. Значного негативного впливу зазнали практики, пов’язані з нерухомістю, банківським та фінансовим сегментами. Однак навіть перелічені сфери, що зазнали найбільшого удару, оперативно переорієнтувавшись на нові умови роботи, змогли відстояти свої позиції. Наприклад, у банківському та фінансовому секторах багато компаній знайшли нові можливості у вигляді супроводження процедур реструктуризації в банківській сфері. Говорячи про пріоритетність практик юридичних фірм у 2010 р., необхідно мати на увазі прогнози стосовно активізації ринку злиттів та поглинань, пов’язаних з цим процедур аналізу юридичного стану підприємств, залучення фінансування. Поступове відновлення банківської сфери також має дещо пожвавити відповідні практики. Менш однозначна, на мій погляд, ситуація з ринком будівництва та нерухомості. Неготовність фінансових установ до фінансування будівельних проектів на докризовому рівні та надзвичайно повільні темпи відновлення ринку навряд чи призведуть до значного збільшення активності у відповідних сферах діяльності юридичних фірм. Адвокат АО «Нечаєв і Партнери», член Координаційної ради молодих юристів при Мін’юсті України Сергій КАМПО: – Донедавна разом з економікою розвивались і відповідні популярні юридичні практики. Однак під час кризи відбувся значний відтік капіталу з України, багато компаній якщо не припинили свою діяльність, то принаймні переглянули свої докризові плани та бюджети, щоб оптимізувати та скоротити їх. У зв’язку з відчутним ослабленням таких сфер бізнесу, як будівництво (нерухомість), страхування, кредитування, інвестиції, певні юридичні практики також скорочуються або ж взагалі зникають. До групи ризику можна віднести практики фінансового права, нерухомості та будівництва, земельних правовідносин, міжнародної торгівлі, частково корпоративного права (M&A). Однак набувають актуальності інші практики, орієнтовані на подолання наслідків кризи. Серед юридичних послуг, що користуються попитом в період кризи, – судова робота з дебіторської заборгованості та захист від власних невиконаних зобов’язань, зокрема кредитних, ведення процедури банкрутства та виконавчого провадження. Набули актуальності медіація, практика структуризації заборгованостей, інші практики, пов’язані з ризиками в бізнесі. Подекуди кризові явища зумовили необхідність відповідних корпоративних змін на підприємствах та в холдингах. Досить актуальною залишається роботи з органами державної влади у сфері оподаткування, антимонопольного середовища, ліцензування тощо. Отже, зараз як бізнес загалом, так і юрпрактика зокрема зайняли скоріше оборонну, ніж наступальну (креативну) позицію. Звичайно, багато чого у 2010 р. залежатиме від ключових суспільно-політичних процесів, зокрема від виборів Президента та політико-економічної ситуації в країні. Переконаний, що за будь-яких обставин будуть затребувані класичні антикризові практики: судова, господарського (зокрема, корпоративного) права, робота з держорганами, практика виконавчого провадження та банкрутства. Звісно, нормалізація фінансового сектора економіки спряла б активізації банківської, страхової, земельної та будівничої практик. Дієві антикризові кроки влади змогли б покращити інвестиційний клімат у незавершених бізнес-проектах або надали б підтримку новим. Усе залежатиме від дій щодо подолання кризи та вимог ринку. Партнер ЮФ «КЛМ», адвокат, магістр права Андрій МАГАС: – Основним наслідком кризи для юристів стало зменшення бюджетів клієнтів на юридичний супровід. Тому ціни на юридичні послуги у гривнях переважно залишилися незмінними, незважаючи на різке зростання долара восени 2008 р., а також відбулося коригування вартості послуг у валютному вираженні. Відповідно, юридичні фірми мали зменшити витрати – знизити оплату праці юристів і зменшити персонал. Те саме стосується і юридичних відділів підприємств та організацій. У межах загального режиму економії юридичні фірми зменшують витрати на розвиток бізнесу та рекламу і концентруються на утриманні та кращому обслуговуванні наявних клієнтів. Великий спад продемонстрували сегменти корпоративних перетворень, адже у зв’язку зі зменшенням інвестицій та оборотів, операцій із придбання компаній значно поменшало. Натомість побільшало банкрутств. У фінансовому секторі замість операцій із випуску нових облігацій та позик тепер займаються в основному реструктуризацією наявних зобов’язань. Розвиток юридичних практик у 2010 р. залежатиме від економічної та політичної ситуації в країні, а також від стану світової економіки. Перспективним виглядає сегмент нерухомості, але за умови стабілізації ситуації. Останнім часом у практиці ЮФ «КЛМ» збільшилася питома вага угод з купівлі-продажу житлової та комерційної нерухомості, земельних ділянок у Києві та регіонах, зокрема угод щодо нерухомості в курортних районах. Активація ринку нерухомості вірогідна при подальшому зменшенні цін (краще різкому, ніж поступовому). Це підвищило б платоспроможний внутрішній попит та стало б сигналом до активних дій інвесторів та споживачів. ЮФ «КЛМ», незважаючи на зменшення операційних витрат та представницьких витрат, зберегла клієнтську базу та навіть залучила нових клієнтів. І хоча криза стала поштовхом до поглибленого аналізу ефективності роботи працівників, який дозволив би досягти оптимальної штатної структури фірми, кількість працівників навіть збільшилася.         Керуючий партнер ЮФ «Місечко та Партнери» Володимир МІСЕЧКО: – Як і більшість сфер бізнесу, світова криза не оминула і юридичний ринок. Це пов’язано з тим, що сьогодні клієнти – як представники малого та середнього бізнесу, так і великі підприємства – змушені бути економними. Можна відзначити також тенденцію скорочення іноземних клієнтів, які прагнуть розпочати свій бізнес в Україні. У зв’язку з цим більшість юридичних компаній були змушені переглянути фонди заробітних плат юристів та адміністративного персоналу, рекламні бюджети тощо. Звичайно, світова криза диктує свої умови розвитку юридичного бізнесу. Сьогодні можна відзначити збільшення попиту на послуги представництва та захисту інтересів у судах. Переважно це спори про визнання та захист права власності, стягнення заборгованості, виконання грошових зобов’язань тощо. Також побільшало спорів, що виникають із правовідносин клієнта з банком щодо стягнення заборгованості за кредитними та депозитними договорами, визнання їх недійсними. Поряд із судовою зростає практика корпоративного права, а саме: послуги з приведення діяльності АТ у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», послуги з дематеріалізації акцій. Ця тенденція спричинена виконанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Водночас зменшується попит на послуги зі злиттів та поглинань, отримання дозволів на концентрацію. У зв’язку з відсутністю іпотечного кредитування практично відсутні послуги щодо супроводження операцій із нерухомістю. Лідируючою практикою є і буде судова. Помітним буде й попит на послуги з корпоративного права. Якщо порівняти юридичні фірми з діагностичними та медичними центрами, а клієнтів юридичних фірм – з пацієнтами, то можна сказати, що послуги, які користуються сьогодні попитом, допомагають визначити хвороби, які є найпоширенішими. Водночас хтось завжди «хворітиме», тому попит на юридичні послуги, як і на медичні, існуватиме постійно. Юрист київського офісу ЮФ «Халас і Партнери» Олег КРИКАВСЬКИЙ: – Юридичний бізнес, належачи до сфери послуг, прямо залежить від стану економіки. Ринок став обережнішим, кількість трансакцій загалом зменшилась. Багато великих гравців на ринку юридичних послуг зменшили свої штати, деякі навіть наполовину. Роботодавець висуває ще більші вимоги до професійного рівня юристів, працівники втратили ініціативу в питанні заробітної плати. Час, як ніколи, диктує моду на професіоналів. Але навіть у кризовий час інвестор потребує правової допомоги – в питаннях скорочення штату працівників, виведення активів, поглинання ослаблих конкурентів, отже, роботи для юриста вистачає. Саме через це на ринок виходять нові гравці, наприклад наша юридична фірма, яка вирішила, що криза – найкращий час для входу на український ринок і активного розвитку. Як свідчить наш досвід, відбувся великий крен у бік віндикаційної практики, адже проблеми з обіговими коштами поставили позичальників у складне становище. Також криза штовхає українські фірми до альтернативних шляхів фінансування, у тому числі до IPO і виходу на провідні біржові майданчики, зокрема на Варшавську фондову біржу. Це чудовий інструмент антикризової політики за умови недоступності інших видів фінансування. Можливе пожвавлення на ринку M&A. Він певною мірою стабілізувався, минув шок від падіння вартості активів і настав час приймати рішення про подальшу долю бізнесу. Тому ми очікуємо відновлення інтересу інвесторів до українських фірм і готовності останніх укладати угоди з продажу активів. Також 2009 р. став проривом у сфері «зеленої» енергетики (запровадження «зеленого» тарифу, стимулювання галузі податковими та іншими заходами), і цей сектор, схоже, має хороші шанси на розвиток. Директор АК IMG Partners Ігор МЕЛЬНИК: – Вплив кризи на юридичні фірми був неоднозначним. Багато хто в цей період значно скоротив штат співробітників чи закрив цілі департаменти, а дехто, навпаки, відкрив додаткові вакансії. Це обумовлено насамперед сферами, у яких працювали юридичні компанії. Якщо криза не дуже зачепила сферу, у якій працює клієнт юридичної фірми, вона не втратить своїх доходів і зможе не знижувати оплату своїм співробітникам. Слід також відзначити масову появу нових компаній, які переважно створювали партнери або провідні юристи великих юридичних компаній. Очікуваного ж злиття юрфірм практично не спостерігалось. Протягом 2009 р. багато юридичних фірм радикально змінили сфери діяльності, а часом повністю відмовлялися від неприбуткових практик. Практики, які виявилися стабільнішими та рентабельнішими, отримали розширення і навіть дроблення на підсфери в рамках однієї компанії. Найбільше вплив кризи відчувають такі сектори бізнесу, як нерухомість і ринки цінних паперів. Проблемними секторами юридичного бізнесу можна також визнати транзакційні практики, а саме практики M&A і комплексного боргового фінансування. Тенденції, які можна було спостерігати у 2009 р., свідчать про те, що в поточному році зросте попит на послуги, пов'язані з мінімізацією ризиків недружніх поглинань, повернення дебіторської заборгованості, податкової оптимізації, реструктуризації бізнесу, збереження активів компанії тощо. Протягом цього року однією з лідируючих практик буде банкрутство підприємств. У цій сфері зростатиме попит як з боку кредитора, так і з боку боржника.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________