Всі рубрики

  

 

Законодавчі новинки

Минулого тижня Верховна Рада України в цілому ухвалила Закон…  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами)», спрямований на ефективне регулювання правовідносин, що виникають під час ініціювання та розгляду справ про соціальні виплати. Зокрема, законодавчий акт вносить зміни до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якими розгляд та вирішення справ про соціальні виплати передається з компетенції адміністративних судів до компетенції загальних судів. Передбачається також, що розгляд цих спорів здійснюватиметься за правилами цивільного судочинства.  …«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин», який має на меті забезпечити вирішення справ з питань земельних відносин у судах за місцезнаходженням об’єктів земельних відносин. Для цього ч. 1 ст. 12 ГПКУ, яка визначає категорії справ, підвідомчих господарським судам, доповнено п. 6 такого змісту: «Справи в спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності, за виключенням тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів». Водночас ст. 16 ГПКУ доповнено ч. 8 такого змісту: «Справи у спорах, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 12 розглядаються господарським судом за місцезнаходженням об’єктів земельних відносин або основної їх частини, за винятком справ, передбачених ч. 4 цієї статті».  …«Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції адміністративних судів», який вносить зміни до ст. 17 КАСУ. Ці зміни дають адміністративному суду право розглядати спори між суб’єктами владних повноважень, що виникають не лише з приводу укладання та виконання адміністративних договорів, як це передбачено чинною нормою, але й у зв’язку з припиненням, скасуванням та визнанням нечинними цих договорів.  Крім того, парламентарі прийняли за основу проект Закону…  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 4100, який пропонує у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (так званої малої нотаріальної реформи) внести відповідні зміни до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, законів «Про заставу», «Про іпотеку», «Про акціонерні товариства» та деяких інших законодавчих актів України. «Про внесення змін до ст. 219 Цивільного процесуального кодексу України (щодо терміну розгляду заяви про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні)» № 1090, який доповнює ст. 219 ЦПКУ нормою, згідно з якою заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні має бути розглянута протягом десяти днів.  …«Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо права свідка на адвоката)» № 4328, який пропонує надати свідкові право на користування правовою допомогою під час виконання процесуальних дій у кримінальному судочинстві за його участю. Зокрема, передбачається внести зміни до КПКУ, згідно з якими свідок має право бути допитаним у присутності обраного ним адвоката або іншого фахівця в галузі права, який відповідно до закону має право надавати правову допомогу.  «Про Концепцію державної міграційної політики» № 5085-1, який пропонує визначити на законодавчому рівні засади державної міграційної політики України та напрями її реалізації.   …«Про внесення змін до ст. 25 Закону «Про відпустки» (щодо гарантування відпустки для одного з батьків на період карантину)» № 5332, який пропонує в обов’язковому порядку надавати відпустку без збереження заробітної плати матері або батьку, які мають дитину віком до семи років, на період оголошення карантину на відповідній території.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________