Всі рубрики


Договір на проведення оцінки: яким йому бути?

Згідно зі ст. 10, 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» оцінка провадиться тільки на основі письмового договору між суб’єктом оціночної діяльності і замовником його послуг або на основі ухвали суду. При цьому договір може бути як двостороннім, так і багатостороннім. При укладанні багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною договору може виступати особа-платник, якщо оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник. Замовниками оцінки можуть виступати власники майна, особи, що користуються майном на законних підставах, або особи за дорученням. Існують чіткі вимоги до змісту договору про оцінку. Так, згідно зі ст. 11 Закону України про оцінку майна істотними, тобто обов’язковими пунктами договору про надання оціночних послуг, є:
 • майно, що підлягає оцінці;
 • мета, з якою проводиться оцінка;
 • вид обумовленої вартості;
 • дата оцінки;
 • строк виконання оцінки;
 • розмір гонорару та порядок його виплати;
 • права та обов’язки сторін;
 • умови конфіденційності як результатів оцінки, так і використаної в її процесі інформації;
 • відповідальність сторін за порушення умов договору;
 • порядок вирішення спорів, що виникають при оцінці або прийомі її результатів.
Не слід вважати, що договір про оцінку може бути типовим. Він має бути таким саме індивідуальним, як і будь-який об’єкт оцінки, замовник і конкретна ситуація. У ньому треба відобразити особливості процесу оцінки саме даного об’єкта, урахувати, по можливості, всі нюанси й особливості конкретного замовлення. Звичайно ж, універсальних порад не існує, однак кілька загальних рекомендацій, ґрунтованих на особистому досвіді, будуть корисними. Отже, складаючи договір про оцінку, доцільно зробити таке:
 • точно й недвозначно зазначити майно, що належить оцінюванню. Це допоможе уникнути багатьох непорозумінь як у процесі оцінки, так і при наступному використанні її результатів. Якщо майно оцінюється у великій кількості, краще зробити доповнення до договору, у якому навести повний перелік об’єктів;
 • зазначити мету, заради якої проводиться оцінка, як приблизно будуть використані її результати. Справа в тому, що різні цілі вимагають використання різних баз оцінки і впливають на вибір інструментів для розрахунку вартості;
 • зафіксувати вид обумовленої вартості. Вона визначається виходячи з потреб і побажань замовника, з дотриманням вимог чинного законодавства;
 • зазначити дату оцінки, тобто дату, на яку визначається вартість. Дата може бути поточною або ретроспективною і не обов’язково має збігатися з періодом роботи оцінювача над звітом;
 • визначити строк виконання оцінки: передбачити порядок і строки передачі оцінювачу вихідних даних. Строк виконання робіт визначається з урахуванням даних строків, що і фіксується в договорі;
 • зазначити в договорі розмір гонорару і порядок його виплати. Як правило, оплата оціночних послуг здійснюється у два етапи (аванс, що сплачується безпосередньо перед початком робіт, становить 30–50% від вартості робіт, залишок сплачується по закінченню оцінки). Порядок оплати може бути змінений у випадках, коли є інші, крім замовника, легітимні користувачі результатів оцінки: аудиторські, страхові компанії, кредитні установи тощо. Однак, яким би не був передбачений порядок оплати, виконана робота має бути оплачена. Розмір гонорару залежить від багатьох чинників: складності роботи, строків, рівня оцінювача тощо – і визначається винятково за домовленістю;
 • передбачити в тексті договору умови конфіденційності як результатів оцінки, так і використаної в її процесі інформації. Слід не лише зазначити стандартні умови конфіденційності, але й уважно розглянути доцільність зберігання оцінювачем копії звіту і всіх документів, наданих замовником. Чинне законодавство передбачає або зберігання оцінювачем повного звіту та копій всіх використаних документів, або інше – на розсуд сторін.
Договір про оцінку має максимально точно і повно узагальнити всі вимоги, які сторони обговорили усно. Підходьте до його складання індивідуально, але пам’ятайте, що існують і обов’язкові вимоги до змісту договору, визначені Законом.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
 • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________