Всі рубрики


Рішення у справі за конституційним зверненням громадянки Ганни Власової

Тільки повне використання житлових чеків є фактом реалізації один раз права на безоплатну приватизацію житла, передбаченого п. 5 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» Конституційний Суд України  Рішення у справі за конституційним зверненням громадянки Ганни Власової щодо офіційного тлумачення положення п. 5 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (справа про безоплатну приватизацію житла)  від 10.06.2010 р. № 15-рп/2010
Справа № 1-38/2010 (зі скороченнями)  Конституційний Суд України (далі – КСУ, Суд) розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням громадянки Ганни Власової щодо офіційного тлумачення положення п. 5 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (далі – Закон). КСУ установив Заслухавши суддю-доповідача Дмитра Лилака та дослідивши матеріали справи, КСУ установив: 1. Громадянка Ганна Власова звернулася до КСУ з клопотанням дати офіційне тлумачення положення п. 5 ст. 5 Закону, згідно з яким кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з частковою доплатою один раз, в аспекті питання, чи мають право громадяни України двічі брати участь у приватизації державного житлового фонду. Суб’єкт права на конституційне звернення обґрунтовує необхідність в офіційному тлумаченні положення п. 5 ст. 5 Закону наявністю неоднозначного його застосування судами загальної юрисдикції. <…> 3.2. <…> Відповідно до Закону приватизація державного житлового фонду здійснюється шляхом його відчуження на користь громадян України у спосіб безоплатної передачі їм квартир (будинків), кімнат у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 кв. м загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю, а також продажу надлишків загальної площі квартир (будинків) громадянам України, що мешкають у них або перебувають у черзі потребуючих поліпшення житлових умов (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3). Встановлення зазначеної санітарної норми для безоплатної приватизації житла є законодавчою гарантією держави забезпечити справедливу передачу громадянам України у власність державного житлового фонду на рівних умовах і в рівних розмірах. <…> 3.3. Приватизація державного житлового фонду згідно із Законом відбувається шляхом використання всіма громадянами України приватизаційних житлових чеків. Громадянам надано право змінити цільове використання цих чеків, а тому вони можуть бути використані також для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду (ч. 1 п. 1 ст. 4 Закону). Зазначене положення Закону дає підстави для висновку, що приватизація державного житлового фонду не є обов’язком громадян України, а є їх правом, яке має реалізовуватися ними на власний розсуд, на умовах, у порядку та в спосіб, встановлених законом. Відповідно до ст. 5 Закону умовою безоплатної передачі наймачеві та членам його сім’ї квартири (будинку), що підлягає приватизації, є відповідність загальної площі квартири (будинку) нормі, передбаченій абзацом 2 ч. 1 ст. 3 Закону (ч. 1 п. 1); якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім’я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім’ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості 1 кв. м (п. 2); якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу, яку має право отримати сім’я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних підприємств чи землі, а в разі їх відсутності – грошима (п. 3). Отже, безоплатна приватизація державного житлового фонду обумовлюється загальною площею квартири (будинку), у якій постійно проживає наймач та члени його сім’ї, і санітарною нормою загальної площі, що підлягає приватизації, та не обмежується кількістю квартир (будинків) державного житлового фонду, площа яких відповідає зазначеній санітарній нормі. Тому громадяни України мають право використати житлові чеки для приватизації державного житлового фонду в повному обсязі незалежно від того, вкладається в санітарну норму загальна площа однієї чи кількох квартир (будинків). Тобто якщо площа займаної квартири (будинку) менше санітарної норми, то громадянин України має право використати залишок житлового чека для приватизації іншої квартири (будинку) державного житлового фонду, наймачем якої він є, або частки майна державних підприємств, земельного фонду (ст. 4 Закону). <…> Системний аналіз наведених положень Закону та Житлового кодексу Української РСР дає підстави для висновку, що право громадянина України на приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз у повному обсязі, якщо він повністю використав житловий чек та в його власність передано загальну площу житла, що не перевищує встановлену санітарну норму і, відповідно, номінальну вартість житлового чека, незалежно від того, відповідає ця площа одній квартирі (будинку) чи кільком. Це вбачається зі змісту п. 5 ст. 5 Закону, згідно з яким кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з частковою доплатою один раз. Тобто одноразовість приватизації житла законодавець обумовив номінальною вартістю житлового чека, а не кількістю квартир (будинків), площа яких відповідає цій вартості і встановленій санітарній нормі. Отже, для приватизації державного житлового фонду житлові чеки вважаються використаними повністю, якщо у власність наймача і кожного члена його сім’ї безоплатно передано з державного житлового фонду загальну площу квартири (будинку) з розрахунку санітарної норми 21 кв. м на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю. Так само житловий чек є використаним у повному обсязі один раз, якщо його залишок після безоплатної приватизації житла, площа якого менше санітарної норми, використано для придбання частки майна державних підприємств, земельного фонду (ст. 4, п. 2 ст. 5 Закону) або весь житловий чек використано для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду. Таким чином, тільки повне використання житлових чеків є фактом реалізації один раз права на безоплатну приватизацію житла, передбаченого п. 5 ст. 5 Закону. КСУ вирішив Враховуючи викладене та керуючись ст. 147, 150, 153 Конституції України, ст. 46, 51, 66, 67, 69, 94, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», КСУ вирішив: 1. В аспекті конституційного звернення положення п. 5 ст. 5 Закону, згідно з яким кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з частковою доплатою один раз, необхідно розуміти так, що право громадян України на безоплатну приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз, якщо:
  • громадянин України повністю використав житловий чек для приватизації житла в державному житловому фонді і у його власність безоплатно передано в одній чи кількох квартирах (будинках) загальну площу з розрахунку санітарної норми
    21 кв. м загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю;
  • у власність наймача і кожного члена його сім’ї передано загальну площу однієї квартири (будинку), що перевищує встановлену санітарну норму, з оплатою вартості надлишкової загальної площі приватизованого житла;
  • у власність наймача і кожного члена його сім’ї передано загальну площу житла, меншу за встановлену санітарну норму, а залишок житлового чека використано для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду;
  • весь житловий чек використано для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду.
Приватизація загальної площі в кількох квартирах (будинках) державного житлового фонду в межах встановленої санітарної норми та номінальної вартості житлового чека не є повторною. Коментар фахівця   Суддя КСУ, доповідач у справі Дмитро ЛИЛАК: – Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» (далі – Закон) встановив санітарну норму площі державного житла, яку кожний громадянин має право приватизувати безоплатно. Це 21 кв. м загальної площі на наймача і на кожного члена його сім’ї «плюс» 10 кв. м на всю сім’ю. У цих межах можна приватизувати площу не тільки в одній квартирі чи будинку, але й у кількох. У цьому суть питання. Дехто ж вважає, що громадянин, який приватизував площу в одній квартирі, незалежно від розміру цієї площі один раз використав своє право на приватизацію. Приводом для відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Ганни Власової стала така ситуація: громадянин, проживаючи зі своєю сім’єю у квартирі, яку він приватизував, стояв у черзі на покращення житлових умов. Після приватизації квартири в нього залишилася невикористана частина житлового чека. На цей залишок він, отримавши нове житло, приватизував загальну площу нової квартири з доплатою. У результаті склалося так, що громадянин брав участь у приватизації обох квартир. Громадянка Власова вважала, що це повторна приватизація. Але застосування такого підходу порушує принцип рівності і недопущення дискримінації громадян. Адже на момент прийняття Закону громадяни України не перебували в рівних житлових умовах. Щоб забезпечити всіх громадянам рівний, однаковий підхід до реалізації права на безоплатну приватизацію житла, законодавець встановив санітарну норму і вказав, що в межах цієї норми можна приватизовувати житло, навіть якщо воно знаходиться не в одній, а в кількох квартирах. КСУ, розглядаючи справу, дав ширше тлумачення Закону і навів у резолютивній частині Рішення всі випадки, коли право на безоплатну приватизацію житла вважається реалізованим. Таким чином, цей документ дозволить судам загальної юрисдикції уникати неоднозначного застосування зазначених положень Закону. Рішення прийнято через 18 років після набуття чинності Законом, адже протягом цих років не було подібного звернення до Суду. А з власної ініціативи КСУ не має права порушувати справи з жодного питання. У цьому полягає пасивність конституційного правосуддя.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________