Всі рубрики


Шляхи легалізації іноземних юросіб в Україні

У чинному законодавстві немає єдиного підходу до порядку акредитації на території Україні представництв та філій іноземних компаній, тобто відсутня система акредитації відокремлених підрозділів іноземних суб’єктів господарювання. Більше того, окремі нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері провадження господарської та представницької діяльності на території України філіями та представництвами іноземних компаній, суперечать нормам Господарського кодексу України. Так, тільки Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлює порядок акредитації на території України філій та представництв іноземних банків. Водночас Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» встановлює порядок реєстрації за дозвільним принципом представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності. Закон «Про об’єднання громадян» також передбачає реєстрацію філій та інших структурних осередків громадських організацій іноземних держав. У Законі «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачено ведення обліку постійних представництв нерезидентів в Україні шляхом реєстрації їх як платників податку на прибуток. Хоча відповідно до ч. 2 ст. 58 ГКУ відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. Це свідчить про відсутність у чинному законодавстві України єдиного порядку акредитації представництв і філій іноземних компаній. Однак як вирішувати цю проблему? У Верховній Раді перебувають два законопроекти, покликані відповісти на це запитання. Акредитація відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розробив проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації на території України відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб» № 5148. Він пропонує запровадити в Україні систему акредитації, у якій будуть задіяні державні органи влади, що згідно із законами України зобов’язані забезпечувати реалізацію державної політики щодо здійснення іноземними юридичними особами економічної діяльності шляхом створення на території України їх відокремлених підрозділів, які не є юридичними особами згідно із законами України (представництв, філій, відділень іноземних юридичних осіб, структурних осередків громадських організацій інших країн). Фактично, як констатував заступник голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Сергій Третьяков (на фото), згідно із цим законопроектом процедура акредитації та внесення відомостей про відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру проводитимуться за принципом єдиного вікна. Для цього потрібно внести зміни до ГКУ та законів «Про банки і банківську діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про об’єднання громадян», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Акредитація материнської компанії Водночас, на думку заступника голови Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенії Ляпіної (на фото), доцільніше акредитовувати не відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб, а саме материнську компанію в Україні, яка існує на підставі права іншої держави. Адже оскільки представництво не є юридичною особою і не має власної суб’єктності, відповідальність за його дії несе саме особа, створена за законодавством іншої держави. Цю ініціативу пані Ляпіна втілила у проекті Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців відомостей про акредитованих іноземних юридичних осіб)» № 5148-1. Проект пропонує запровадити єдиний порядок внесення відомостей щодо іноземних юридичних осіб, які здійснюють діяльність на території України, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Згідно із проектом відомості до Єдиного реєстру мають подавати органи, що здійснили акредитацію іноземної юридичної особи. Для цього треба внести відповідні зміни, перш за все, до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», а також до ГКУ та Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про об’єднання громадян», «Про державну статистику», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про страхування». «Таким чином ми, з одного боку, дозволимо іноземним компаніям відкривати стільки представництв на території України, скільки вони захочуть, а з іншого – забезпечимо українським суб’єктам достовірну інформацію про те, з ким вони мають справу та хто несе відповідальність за дії представництв іноземних компаній», – переконана Ксенія Ляпіна. *** Головне науково-експертне управління ВРУ зробило низку зауважень до обох законодавчих ініціатив і за результатами розгляду дійшло висновку, що їх треба повернути суб’єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання. До речі, ці альтернативні законопроекти опинилися в центрі уваги парламентаріїв 29 червня 2010 р. За результатами їх розгляду народні обранці прийняли за основу законопроект № 5148, наголосивши на необхідності його вдосконалення.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________