Всі рубрики


Конституційна асамблея: дубль другий

Неймовірно живучою є ідея створення Конституційної асамблеї та написання нової Конституції. Попередньому главі держави цього зробити не вдалось, а нинішній взявся за діло, керуючись чужою ініціативою. Так, Президент України Віктор Янукович підтримав ініціативу Президента України у 1991-1994 рр. Леоніда Кравчука щодо створення Конституційної асамблеї для підготовки змін до Конституції України. Відповідний Указ під назвою «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї» від 21.02.2011 р. № 224/2011, оприлюднений на офіційному інтернет-представництві глави держави. Нині Леонідом Кравчуком вже сформовано персональний склад Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї (затверджено його цим же Указом № 224/2011). Завдання експертів, що увійшли до Асамблеї, – напрацювання пропозицій щодо механізму створення і діяльності Конституційної асамблеї, визначення принципів, алгоритму та етапів її роботи, а також аналіз концепцій реформування Конституції України. Кабінету міністрів України Указом доручено забезпечувати за зверненням пана Кравчука вирішення питань щодо створення належних умов для діяльності Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї, висвітлення її роботи, а Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України запропоновано сприяти Науково-експертній групи з підготовки Конституційної асамблеї в її діяльності, у тому числі забезпечуючи аналітичний супровід, організацію відповідних публічних заходів для обговорення підготовлених пропозицій та рекомендацій, залучення до такого обговорення максимально репрезентативного наукового середовища, широких кіл громадськості. До складу Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї увійшли: Юрій Барабаш – проректор з навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, доцент; Леонід Губерський – ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор; Валентин Долежан – професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук; Володимир Завальнюк – проректор з навчально-організаційної роботи Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, професор; Віктор Колесник – професор кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», завідувач наукового відділу конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук Україна, доктор юридичних наук, професор; Олександр Копиленко – директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор; Альберт Корнєєв – народний депутат ВР України 1-го скликання, радник голови Комісії патронатної служби Центральної виборчої комісії, кандидат філософських наук; Леонід Кравчук – Президент України у 1991-1994 рр.; Елла Лібанова – директор Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор; Олександр Майборода – заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор; Василь Маляренко – суддя Верховного Суду України у відставці, голова Верховного Суду України в 2002-2004 рр., член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор; Петро Мартиненко – декан юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету, суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, професор; Василь Нор – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор; Владислав Носов – народний депутат ВР України 1-го та 2-го скликань; Марк Орзіх – завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор; Леонід Подпалов – заслужений юрист України; Пилип Пилипенко – завідувач кафедри трудового, аграрного і екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор юридичних наук, професор; Василь Тацій – президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор; Володимир Тихий – віце-президент – керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор; Юрій Шемшученко – директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, іноземний член Російської академії наук, доктор юридичних наук, професор; Наталія Шукліна – професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________