Всі рубрики


Сучасні тенденції міжнародного права: загальний огляд

Ознаки Суб'єкт міжнародного права – це носій міжнародних прав і обов'язків, що виникають у відповідності до загальновизнаних норм міжнародного права або положень міжнародно-правових актів. Для поняття «суб'єкт міжнародного права» характерні такі ознаки. По-перше, суб'єкти – це учасники міжнародних відносин, які можуть бути носіями суб'єктивних юридичних прав і обов'язків. У силу цього вони повинні мати такі властивості, як:
  • відома зовнішня відособленість;
  • персоніфікація, тобто виступ у міжнародних відносинах у вигляді єдиної особи;
  • здатність виробляти, виражати і здійснювати автономну волю;
  • здатність брати участь у створенні норм міжнародного права.
По-друге, суб'єкти міжнародного права набувають властивості суб'єкта в силу норм міжнародного права, які є обов'язковою основою їхньої діяльності. Умовно розрізняють первинних і похідних суб'єктів міжнародного права. До первинних належать перш за все держави і в деяких випадках народи та нації. Їх поява – об'єктивна реальність, результат природно-історичного процесу. Похідні суб'єкти міжнародного права створюються первинними. Обсяг їх міжнародної правоздатності залежить від волі і намірів їх творців. Це можуть бути міжурядові організації або державоподібні утворення на кшталт вільних міст. До категорії особливих суб'єктів міжнародного права слід відносити індивідів. ‹...› Повний текст статті
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________