Всі рубрики


Правонаступництво держав

Правонаступництвом держав прийнято називати перехід певних прав і обов'язків від однієї держави до іншої з урахуванням основних принципів міжнародного права і норм про правонаступництво. Питання про правонаступництво постає в таких випадках:
  • при територіальних змінах: розпаді держави на дві і більше держав, злитті держав або входженні території однієї держави до складу іншої;
  • при соціальних революціях;
  • під час утворення нових незалежних держав.
Основою правонаступництва є юридичний факт виникнення нової держави як суб'єкта міжнародного права. Міжнародне життя знає чимало прикладів об'єднання і розпаду держав. Наприклад, відповідно до Угоди про створення Співдружності незалежних держав (СНД) 1991 р. припинив існування СРСР як суб'єкт міжнародного права, і в результаті на його території виникли нові незалежні держави. Центральним у правонаступництві є питання про обсяг прав і обов'язків, що переходять від держави-попередниці до держави-наступниці. Конкретний обсяг таких прав і обов'язків залежить від багатьох чинників. Суттєве значення має суверенна воля держави-наступниці, яка визначає обсяг правонаступництва згідно зі своїми інтересами. Однак це не має суперечити основним принципам міжнародного права, завдавати шкоди іншим державам і народам. Так, Міністерство закордонних справ РФ 13 січня 1992 р. заявило, що Росія продовжує здійснювати права і виконувати зобов’язання, що випливають з міжнародних договорів, укладених СРСР, і просить розглядати Росію як сторону всіх чинних міжнародних договорів замість колишнього СРСР. Основні питання правонаступництва держав урегульовані двома універсальними договорами: Віденською конвенцією про правонаступництво держав щодо договорів від 23.08.1978 р. і Віденською конвенцією про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів від 08.04.1983 р. У рамках СНД розроблені і підписані більше 20 міжнародних договорів про правонаступництво держав. Питання правонаступництва інших суб'єктів міжнародного права детально не регламентовано. Вони вирішуються на основі спеціальних договорів. Багато аспектів правонаступництва міжурядових організацій передбачаються в їхніх установчих актах і угодах.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________