Всі рубрики


Соціальні спори & суди: історія продовжується

Невиконання державою покладених на неї обов’язків щодо соціального забезпечення та захисту громадян породжує масові звернення до суду з позовами про визнання неправомірними дій державних органів, які мають забезпечувати реалізацію певного нормативно-правового акта. Саме інститут адміністративного судочинства покликаний поставити суб’єкта владних повноважень на один щабель із громадянином і зобов’язати його довести в суді правомірність своїх рішень, дій та бездіяльності. Проте, як показав аналіз судової практики, правовий захист соціально незахищених верств населення залишається актуальною проблемою для судової системи України. Детальніше про цю проблему та шляхи її вирішення «Правовому тижню» розповів голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин. — Апеляційний адміністративний суд у Вінниці розпочав свою роботу не так давно, трохи більше півроку тому. Що вже напрацьовано і які проблеми ще чекають на вирішення? — Уже за перші півроку діяльності Вінницький апеляційний адміністративний суд розглянув 6437 справ, левову частку яких займають так звані соціальні спори, предметом яких є рішення та дії відповідних державних органів щодо нарахувань та виплат різноманітних видів соціального забезпечення. Проблема величезної кількості справ, що стосуються інтересів найуразливіших верств української спільноти, залишається актуальною для всієї адміністративної юстиції та спонукає до дієвих організаційних заходів у цій сфері, оскільки витісняє на другий план інші проблеми, які також потребують вирішення. Орієнтуючись на високопрофесійну діяльність, позитивний результат та намагаючись виробити єдину судову практику в категорії справ щодо соціальних виплат, які наразі є найпоширенішими, ще з початку своєї діяльності Вінницький апеляційний адміністративний суд шукає шляхи врегулювання проблемних питань, виявлених під час здійснення правосуддя.Так, ця проблема, на жаль, досить актуальна… Як ви намагаєтеся подолати цю невтішну ситуацію, що склалася у суспільстві? — З метою формування єдиної судової практики Вінницький апеляційний адміністративний суд проаналізував практику перегляду рішень судів першої інстанції Вінницького апеляційного адміністративного округу щодо спорів вказаної категорії, у результаті чого встановлено та узагальнено випадки різного застосування судами окремих норм процесуального права під час їх розгляду. Задля сприяння вирішенню зазначеної проблеми та для надання практичних рекомендацій, керуючись п. 4 ч. 1 ст. 27 Закону «Про судоустрій і статус суддів», ми провели для місцевих загальних судів низку семінарів, один із яких називався «Проблемні питання застосування законодавства під час розгляду та вирішення адміністративних справ, пов’язаних із соціальними виплатами». Такі заходи було організовано для голів та суддів місцевих загальних судів Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. У ході семінарів було обговорено низку проблем, які стосуються особливостей розгляду справ, пов’язаних із соціальними виплатами громадянам, віднесеним до категорій «діти війни», «чорнобильці» та «працюючі пенсіонери». Крім того, не зупиняючись на досягнутому та продовжуючи розпочату діяльність у рамках урегулювання питань справедливого соціального захисту громадян у судовому порядку, ВААС став ініціатором проведення круглого столу з адвокатами. —    Яким питанням приділили найбільше уваги на семінарах для окружних судів? — На семінарах особливу увагу приділили запровадженню процедури прискорення розгляду справ індивідуального характеру (ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України), до яких віднесені справи про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання соціальних виплат, доплат, послуг, допомоги, захисту, пільг. Адже цілями цієї процедури в адміністративному судочинстві, що введена до КАСУ Законом «Про судоустрій і статус суддів», були прискорення розгляду таких справ та забезпечення негайного виконання судових рішень заради оперативного та ефективного судового захисту порушених прав. Так, розгляд справи у скороченому провадженні здійснюється суддею одноосібно, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. Крім того, ч. 6 цієї статті не передбачає можливості прийняття іншого рішення, ніж постанова про задоволення позовних вимог, а про обов’язок відповідача виконати постанову негайно має бути зазначено в самій постанові. Також на обговорення було винесено питання про застосування строків звернення до адміністративного суду. У процесі обговорення судді Вінницького апеляційного адміністративного округу дійшли висновку, що, враховуючи ч. 2 ст. 99 КАСУ, у разі відсутності спору про право право позивача на перерахунок пенсії підлягає захисту в період з дати, що передує шести місяцям з дня звернення до суду, проте суд не може обмежувати орган, відповідальний за здійснення періодичних виплат, певним часом, а отже, і не має встановлювати кінцевий термін виплати пенсії. При цьому судді апеляційної інстанції звернули увагу на те, що судам першої інстанції необхідно застосовувати строк звернення до суду залежно від виду платежу та тривалості періоду, у який виник спір, враховувати можливі випадки, за яких у частині вимог позовну заяву слід залишити без розгляду, зважаючи на норми ст. 100 КАСУ, а в іншій частині слід відкривати провадження. — Отже, із суддями обговорили важливі питання правозастосовної діяльності. Це зрозуміло, адже ви є гравцями однієї команди і повинні напрацьовувати спільні погляди щодо застосування права в таких спорах. А які цілі ви ставили перед собою, організовуючи круглий стіл з адвокатами? Які аспекти розглядали? — Категорія справ, пов’язаних із соціальними виплатами, має свої особливості, і саме для того, щоб обговорити питання, які виникають під час розгляду таких справ, було ініційовано круглий стіл для адвокатів. Аналіз практики перегляду рішень судів першої інстанції у зазначеній категорії спорів свідчить про те, що в позовних вимогах допускаються неточності, не враховується специфіка здійснення правосуддя в таких справах, у деяких випадках позовні заяви не відповідають змісту та формі, які встановлені КАСУ, що, своєю чергою, утруднює своєчасний та ефективний захист осіб, передбачений таким видом процесуального розгляду, як скорочене провадження. Під час круглого столу з адвокатами було окреслено низку недоліків при оформленні позовних заяв, пов’язаних з обранням способу захисту, строку звернення до суду, видами судових витрат та порядком їхнього розподілу, процесуальними питаннями, що стосуються виконання судових рішень в адміністративних справах щодо соціальних виплат тощо. Серед іншого на заході було обговорено останні зміни в законодавстві, яке регулює соціальні виплати. Донедавна при розгляді даних адміністративних спорів суди керувались законами, які встановлювали відповідні розміри виплат, доплат, допомог та пільг. Зокрема, законами «Про соціальний захист дітей війни», « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». З 19 червня 2011 р., після набуття чинності Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2011 р.» від 14.06.2011 р., норми і положення вказаних законів застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 р. Питання, винесені на обговорення під час круглого столу, викликали серед присутніх гарячу дискусію. Запрошені на захід адвокати вказували на низку прогалин у законодавстві, пов’язаному із соціальними виплатами, а також говорили про необхідність запровадження єдиного підходу до вирішення зазначених питань. — Проведена ВААС робота вже дала результати, на які ви очікували? Чи вирішується ця проблема та чи є інші недоліки у судочинстві, які потребують доопрацювання? — Цю проблему не можна вирішити за один день, і навіть за декілька місяців не буде видно суттєвих результатів. Проте можу впевнено сказати, що такі заходи задають правильний напрям роботи судової системи. По-перше, обговорення нагальних проблем правозастосовної діяльності із суддями сприяє виробленню єдиної судової практики та вдосконаленню процесу здійснення судочинства. По-друге, дискусійність обговорення із представниками захисту свідчить про інтерес суспільства до зазначеної проблеми. Водночас слід зазначити, що в результаті проведення таких комунікативних заходів усі органи державної влади спрямовуватимуть свої зусилля на подолання назрілих проблем і забезпечення прав та гарантій громадян, передбачених Основним Законом. Таким чином, підсумовуючи проведену роботу, можна зауважити, що досвід на цьому шляху є обопільно корисним і продуктивним. Також не слід забувати, що на сучасному етапі розвитку та зміцнення авторитету судової гілки влади в Україні гостро стоїть питання про виконання судового рішення, оскільки це є запорукою ефективного правосуддя. Основним законодавчим механізмом, покликаним забезпечити виконання рішень суду, є відповідальність за його невиконання, і саме тому судам необхідно активізувати застосування повноважень щодо такого контролю, наданих ст. 267 КАСУ, та зобов’язувати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. Судовий захист набуде реального змісту тільки тоді, коли суд повною мірою використає всі необхідні для цього механізми. А отже, нам ще є над чим працювати на шляху вдосконалення судової системи України.  Розмову вів Костянтин СОБ, «ПТ»
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________

 

 

 Профессиональные акустические системы можно купить у нас.