Всі рубрики


Проаналізувати, щоб встановити істину

На початку грудня на розгляд Верховної Ради було внесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення заходів з протидії недобросовісної конкуренції», розробив який Антимонопольний комітет України. Зокрема, законопроектом передбачається внести зміни до Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» та «Про Антимонопольний комітет України», а саме - запровадити механізм відбору у суб’єктів господарювання зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для проведення експертизи. Мета реалізації таких змін -  виявлення та припинення недобросовісної конкуренції на ринку у вигляді порушення, передбаченого ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме поширення суб’єктами господарювання неповної, неточної або неправдивої інформації щодо виготовлених товарів та наданих  послуг. Саме з метою запровадження механізму боротьби та припинення таких порушень, пропонується доповнити названий Закон статтею 261 наступного змісту: «З метою виявлення і припинення порушення, передбаченого статтею 15-1 цього Закону, під час проведення планових перевірок або у випадку виявлення ознак зазначеного порушення органами Антимонопольного комітету України посадові особи Антимонопольного комітету України мають право здійснювати відбір у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення незалежної експертизи у лабораторіях та інших організаціях, акредитованих на право проведення такої експертизи. Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом Міністрів». Як же до нововведення ставляться юристи? Юрист АО Arzinger Наталія АНОХІНА: Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. Це стосується, в першу чергу, неправдивих, неточних та неповних відомостей, що поширюються шляхом їх наведення в рекламі. Саме таким чином, недобросовісний суб’єкт господарювання має можливість повідомити таку інформацію найбільш широкому колу осіб, що в свою чергу може вплинути на їх вибір щодо того чи іншого товару та принесе найбільшу економічну вигоду порушнику, несучи загрозу чесній конкуренції. Без відібрання зразків товару та проведення відповідних експертиз не завжди можливим є встановлення факту порушення вказаної норми. Документ визначає, що витрати, пов’язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. І лише у разі встановлення факту вчинення суб’єктом господарювання порушення, передбаченого статтею 15-1 цього Закону, такий суб’єкт відшкодовує зазначені витрати до державного бюджету. Дане положення дозволить убезпечити добросовісних виробників/продавців від невиправданих перевірок та додаткових витрат. В проект, попри розширення повноважень АМКУ закладено принципи справедливості та збалансованості приватно-правових та публічно-правових інтересів, що є засадничими у здійсненні як конкурентної, так і економічної політики держави. Прийняття зазначеного законопроекту дозволить значно ефективніше реалізувати повноваження АМКУ в сфері захисту від недобросовісної конкуренції, сприятиме підвищенню добросовісності ділових практик та захисту прав споживачів.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________