Всі рубрики


Подвійний статус товариств-монополій згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Поговоримо про виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) товариствами – природними монополістами. Так, згідно з положеннями Закону природні монополісти набувають подвійного статусу, оскільки можуть виступати в якості як запитувача інформації (звертатися до державних установ та організацій з інформаційний запитом), так і розпорядника публічної інформації (надавати визначену законом інформацію на запит). У зв’язку із цим у товариства виникає низка специфічних прав і обов’язків, які ми розглянемо детальніше. Товариство як розпорядник публічної інформації На практиці виникає безліч питань щодо поширення положень Закону на монополістів як розпорядників, зокрема: Щодо якої інформації товариство є розпорядником? Відповідно до п/п 4 п. 1 ст. 13 Закону суб’єкти господарювання – природні монополії є розпорядниками інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Таким чином, на підставі ст. 22 Закону товариство має право відмовити в наданні відповіді на запит, якщо він стосується інформації, яка не перебуває у володінні розпорядника, тобто не підпадає під визначення згадуваного п/п 4. п. 1. ст. 13 Закону. Крім того, Закон визначає й інші підстави для відмови в задоволенні запиту, а саме:
 • інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом (конфіденційна) відповідно до закону, політики товариства;
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила витрати, пов'язані з копіюванням або друком, якщо така плата встановлена;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п. 5 ст. 19 Закону.
Які обов’язки товариства як розпорядника? На розпорядника-монополіста вимоги Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами (п. 3 ст. 13 Закону).  Звертаємо вашу увагу на те, що мета Закону – забезпечення прозорості та відкритості в першу чергу суб'єктів владних повноважень, тому ст. 15 Закону містить широкий перелік питань, які підлягають оприлюдненню ними. Монополістам необхідно оприлюднювати:
 • інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності;
 • перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
 • інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
 • розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
 • загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 • іншу інформацію про діяльність товариства, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.
Наприклад, Закон України «Про акціонерні товариства» встановлює для публічних акціонерних товариств обов’язок оприлюднювати на веб-сторінці таку інформацію: статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства; положення про загальні збори, наглядову раду, протоколи загальних зборів, річну фінансову звітність тощо. Щодо обов’язку дотримуватись строку надання відповіді на запит, то ця вимога Закону обов’язкова для врахування в роботі товариства розпорядника інформації, а також корисна під час звернення його як запитувача до суб’єктів державної влади. Закон максимально спростив процедуру подання запиту та вимоги до його оформлення. Зокрема, запит може бути подано як у письмовій, так і в усній формі. У письмовій формі він може бути надісланий поштою, факсом або електронною поштою. В усній формі – за телефоном. Закон не містить обов’язкових вимог щодо мови запиту. Це дозволяє зробити висновок, що запит може бути оформлено не лише державною мовою. Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом або відповідальною особою, у володінні яких знаходиться запитувана інформація. При цьому відповідальна особа визначається керівником такого структурного підрозділу. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу в тій самій формі, у якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі. Для відповіді на запит надається лише п’ять робочих днів, а не місяць, як було раніше. Більше того, Закон визначає види інформації, щодо якої відповідь має надаватися ще швидше – протягом 48 годин. Це інформація, необхідна для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян. Проте згідно з ч. 4 ст. 20 Закону строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів, якщо запит стосується великого обсягу інформації або вимагає пошуку її серед значної кількості даних. Знаючи сучасну практику відповіді на запити, можна сміливо прогнозувати, що відповіді на запити надходитимуть у кращому разі протягом 20, а не п’яти робочих днів. Отже, на товариство-монополіста як розпорядника покладаються зобов’язання в межах інформації, яку вони мають надавати. Звертаємо увагу на те, що слід дотримуватися вимог Закону, зокрема строку надання відповіді на запит, оскільки рішення, дії чи бездіяльність товариства-монополіста можуть бути оскаржені до суду. Стаття 24 Закону містить перелік порушень, за які передбачена відповідальність, а ст. 212-3 Кодексу законів про адміністративні правопорушення України передбачає санкції за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, а також надання інформації, що не відповідає дійсності. Підводячи підсумки, рекомендуємо товариству видати Наказ про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, яким:
 • затвердити Порядок складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є товариство;
 • затвердити форму запиту на інформацію;
 • забезпечити оприлюднення на офіційному сайті товариства цього Порядку, форми запиту та іншої інформації, визначеної Законом;
 • визначити особу або підрозділ, відповідальні за надання відповіді на запити, а також за розміщення та оновлення необхідної інформації на офіційному веб-сайті товариства.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
 • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________