Всі рубрики


Про зміни порядку сплати єдиного податку фізичними особами – підприємцями

З 1 січня 2012 р. вступає в силу нова редакція глави Податкового кодексу України, що регулює сплату єдиного податку.
Суттєво змінилися права фізичних осіб – підприємців, які бажають і далі працювати за спрощеною системою оподаткування. Звузився ринковий сегмент, у якому можуть працювати приватні підприємці, що здійснюють роздрібну торгівлю та бажають сплачувати фіксований єдиний податок.

Згідно з п/п 1 п. 291.4 ст. 291 ПКУ від 02.12.2010 р. N 2755-VI, що вводиться дію, до платників єдиного податку, віднесених до першої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн. Деякі консультанти наголошують на можливості цієї категорії платників єдиного податку здійснювати операції з продажу товарів іншим суб’єктам господарювання, що, на нашу думку, не відповідає дійсності.

Відповідно до Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25.06.2009 р. № 1561-VI роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією – це діяльність з купівлі-продажу такої продукції кінцевим споживачам для їх власного використання. Отже, підприємець першої групи, який перебуває на єдиному податку, може здійснювати продаж тільки кінцевим споживачам для їх власного, а не для господарського використання, що виключає можливість торгівлі з іншими господарюючими суб’єктами.

Відповідно до п. 293.1 ст. 293 ПКУ ставки єдиного податку для платників, які належать до першої групи, встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Стаття 13 Закону «Про Державний бюджет України на 2012 р.», прийнята Верховною Радою України, встановила на 2012 р. мінімальну заробітну плату 1073 грн. на місяць. Пунктом 293.2 ст. 293 ПКУ передбачено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду останньої, з розрахунку на календарний місяць для першої групи платників єдиного податку 1–10% мінімальної заробітної плати (з 01.01.2012 р. – 10,73–107,3 грн.).

Несвоєчасна сплата єдиного податку згідно з п. 122.1 ст. 122 ПКУ (авансових внесків єдиного податку) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього Кодексу.

Якщо підприємець бажає вести діяльність та торгувати з іншими господарюючими суб’єктами, то він має перейти на сплату єдиного податку в розмірі, визначеному для третьої групи платників.

Згідно з п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

  • 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;
  • 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПКУ від 02.12.2010 р. №2755-VI зі змінами та доповненнями, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку. Підпунктом 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 ПКУ передбачено, що для цілей розділу V ПКУ під визначення «особа» підпадає, зокрема, фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб – підприємців, визначених у п/п 1 і 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та фізичних осіб – підприємців, визначених у п/п 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5%, за винятком фізичних осіб – підприємців, визначених у п/п 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і в яких обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 ПКУ), та/або які ввозять товари на митну територію України).

Згідно з п/п «г» п/п 4 п. 293.8 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3%, може бути обрана платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5%, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 розділу V ПКУ, та в разі реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ.

Пунктом 183.4 ст. 183 визначено, що в разі зміни ставки єдиного податку відповідно до п/п «г» п/п 4 п. 293.8 ст. 293 ПКУ реєстраційна заява подається у строк, визначений п. 183.2 ст. 183 ПКУ. Враховуючи наведене, платники єдиного податку, що застосовують ставку 5%, при перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців понад 300 тис. грн. не підлягають обов’язковій реєстрації як платники ПДВ. При цьому платники єдиного податку третьої групи, які застосовують ставку 5% та здійснюють виключно постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням зареєструватися як платники ПДВ та перейти на ставку єдиного податку в розмірі 3% з календарного кварталу, що настає за кварталом, в якому обсяги постачання послуг платникам ПДВ перевищили 300 тис. грн. Крім того, у заяві за формою № 1-ПДВ, яка подається не пізніше десятого числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 300 тис. грн., такий платник податку повинен вказати бажаний день реєстрації платником ПДВ, який відповідає першому дню календарного кварталу, з якого такий платник матиме право на застосування ставки єдиного податку в розмірі 3%.

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________