Всі рубрики


Банкротуємо по-новому.

18 січня 2013 р. набирає чинності нова редакція Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон). Інновації цього разу враховують пропозиції не лише представників влади – Кабінету міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України. На відміну від розповсюдженої практики внесення змін до законів, участь у розробці та обговоренні нової редакції Закону брала і громадськість, і цей процес набув широкого висвітлення у засобах масової інформації.
Офіційне опублікування нової редакції Закону за рік до його вступу в силу дозволяє детальніше проаналізувати його переваги та недоліки й оцінити належним чином оновлену процедуру банкрутства. Пропонуємо коротко зупинитися на нововведеннях, які стосуються статусу та діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Тож про інновації.
По-перше, Законом запроваджується Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Він формується державним органом з питань банкрутства (Міністерством юстиції України) і містить відомості про: прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого; дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту; дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення; дату та номер рішення про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) тощо. Доступ до інформації Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України здійснюється через мережу Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово і без обмежень та стягнення плати.
По-друге, нова редакція Закону визначає арбітражного керуючого як фізичну особу, призначену господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Таким чином, арбітражний керуючий не має бути фізичною особою – підприємцем та отримувати ліцензію для здійснення своїх повноважень. Замість ліцензії відтепер арбітражним керуючим видаватиметься Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, яке є безстроковим.
По-третє, значно підвищились вимоги до арбітражним керуючих. Так, арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит. Раніше чинне законодавство України не вимагало від арбітражного керуючого наявності стажу та проходження стажування.
По-четверте, повноваження арбітражного керуючого значно розширились. Нова редакція Закону визначає, що під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) є незалежним. У разі затримання уповноваженим органом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або порушення стосовно нього кримінальної справи орган, що здійснив затримання чи порушив кримінальну справу, зобов'язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства. Вилучення документів в арбітражного керуючого допускається лише за рішенням суду в порядку, передбаченому законом.
Крім того, арбітражний керуючий може мати помічника на підставі трудового договору (контракту). Ним може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту та володіє державною мовою. Не може бути помічником особа, яка має судимість за вчинення корисливих злочинів, а також особа, визнана судом недієздатною (обмежено дієздатною). Добір і прийняття на роботу помічника є виключним правом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надає допомогу арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та виконує доручення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для забезпечення реалізації його повноважень. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не може займатися підприємницькою (посередницькою) або адвокатською діяльністю, обіймати посади в органах державної влади або органах місцевого самоврядування чи інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої діяльності.
По-п’яте, відтепер арбітражний керуючий зобов’язаний укласти зі страховиком договір страхування професійних ризиків арбітражних керуючих за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого. Здійснення діяльності арбітражного керуючого без договору страхування ризиків його діяльності забороняється. Застрахуватись арбітражному керуючому необхідно протягом трьох днів з моменту внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про надання йому права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
По-шосте, суттєвим нововведенням нової редакції Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» є запровадження порядку відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого. Так, шкода, заподіяна особі внаслідок неумисних дій або помилки арбітражного керуючого, відшкодовується за рахунок страхової виплати. А шкода, заподіяна особі внаслідок умисних дій чи бездіяльності арбітражного керуючого, відшкодовується безпосередньо арбітражним керуючим.
По-сьоме, дещо змінився порядок призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство. Відтепер кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Згідно з чинною редакцією Закону заяву про кандидатуру арбітражного керуючого подає кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі про банкрутство.
По-восьме, нова редакція Закону визначає статус саморегулівної організації арбітражних керуючих, якою є всеукраїнська громадська організація, що об'єднує арбітражних керуючих, які отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону, та здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих.
Саморегулівна організація арбітражних керуючих здійснює такі функції та повноваження щодо громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих:
• контроль за виконанням положень цього Закону та інших нормативно-правових актів у діяльності арбітражних керуючих – її членів;
• участь у розробленні нормативно-правових актів та заходах із питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
• участь у професійній підготовці арбітражних керуючих та підвищенні їхнього професійного рівня;
• участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій;
• захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
• інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
• інші повноваження, передбачені законом.
Участь у цій організації є добровільною.
Таким чином, приймаючи нову редакцію Закону, парламентарі врахували як світовий досвід, так і вітчизняні реалії, у тому числі й судову практику щодо цієї категорії справ. Проте чи дозволить редакція Закону спростити процедуру банкрутства та унеможливити зловживання наданими Законом правами, покаже лише час.
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________