Всі рубрики


Оцінка прийдешніх правил.

Невдовзі процедура банкрутства в Україні проходитиме по-новому: з наступного року вступає в силу нова редакція Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Але вже сьогодні відбуваються не лише нормативні, але й практичні зміни у цій сфері.

«Правовий тиждень» спробував з’ясувати, які саме, запитавши у юристів:

Наскільки швидшою та зручнішою стане процедура банкрутства після зміни законодавства?
Які прогресивні норми містить Закон про банкрутство та які перспективи їх реалізації?
Чи бачите ви недоробки законотворців у цьому напрямі?
Як ви оцінюєте зміни, яких зазнав інститут арбітражних керуючих?

 

Керуючий партнер ЮК «Правова гільдія «Вікторіал» Віктор МОРОЗ:

З січня 2013 р. набирає чинності нова редакція Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ця редакція, на думку законодавця, виведе процедуру банкрутства на нові рейки, зробивши її швидшою, зручнішою та знизивши рівень корумпованості її окремих етапів. Однак, на нашу думку, яку поділяє більшість колег, що працюють на юридичному ринку у сфері банкрутства, запропонована редакція Закону має чимало недоліків.

Безумовно, перевагою нової редакції є розширення обсягу повноважень та відповідальності розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора. Зручним є запровадження певних послаблень для кредиторів, які пропустили терміни звернення з кредиторськими вимогами, та розширення повноважень конкурсних кредиторів.

Позитивною для кредиторів також є норма, згідно з якою угоди або майнові дії боржника, здійсненні ним після порушення справи про банкрутство або протягом року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути визнані недійсними або оскаржені в господарському суді в межах процесу у справі про банкрутство за заявою як арбітражного керуючого, так і конкурсного кредитора. Зручним є також автоматичне включення до складу комітету кредиторів кредитора, якому належить 25% та більше голосів.

Прогресивною є норма, що впроваджує право ліквідатора обирати спосіб продажу активів банкрута шляхом або проведення аукціону, або продажу безпосередньо юридичній чи фізичній особі, а якщо на момент завершення ліквідаційної процедури залишаються непроданими активи боржника та негайний продаж призведе до значної втрати їхньої вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній господарським судом юридичній особі, яка зобов’язана вжити заходів для продовження погашення заборгованості боржника перед кредиторами за рахунок отриманих активів.
Однак запропонована редакція Закону має багато недоліків, його норми суперечать одна одній та не узгоджені із процесуальним законодавством.

Зокрема, прикладом такої невідповідності може бути дозволене Законом звернення кредиторів із вимогами до боржника після опублікування постанови про порушення справи про банкрутство на офіційному сайті судової влади України незалежно від настання терміну виконання зобов’язань. Це суперечить таким нормам Закону, як обов’язкове опублікування відповідної інформації в офіційному друкованому виданні, а також можливість звернення кредиторів лише після такої публікації в друкованому виданні та лише протягом 30 днів з моменту відповідної публікації.

Зазнав значних змін і інститут арбітражних керуючих. Так, повноваження останніх значно розширені, передбачено об’єктивніші механізми призначення арбітражних керуючих та забезпечено певні соціальні гарантії їхньої діяльності. При цьому вимоги до арбітражних керуючих, їхнього досвіду, рівня підготовки, а також здійснюваної діяльності виведено на новий, вищий рівень, що має забезпечити вищу якість послуг, які надаються.
Сподіваємося, що позитивні нововведення Закону дійсно працюватимуть, а його недоліки будуть усунуті і ми нарешті отримаємо ефективне законодавство у сфері банкрутства.

Старший юрист АФ Engarde Ірина ДРОФЕНКО:

Нова редакція Закону про банкрутство містить багато нових норм і детальніше регулює існуючі процедури банкрутства. Передбачається оприлюднення інформації щодо порушення справи про банкрутство на офіційному веб-порталі Вищого господарського суду України, що дієвіше, ніж публікація у ЗМІ. Завдяки такому способу оприлюднення інформації навіть іноземні кредитори зможуть дізнатися про наявність судового провадження.

Закон має більшу спрямованість на захист інтересів кредиторів. Вимоги кредиторів, які пропустили встановлений для звернення з вимогами строк, можуть бути задоволені в останню чергу. Вимоги поточних кредиторів розподілятимуться на черги, як це передбачено для конкурсних кредиторів. Розгляд позовів щодо майна боржника здійснюватиметься в межах справи про банкрутство. Це, на нашу думку, допоможе контролювати дії з майном боржника.

Запровадження чітких строків судових процедур, які застосовуються до боржника (розпорядження майном – 100 календарних днів, санації – до 18 місяців, ліквідації – 12 місяців) має сприяти значному скороченню строків провадження у справах про банкрутство.

Революційним є скасування мораторію на примусову реалізацію майна державних підприємств і господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25%.

Закон містить Розділ IX «Процедури банкрутства, пов'язані з іноземною процедурою банкрутства», спрямований на врегулювання питань так званого трансграничного банкрутства. У вказаному розділі запроваджуються такі поняття, як «іноземна процедура банкрутства», «судова допомога», «співпраця з іноземними судами та керуючими іноземною процедурою банкрутства». Ці положення спрямовані на впровадження Регламенту Ради Європейського Союзу № 1346/2000 від 29.05.2000 р. в процедурах у справах про неплатоспроможність.

Значних змін зазнає діяльність арбітражних керуючих, які вже не будуть суб’єктами господарської діяльності. Скасовується ліцензування та впроваджується отримання кваліфікаційного свідоцтва шляхом проходження незалежного автоматизованого тестування. Встановлюється відповідальність арбітражного керуючого. Таким чином, держава залишає за собою можливість контролю діяльності арбітражних керуючих.

Призначення судом арбітражного керуючого для участі в конкретній справі відбуватиметься за допомогою автоматизованої системи відбору кандидатів. Це нововведення має зменшити вплив людського чинника, що дозволить уникнути зацікавленості арбітражного керуючого в тій чи іншій справі.

Важко спрогнозувати результати практичного застосування Закону для сторін та інших учасників судового провадження у справах про неплатоспроможність. Напевно, після введення Закону в дію він ще зазнаватиме змін. Але в будь-якому разі прийняття цього документа є значним кроком на шляху до вдосконалення та розвитку процедур неплатоспроможності та банкрутства.
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________