Всі рубрики


П’ять плюсів і мінусів закону про адвокатуру.

Віце-президент Асоціації адвокатів України, адвокат, керуючий партнер ЮФ «Гвоздій та Оберкович» Валентин ГВОЗДІЙ

Плюси:

 1. Розширення гарантій адвокатської діяльності, збільшення ролі органів адвокатського самоврядування – Ради адвокатів. Згідно із Законом орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані негайно повідомити про це Раду адвокатів регіону. Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник Ради адвокатів регіону. При цьому представник наділений правом ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, які заносяться до протоколу. Це забезпечить адвокату об’єктивне проведення відповідних слідчих дій і унеможливить зловживання з боку органів досудового слідства.
 2. Законодавчо врегульовано питання, пов’язані з адвокатським запитом. Зараз серед підприємств, установ та організацій поширена практика необґрунтованих відмов у наданні інформації на адвокатський запит. Прийнятий Закон вирішив цю проблему, запровадивши адміністративну відповідальність за такі дії. Законом чітко встановлено строки надання інформації на адвокатський запит.
 3. Законом розширено коло осіб, на яких поширюється обов’язок збереження адвокатської таємниці. Це стажисти, які перебувають в трудових відносинах з адвокатом. До адвокатської таємниці віднесено будь-яку інформацію про клієнта, що стала відомою під час виконання адвокатом професійних обов’язків, у тому числі питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, та інформація, що зберігається на електронних носіях.
 4. Визначення організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності. Законом встановлено, що адвокатська діяльність може здійснюватись індивідуально, шляхом створення адвокатського бюро, або колективно, шляхом об’єднанням адвокатів в адвокатське об’єднання. Визначено правовий режим кожної форми здійснення адвокатської діяльності. Зокрема, врегульовано питання про повноваження на підписання договорів про надання правової допомоги, можливість залучення на договірних засадах інших адвокатів до виконання договорів про надання правової допомоги, укладених адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням.
 5. Створення Національної асоціації адвокатів України, яке є недержавною некомерційною професійною організацією та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування. Усі адвокати автоматично стають членами Національної асоціації адвокатів України.

Мінуси:

 1. Неврегульованість процедури розкриття адвокатської таємниці. За письмовою заявою клієнта інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці. Саме клієнт повинен розпоряджатися долею інформації про себе, але неврегульованість питання про розкриття адвокатської таємниці уможливлює недобросовісне використання цієї норми правоохоронними органами, зокрема отримання таких заяв під примусом та без участі адвоката.
 2. Закон зобов’язує адвокатів додавати до адвокатського запиту ордер. Як відомо, він містить інформацію про клієнта та суть його доручення. Додаючи ордер, адвокат змушений розкрити інформацію про клієнта, яка цим же Законом віднесена до адвокатської таємниці.
 3. Законом не врегульовано порядок завчасного повідомлення Ради адвокатів регіону про процесуальні дії за участю адвоката, що можуть розкрити адвокатську таємницю. А в разі неявки представника Ради адвокатів регіону на проведення такої дії Закон допускає її проведення без його участі.
 4. Законом не врегульовано питання соціального захисту адвокатів.
 5. Законом не врегульовано деякі питання оподаткування адвокатської діяльності, які могли б бути принаймні відсилочними до Податкового кодексу України (або навпаки) і чіткіше регулювали б склад витрат адвоката тощо.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
 • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________