Всі рубрики


Перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами в господарському судочинстві.

Порядок перегляду судових рішень (ухвал, постанов) у зв'язку з нововиявленими обставинами у господарських справах регулюється Розділом XIII Господарського процесуального кодексу України. При цьому протягом останніх двох років положення ГПКУ щодо провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами було дещо змінено. Так, Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства» від 20.12.2011 р. № 4176-VI внесено зміни, якими встановлено трирічний строк для подання заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами з підстави встановлення обставин, що мають істотне значення для справи, деталізовано порядок та строки відкриття провадження за нововиявленими обставинами.


Підстави

Відповідно до ст. 112 ГПКУ підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є:

  • істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
  • встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
  • встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
  • скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;
  • встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.


Строки

Згідно зі ст. 113 ГПКУ судове рішення господарського суду може бути переглянуте за нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою протягом одного місяця з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.

Зазначена стаття встановлює чіткі строки для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів у зв’язку з нововиявленими обставинами, а саме:

  • у випадку, встановленому п. 1 ч. 2 ст. 112 цього Кодексу, – з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи;
  • у випадках, встановлених пп. 2, 3 ч. 2 ст. 112 цього Кодексу, – з дня, коли вирок у кримінальній справі набрав законної сили;
  • у випадку, встановленому п. 4 ч. 2 ст. 112 цього Кодексу, – з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;
  • у випадку, встановленому п. 5 ч. 2 ст. 112 цього Кодексу, – з дня ухвалення КСУ відповідного рішення.

Згідно зі ст. 114 ГПКУ рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який їх прийняв.
Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної та касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено або прийнято нове судове рішення.


Визначення поняття «нововиявлені обставини»

Законодавець не запропонував чіткого визначення поняття «нововиявлені обставини». Тому з метою правильного й однакового застосування ГПКУ при перегляді судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами пленум Вищого господарського суду своєю постановою надав судам відповідні роз'яснення. Так, до нововиявлених обставин належать матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Необхідними ознаками існування нововиявлених обставин є одночасна наявність таких умов: по-перше, існування цих обставин на час розгляду справи, по-друге, те, що вони не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи, по-третє, істотність цих обставин для розгляду справи (тобто врахування їх судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийняте).

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені належними і допустимими доказами.

Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці доказів, які вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи.
Необхідно чітко розрізняти поняття нововиявленої обставини як факту і нового доказу як підтвердження факту. Так, не можуть вважатися нововиявленими обставинами подані учасником судового процесу листи, накладні, розрахунки, акти тощо, які за своєю правовою природою є саме новими доказами.
Судове рішення може бути переглянуте за нововиявленими обставинами лише після набрання ним законної сили у передбаченому ГПКУ порядку.

Можливість перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 112 ГПКУ, обмежена трирічним строком із дня набрання відповідним рішенням законної сили. Подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами після закінчення цього строку, який є присічним, тягне за собою повернення відповідної заяви без права на її повторне подання (п. 4 ч. 6 ст. 113 ГПКУ). Подання ж відповідних заяв з інших підстав, зазначених у ч. 2 ст. 112 ГПКУ, жодним строком не обмежується.

Таким чином, ВГСУ обґрунтовано дійшов висновку, що трирічний строк для подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 112 ГПКУ, є присічним, тобто таким, що не може бути поновленим судом.

Не можуть вважатися нововиявленими обставини, що встановлюються на підставі доказів, які не були своєчасно подані сторонами чи прокурором. У разі подання таких доказів у процесі перегляду судового рішення за правилами Розділу XIII ГПКУ господарський суд має винести ухвалу про залишення судового рішення без зміни. Водночас заінтересована сторона не позбавлена права оскаржити судове рішення в апеляційному порядку з дотриманням вимог ГПКУ, зокрема ст. 101 цього Кодексу.

Також не можуть визнаватися нововиявленими обставини, на які учасник судового процесу посилався у своїх поясненнях у суді будь-якої інстанції або які могли бути встановлені судом у разі виконання вимог процесуального закону, зокрема ст. 38 ГПКУ.

Скасування чи зміна нормативного акта, на якому ґрунтувалося судове рішення, може вважатися нововиявленою обставиною (у розумінні п. 1 ст. 112 ГПКУ) лише за умови, що в акті, яким скасовано чи змінено попередній, зазначено про надання йому зворотної сили.

Не може вважатися нововиявленою обставиною висновок КСУ про офіційне тлумачення положень Конституції України та законів України.

Згідно зі ст. 113 ГПКУ судове рішення господарського суду може бути переглянуте за нововиявленими обставинами виключно за заявою сторони, прокурора, третіх осіб. Отже, відповідно до Розділу XIII ГПКУ господарські суди не мають права переглядати судове рішення за власною ініціативою.

ГПКУ не дає господарському суду права повертати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, якщо суд вважає, що таких обставин немає. У цих випадках, встановивши за результатами розгляду відповідної заяви в порядку ст. 114 ГПКУ відсутність нововиявлених обставин, господарський суд виносить ухвалу про залишення судового рішення без змін.

Повернення заяви про перегляд судових рішень може бути здійснено господарським судом виключно з підстав, визначених у ч. 6 ст. 113 ГПКУ. Після усунення обставин, які були підставою для повернення заяви, її може бути подано повторно, за винятком випадків, зазначених у п. 4 ч. 6 ст. 113 ГПКУ, і в разі повернення заяви на підставі п. 1 тієї ж частини у зв'язку з відхиленням клопотання про відновлення строку подання заяви.

У разі подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з пропуском строку, встановленого ч. 1 ст. 113 ГПКУ, без клопотання про його відновлення господарський суд має повернути заяву згідно з п. 1 ч. 6 ст. 113 ГПКУ. За клопотанням заявника цей строк може бути відновлено відповідно до вимог ст. 53 ГПКУ за наявності поважних причин його пропуску.


Олег ЩЕРБАК
адвокат

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________