Всі рубрики


Погашення боргів у процесі банкрутства.

У власників та фінансового менеджменту підприємств часто виникає питання: як бути, якщо поточні борги перед кредиторами (у тому числі перед постачальниками та за кредитами банків) перевищують вартість усього майна боржника, разом узятого, тобто розрахуватися з кредиторами нічим? Чи може таке підприємство оголосити себе банкрутом, щоб звільнитися від сплати боргів? Як погашаються вимоги кредиторів у процесі банкрутства і що відбувається з наявними у підприємства активами? Дамо стислі відповіді на ці запитання.

Погашення боргів у банкрутстві відбувається виключно за рахунок продажу наявного в боржника майна, виявленого після порушення судом провадження у справі про банкрутство.

Якщо майна недостатньо для повної сплати боргів (наприклад, воно було законно розпродане боржником до порушення справи про банкрутство), то вимоги кредиторів, у тому числі постачальників, податкової інспекції та банку, задовольняються пропорційно їх сумам у встановленій законом черговості, а непокритий залишок вважається погашеним.

Тобто при недостатності майна для повернення боргів кредиторам ці борги вважаються погашеними, сплачувати їх у подальшому не треба, отже, відбувається часткова несплата боргів у банкрутстві.

Порядок процедури банкрутства, якщо боржник не може сплатити борги, такий:

  1. Прийняття зборами учасників рішення про ліквідацію боржника, призначення колишнього директора головою ліквідаційної комісії, подання відповідної заяви державному реєстратору і публікація у пресі інформації про ліквідацію підприємства.
  2. Виконання ліквідаційної процедури (інвентаризація та оцінка майна, виявлення кредиторів) і проходження перевірок податкової інспекції та фондів соціального страхування. Встановлення загальної суми боргів перед кредиторами.
  3. Через два місяці – подання до господарського суду заяви про визнання банкрутом у зв’язку зі встановленою недостатністю майна для задоволення кредиторських вимог.
  4. Порушення справи про банкрутство судом. Це означає припинення подальшого нарахування неустойок і зупинення виконання усіх зобов’язань та платежів за договорами (у тому числі за кредитами банків).
  5. Призначення колишнього директора ліквідатором банкрута та відкриття судом ліквідаційної процедури.
  6. Продаж майна боржника за ціною, яку запропонує покупець (продаж майна у банкрутстві може здійснюватися за заниженою ціною).

Податки від продажу майна при банкрутстві не сплачуються.

Покупцем при ліквідації боржника може бути стороннє чи пов’язане підприємство боржника або стороння чи пов’язана зацікавлена особа.

Кошти переказуються покупцем на ліквідаційний рахунок банкрута, після чого погашаються борги кредиторам відповідно до черговості задоволення їхніх вимог, встановленій законом (банку як заставодержателю та працівникам – у першу та другу чергу, податки та збори – у третю, іншим кредиторам – у четверту).

З ліквідаційного рахунка банкрута здійснюються платежі на часткове погашення боргів кредиторам.

При супроводженні процедури банкрутства вимоги кредиторів (у тому числі кредити банків), не задоволені через недостатність виручених сум, вважаються погашеними і в подальшому не підлягають сплаті.

Після продажу всього майна та погашення боргів підприємство-банкрут ліквідується за рішенням суду, на підставі чого виключається з Державного реєстру підприємств України і перестає існувати як юридична особа.

Потрібні активи зберігаються у зацікавленого покупця для майбутньої діяльності. Викупленим майном покупці розпоряджаються на власний розсуд.

Такий порядок дій дозволяє звільнитися від боргів у процедурі банкрутства та сплатити значно меншу суму, ніж та, якій дорівнюють борги на поточний момент.

Процедура банкрутства займає у кращому разі вісім-десять місяців.

Після порушення судом провадження у справі до банкрута не можуть бути пред’явлені нові претензії кредиторів, крім поточних, пов’язаних із провадженням судового процесу банкрутства, а також претензій, підстави яких юридично виникли раніше.

Строк для пред’явлення претензій кредиторів становить місяць із дня публікації оголошення про банкрутство в офіційній пресі.

Вимоги у процесі банкрутства, заявлені із простроченням, чи не заявлені взагалі, вважаються погашеними.


Олександр ПИСАРЕНКО
адвокат, керівник Юридичного бюро Писаренка

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________