Всі рубрики


Правові аспекти внесення змін до тексту векселя.

Чи можна внести до тексту векселя зміни? Який порядок внесення таких змін? Ці питання часто хвилюють учасників вексельного обігу.

Доволі поширена думка, що вексель нібито не має містити жодних закреслень, виправлень або поправок. Ця правова позиція суперечить положенням вексельного законодавства.

По-перше, Уніфікований закон прямо допускає закреслення:

  • закресленим може бути індосамент (ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 50 Уніфікованого закону);
  • закресленою може бути напис про акцепт (ч. 1 ст. 29 Уніфікованого закону).

У цих випадках вважається, що індосамент не був написаний, а в акцепті було відмовлено. Отже, ця група поправок спрямована на усунення юридичних наслідків вже зроблених записів. Жодних підписів і позначок, що уточнюють, ким, коли і навіщо було зроблено закреслення, Уніфікований закон не вимагає.

По-друге, можна виокремити групу поправок, що стосуються власне змін до документа, тобто появи у векселі одних записів замість інших. Цим змінам присвячена ст. 69 Уніфікованого закону: «У разі зміни тексту переказного векселя особи, які поставили свої підписи після цієї зміни, зобов'язані згідно зі змістом зміненого тексту; особи, які поставили свої підписи до цієї зміни, зобов'язані згідно зі змістом первісного тексту». Ці поправки мають бути обумовлені в тексті документа особою, яка зробила їх, перш ніж підписати документ.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про обіг векселів в Україні» зміни до тексту векселя можуть вноситися за ініціативою його держателя виключно векселедавцем (до переказного векселя – трасантом) шляхом закреслення старого реквізиту та написання нового із зазначенням дати внесення змін і підписанням відповідно до цього Закону.

Держатель векселя повинен дати згоду на внесення змін до його тексту шляхом написання на зворотному боці векселя слів «відповідно до змін» із зазначенням дати внесення змін і підписанням згідно з вимогами цього Закону.

У разі зміни строку платежу за переказним векселем його держатель повинен одержати згоду (акцепт) трасата на оплату векселя відповідно до нового строку. Якщо акцепт вже було здійснено раніше, держатель векселя повинен одержати додаткову згоду акцептанта відповідно до нового строку.

Якщо держатель векселя, який погодився на внесення змін до тексту векселя, бажає зберегти відповідальність попередніх індосантів, він повинен одержати їхню згоду. В іншому разі попередні індосанти несуть таку саме відповідальність, як і до внесення змін.

Отже, вексельне законодавство дозволяє вносити до векселя зміни, у тому числі шляхом закреслення. Цей висновок підтверджує судова практика. 

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів» від 8 червня 2007 р. №5 не може бути відхилена вимога векселедержателя про виконання вексельного зобов’язання, пред’явлена на підставі векселя, який містить виправлення, пошкодження тощо, за умови збереження його обов’язкових реквізитів.


Андрій САХНАЦЬКИЙ
адвокат, керуючий партнер
Maestro&Partners Law Group

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________