Всі рубрики


Пленум ВССУ прийняв нові постанови.

1 березня ц.р. відбулося засідання Пленуму ВССУ, під час якого у другому читанні було прийнято дві постанови, підведено підсумки роботи судів цивільної та кримінальної юрисдикцій у 2012 р. та визначено завдання на перше півріччя 2013 р.

Участь у засіданні взяли виконуючий обов’язки голови ВССУ Станіслав Міщенко, заступники голови ВССУ Михайло Вільгушинський та Павло Гвоздик, секретар Пленуму ВССУ Дмитро Луспеник, судді ВССУ, перший заступник міністра юстиції України Інна Ємельянова, заступник Генерального прокурора України Михайло Гаврилюк, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Микола Пінчук і секретар ВККСУ Анатолій Марцинкевич, радник голови Вищої ради юстиції Юрій Полтавець, керівники апеляційних судів України, голова Печерського районного суду м. Києва, голова Ради суддів загальних судів України Інна Отрош.

 

На розгляд Пленуму у другому читанні судова палата у цивільних справах запропонувала проект Постанови «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ». Як наголосив доповідач Олег Ткачук, проблема розмежування юрисдикції справ між судами цивільної юрисдикції та іншими спеціалізованими судами вкрай актуальна. Через відсутність у процесуальних кодексах чіткого розмежування юрисдикцій виникають спірні ситуації між спеціалізованими судами, що спричиняє проблеми насамперед для суб’єктів звернення до суду.

У проекті постанови, повідомив Олег Ткачук, роз’яснено спірні аспекти судової практики, визначено критерії розмежування юрисдикцій, належність справ, щодо яких виникає найбільше спорів, до цивільної юрисдикції, а також запропоновано критерії визначення підсудності між судами та сформульовано відмінності між ними. Як зазначив пан Ткачук, це перша постанова для судів щодо розгляду цивільних справ, у якій враховано відповідну практику Вищого господарського суду, Вищого адміністративного суду, зауваження та пропозиції представників Верховного Суду України, апеляційних судів, провідних юридичних ВНЗ.

Під час обговорення найбільше запитань було щодо юрисдикції земельних спорів. Проте, як наголосили і доповідач, і секретар Пленуму ВССУ Дмитро Луспеник, й інші судді, правова позиція незмінна: це цивільні спори.

Врахувавши редакційні зауваження, Пленум ВССУ прийняв постанову в цілому. Також Пленум прийняв у другому читанні Постанову «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки». Цей документ, підкреслив доповідач суддя Борис Гулько, вирішує значне коло питань, актуальних для судової практики. Зокрема, роз’яснює положення, які в законі є неоднозначними і в процесі правозастосування тлумачаться по-різному.

Прийняття цієї Постанови, зазначив доповідач, спричинене значною кількістю справ цієї категорії, новелами Цивільного кодексу України, а також запровадженням системи обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водночас необхідність роз’яснень пов’язана з тим, що в разі завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки підстави та умови виникнення зобов’язань суттєво відрізняються від тих, що їх містять загальні положення про цивільно-правову відповідальність, що, відповідно, потребує виокремлення зазначених випадків в особливий різновид деліктних зобов’язань. Тому в запропонованій Постанові роз’яснено питання, що стосуються відшкодування шкоди, завданої при ДТП, відповідальності при ДТП у разі настання страхових випадків із транспортним засобом, приділено увагу законодавчим змінам щодо процедури оформлення ДТП, документів на підтвердження права керування автотранспортним засобом, а також поняттям «суброгація» і «регрес».


Розгляду цивільних справ з іноземним елементом

На засіданні Пленуму також було заслухано доповідь про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ з іноземним елементом. Необхідність такого узагальнення, зазначила суддя Олена Ситнік, пояснюється розширенням інтеграційних процесів в Україні. Тому метою вивчення судової практики щодо цієї категорії справ, повідомила суддя, є виявлення та роз’яснення питань про застосування чинного законодавства, норм міжнародного права та міжнародних договорів при розгляді спорів за участю іноземного елемента. В узагальненні роз’яснено питання про визначення підсудності справ з іноземним елементом, які виникають у цивільних, сімейних і трудових правовідносинах, приділено увагу судовим доказам у справах з іноземним елементом, процесуальному положенню іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб у суді. Водночас, зазначив доповідач, в узагальненні роз’яснено правові підстави набуття права власності на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки іноземцями та особами без громадянства, зазначено особливості спадкування за участі іноземного елемента, приділено увагу розгляду трудових спорів за участю іноземного елемента, особливостям відшкодування шкоди та сімейним спорам. Заслухавши інформацію, Пленум постановив підготувати на основі узагальнення інформаційний лист апеляційним судам і розробити відповідну постанову.


Розгляду цивільних справ про спадкування

Також судовою палатою у цивільних справах ВССУ узагальнено судову практику розгляду цивільних справ про спадкування. Як повідомив суддя Микола Наумчук, за даними судової статистики, справи про спадкування становлять одну із трьох найчисельніших категорій цивільних справ, що розглядалися судами України протягом останніх років. В узагальненні, зазначив доповідач, проаналізовано проблеми застосування норм процесуального права, які стосуються всіх категорій справ про спадкування, роз’яснено питання про застосування норм ЦКУ, що регулюють спадкові правовідносини. Також визначено спірні питання застосування в судовій практиці правових позицій ВСУ, які викладені у постановах Пленуму ВСУ, зокрема щодо участі в цих справах нотаріусів, і напрацьовано правові позиції для усунення неоднакового застосування судами норм матеріального та процесуального права.
Пленум постановив на основі узагальнення підготувати інформаційний лист апеляційним судам і довести його до відома Міністерства юстиції України, оскільки пропонуються зміни до законодавства.


Про підсумки роботи судів у 2012 р.

Про підсумки роботи судів цивільної та кримінальної юрисдикцій у 2012 р. доповіли виконуючий обов’язки голови ВССУ Станіслав Міщенко та заступник голови ВССУ Павло Гвоздик.

Як повідомив Станіслав Міщенко, аналіз надходження, розгляду справ і навантаження в судах загальної юрисдикції засвідчив, що у 2012 р. зберігалася тенденція до збільшення кількості касаційних скарг, справ, заяв і клопотань, які надійшли до ВССУ, тоді як у судах першої та апеляційної інстанцій цей показник значно зменшився.

На розгляді ВССУ у 2012 р. перебувало 104,1 тис. касаційних скарг, справ і заяв (із них у звітному періоді надійшло майже 99,2 тис.). Розглянуто 100,1 тис. справ і матеріалів. Залишок нерозглянутих становить близько 4%. Водночас пан Міщенко навів статистичні дані щодо навантаження на суддів місцевих та апеляційних судів. Так, середньомісячне надходження на суддю місцевого загального суду (відповідно до штатної чисельності суддів) становить 69,3 справ і матеріалів, тобто навантаження в судах першої інстанції зменшилося на 50,4% порівняно з 2011 р. Середньомісячне надходження на суддю апеляційного суду також зменшилося та становить 17,4 справ і матеріалів, що на 25,6% менше порівняно з 2011 р. Середній показник навантаження на суддів ВССУ становить 101 касаційну скаргу, справу, заяву та клопотання, тобто на 17,4% більше, ніж у 2011 р. При цьому навантаження на суддів судової палати у цивільних справах становить 130 справ і матеріалів.

Проте, зазначив Станіслав Міщенко, незважаючи на зменшення навантаження в судах першої та апеляційної інстанцій, якість розгляду справ у деяких судах залишається неналежною. Причинами цього є не лише об’єктивні, але й суб’єктивні чинники: неналежна організація роботи суду і суддів, їхнє ставлення до своїх обов’язків.

Особливу увагу доповідач звернув на необхідність дотримання розумних строків розгляду справ, врахування практики Європейського Суду з прав людини, а також закликав суддів апеляційних судів до активної участі в наданні методичної допомоги колегам із місцевих судів.

Своєю чергою Павло Гвоздик розповів про розгляд цивільних справ місцевими загальними судами у минулому році. Так, у 2012 р. на розгляді місцевих загальних судів перебувало 1 млн 892 тис. справ і матеріалів цивільного судочинства. Було розглянуто майже 885 тис. цивільних справ.

Апеляційні суди переглянули понад 124 тис. судових рішень. Упродовж 2012 р. вони скасували 37,2% судових рішень від кількості переглянутих апеляційними судами, 6,7% було змінено.

Кількість справ, у яких судові рішення скасовано або змінено ВССУ, у 2012 р. становила майже 8 тис., тобто понад 14,5% від загальної кількості касаційних скарг, що надійшли у минулому році. Кількість скасованих у касаційному порядку судових рішень становить 5,3% від розглянутих цивільних справ за апеляційними скаргами на судові рішення місцевих загальних судів.

Павло Гвоздик переконаний, що змістовний аналіз причин скасування та зміни судових рішень судом касаційної інстанції має здійснюватися апеляційними судами кожного регіону та доводитись до відома всіх суддів місцевих загальних судів. «Необхідно створити умови для ефективного та справедливого розгляду справ цивільної юрисдикції саме в суді першої інстанції. Це завдання, для виконання якого мають бути докладені максимальні зусилля апеляційних судів, їхніх керівників, а також ВССУ як суду касаційної інстанції у цивільних справах».

Заслухавши та обговоривши доповідь виконуючого обов’язки голови та заступника голови, Пленум прийняв Постанову «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції у 2012 р. та завдання на 2013 р.». Згідно з Постановою були визначені основні напрями діяльності ВССУ, місцевих та апеляційних судів на 2013 р.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________