Всі рубрики


НПУ забезпечить належний рівень роботи і захистить інтереси нотаріусів

Найактуальнішими для вітчизняного нотаріату новинами, поза сумнівом, є створення самоврядної професійної організації нотаріусів – Нотаріальної палати України та підписання міністром юстиції наказу «Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України. Саме ці важливі для нотаріальної спільноти події стали приводом для інтерв’ю з Людмилою ПАВЛОВОЮ, яку на Першому установчому з’їзді нотаріусів України було обрано президентом НПУ.


– Людмило Миколаївно, ви були єдиною і беззаперечною кандидатурою на посаду президента НПУ. За вас проголосували всі делегати, присутні на Першому установчому з’їзді нотаріусів. Ви очікували на таку одностайну підтримку? 

– Перш ніж відповісти на ваше запитання, хочу щиро подякувати всім делегатам З’їзду за довіру та підтримку. Зізнаюся, що на таке одностайне рішення я не очікувала. Обіцяю зробити все від мене залежне, щоб самостійна самоврядна організація нотаріусів – НПУ – змогла забезпечити для нотаріальної спільноти належний рівень роботи, зміцнити авторитет та покращити репутацію нотаріату в країні, а також захистити інтереси нотаріусів.

Я доволі довго домагалася створення професійної самоврядної організації нотаріусів і упродовж багатьох років вивчала практику подібних організацій у країнах Західної Європи та колишніх республіках СРСР. Старші нотаріуси пам’ятають, як відбувалося становлення вітчизняного приватного нотаріату... Тому створення в Україні органу професійного нотаріального самоврядування з обов'язковим членством усіх нотаріусів, чітко визначеними повноваженнями й обов'язками, який розділить відповідальність за стан нотаріального обслуговування населення і захищатиме інтереси не тільки нотаріусів, але й споживачів, безумовно, стало величезним досягненням. І очолювати цей орган для мене справжня честь.


– Які завдання ви ставите перед собою як президент НПУ?

– Своє найголовніше завдання я вбачаю в єдності нотаріату України, в усуненні непорозуміння між нотаріусами в межах одного регіону, неповаги один до одного, внутрішньої конкуренції – це неприпустимі явища. Докладу зусиль для виконання рішень, ухвалених на Першому установчому з’їзді нотаріусів щодо організації роботи з методичного й аналітичного забезпечення нотаріальної діяльності. Працюватиму над зміцненням авторитету професії нотаря, захистом його інтересів. Постійно забезпечуватиму підвищення кваліфікаційного рівня нотаріусів. А крім того, домагатимуся налагодження тісної плідної співпраці з Міністерством юстиції України та головними управліннями юстиції. Одним із найважливіших завдань вважаю запровадження і забезпечення дотримання усіма нотаріусами Правил професійної етики.


– Ви завжди щиро переймалися питанням авторитету нотаріальної професії. Чи можна сказати, що покращення професійного іміджу нотаріату буде одним із головних завдань новоствореної організації?

– На Першому установчому з’їзді нотаріусів України йшлося про те, що НПУ має працювати над професійним іміджем нотаріату. Я не можу погодитися із цим повністю, адже формування професійного іміджу – це завдання не тільки Палати, але й кожного нотаріуса.

За останні півроку нотаріальна спільнота пережила дуже багато нападок з боку деяких посадовців і ЗМІ, які звинувачували нас у некомпетентності, непідготовленості, зловживаннях ще задовго до того, як набрали чинності зміни до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», що наділили нотаріуса повноваженнями спеціального суб’єкта державного реєстратора прав на нерухоме майно. Тобто нотаріуси ще навіть не почали працювати з Реєстром речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а їх апріорі звинуватили в усіх гріхах.

Та чи багато працюючих нотаріусів відреагувало на ці несправедливі закиди – виступило у пресі, на телебаченні? На жаль, ні. На захист стала лише Українська нотаріальна палата. Саме завдяки її активній позиції значно розширено повноваження нотаріусів, створено самоврядну професійну організацію та про вітчизняний інститут нотаріату дізналася міжнародна нотаріальна спільнота.


– УНП зробила для нотаріату чимало, та на якому напрямі її роботи ви хотіли б наголосити?

– Було багато зроблено для підвищення статусу та кваліфікації нотаріусів, забезпечення їх методичними рекомендаціями, залучення до громадської діяльності. Крім того, УНП брала активну участь у підготовці нормативно-правових актів, що стосуються діяльності нотаріату, співпрацювала з комітетами ВР України, у яких представники Палати відстоювали інтереси нотаріату. Члени УНП входили також до складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.

Минулого року при УНП було засновано Всеукраїнську благодійну організацію «Фонд допомоги нотаріусам», яка за останні півтора роки надала 34 нотаріусам та їхнім сім’ям матеріальної допомоги на 211 тис. грн. Сформовано систему підвищення професіоналізму нотаріусів, зокрема створено Інститут підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату.

Багато уваги приділялося питанням міжнародного співробітництва. Палата підтримує плідні відносини з Комісією у справах Європи Міжнародного союзу нотаріату, налагоджено дружні стосунки з нотаріальними палатами Російської Федерації, Казахстану, Вірменії, Грузії, Литви, Бєларусі, Латвії, Естонії тощо.
Зважаючи на зміни, що відбулися в українському нотаріаті, найвпливовіша міжнародна нотаріальна організація – Міжнародний союз Нотаріату – готова прийняти нас до своїх лав. Останніми перешкодами для вступу України до МСЛН були відсутність професійної самоврядної організації нотаріусів і обов’язкових для виконання Правил професійної етики нотаріусів. Зараз ці перешкоди усунуто: така організація створена, а згадані Правила затверджені Міністерством юстиції. Гадаю, що вже найближчим часом ми почнемо процедуру вступу до Міжнародного союзу нотаріату.


– Ви цілком підтримуєте Правила професійної етики нотаріусів, затверджені Міністерством юстиції?

– Безумовно, прийняття обов'язкових до виконання морально-етичних правил для нотаріусів є прогресивним кроком. Вважаю правильним і логічним рішення законодавця доручити затвердження Правил професійної етики нотаріусів Міністерству юстиції.

Нагадаю, що в листопаді 2007 р. на конференції УНП делегати одностайно затвердили Кодекс професійної етики нотаріусів України, розроблений відповідно до Конституції України, Закону «Про нотаріат», Статуту УНП та Європейського кодексу нотаріальної етики. Та оскільки УНП є громадською організацією, Кодекс мав лише рекомендаційний характер. А Правила професійної етики, затверджені Міністерством юстиції згідно з вимогами Закону «Про нотаріат», які набрали чинності з 1 січня 2013 р., є обов’язковими для нотаріусів. Подібні Правила існують в усьому світі. Тепер вони наберуть чинності і в Україні.

Цей документ було розроблено УНП за активної участі нотаріальної спільноти. Він визначає загальні стандарти професійної етики нотаріуса, морально-етичні принципи нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності та професійно-етичні правила поведінки у відносинах із колегами, НПУ, державними органами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами. Правила прийняті з метою встановлення етичних стандартів професійної нотаріальної діяльності та надання публічних послуг, зміцнення довіри до нотаріату з боку держави та суспільства, захисту честі, гідності, ділової репутації нотаріуса.

Кожен нотаріус мусить перейнятися духом цих Правил, зрозуміти, як будувати стосунки один з одним, із клієнтами, працівниками, НПУ та Мін’юстом. Адже один із засадничих принципів системи латинського нотаріату звучить так: «Поважай своє міністерство».


– При УНП існували представництва в регіонах – відділення або колективні члені Палати. Згідно зі Статутом НПУ її осередки на місцях не створюватимуться. Якою буде форма представництв НПУ в Україні?

– Під час роботи організаційного комітету із проведення Першого установчого з’їзду нотаріусів за його рішенням Рада УНП сформулювала пропозиції щодо проектів установчих документів майбутньої самоврядної професійної організації, які знайшли відображення у Статуті НПУ.

Практика роботи УНП довела, що створення відділень в областях не є ефективним кроком. Тому вважаю, що у відділеннях на місцях немає необхідності: відчутної користі від них не буде, адже, як доводить практика, з усього складу відділення фактично працюють дві-три особи. На початку роботи нової організації особливо важливо виправдати довіру держави і не розвалити ідею, втілення якої в життя ми домагалися дуже довго. Гадаю, доцільно призначити в областях уповноважених представників НПУ та їхніх заступників (з урахуванням думки нотаріусів кожного регіону). У майбутньому нам ніщо не завадить внести до Статуту НПУ зміни та створити осередки. Зараз же необхідно напрацювати механізми роботи уповноважених представників, у тому числі щодо координації та взаємодії з НПУ, органами юстиції, нотаріусами, органами влади, правоохоронними органами тощо.


– Ви запропонували склад Ради НПУ, який делегати З’їзду підтримали одностайно. Які в неї повноваження?

– Враження про роботу керівника формує його апарат, однодумці, з якими він працює пліч-о-пліч. Мені завжди щастило на сильну команду. Тому до складу Ради увійшли люди, які чимало зробили для нотаріату, добре відомі нотаріальній спільноті, здатні сформувати політику нової організації та забезпечити належне виконання покладених на них обов’язків.

Із власного досвіду знаю: що більше в Раді осіб, то менше роботи. Оптимальний склад Ради НПУ – 15 осіб. Це має бути команда, здатна продуктивно працювати, чітко дотримуючись політики НПУ, команда, якій довіряє нотаріальна спільнота країни.

А щоб у Раді були представлені інтереси всіх регіонів, я запропонувала створити при ній дорадчий орган – Раду уповноважених. Її члени могли б напрацьовувати в регіонах свої ідеї та пропонувати їх для втілення Раді НПУ. Ця пропозиція схвалена З’їздом.


– Якою буде відповідальність НПУ за негативні вчинки своїх колег?

– Колись я почула мудрий вислів: «Професійна солідарність нотаріусів у першу чергу передбачає заборону внутрішньої конкуренції та обов’язок нести спільну відповідальність за діяльність кожного». Я цілком згодна із цією думкою. Невипадково при НПУ буде створено Фонд відшкодування шкоди, заподіяної з вини нотаріусів, який формуватиметься з відрахувань від членських внесків НПУ та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядок розгляду звернень щодо відшкодування шкоди, заподіяної з вини нотаріусів, за рахунок коштів Фонду, підстави, розмір і порядок відшкодування встановлюватимуться Радою НПУ та щорічно переглядатимуться. Але у зв’язку із цим необхідно наголосити, що відшкодування певної частини шкоди з цього Фонду здійснюватиметься лише після його наповнення, а на це потрібен час, адже затверджений З’їздом розмір щомісячних членських внесків до НПУ незначний. Крім того, ми керуватимемося чинним законодавством і використовуватимемо інші джерела відшкодування шкоди.


Розмову вела Оксана КОВАЛЕНКО
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________