Всі рубрики


Про новий порядок підвищення кваліфікації адвокатів.

 
16 лютого ц.р. Рада адвокатів України ухвалила рішення №85 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України», яким затверджено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України. 27 вересня ц.р. рішенням РАУ № 219 було затверджено нову редакцію Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (далі – Порядок).
Порядком визначено, що підвищення професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів, дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни в чинному законодавстві та практиці його застосування.
Підвищення кваліфікації адвокатів спрямоване на:
 • зміцнення їхніх правових навичок;
 • підвищення рівня усвідомлення ними правил адвокатської етики;
 • підвищення рівня усвідомлення прав людини та основоположних свобод;
 • навчання повазі до прав та інтересів клієнтів;
 • навчання захисту прав клієнтів і сприянню їх здійсненню;
 • навчання сприянню належному здійсненню судочинства та реалізації права на справедливий суд;
 • заохочення до участі в наданні безоплатної правової допомоги;
 • інше поглиблення, розширення й оновлення їхніх професійних знань, вмінь та навичок.
Нормами Порядку закріплено, що заходи з підвищення кваліфікації адвокатів уповноважені проводити Національна асоціація адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, Координаційний центр з надання правової допомоги, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадські об’єднання, вищі навчальні заклади ІІІ–IV рівнів акредитації тощо.
Відповідно до п. 10 Порядку видами підвищення кваліфікації адвокатів, що забезпечують його безперервність, є:
 • навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації, які мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України, а також сертифікат про акредитацію цих програм, виданий Експертною радою з питань акредитації та сертифікації Національного агентства з акредитації України, форма якого встановлена у Додатку 2 до цього Порядку;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо, які організуються та проводяться за участі чи погодження НААУ, Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ, РАУ, рад адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в Україні та за кордоном;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться загальнодержавними місцевими, всеукраїнськими та міжнародними об’єднаннями адвокатів та іншими громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном згідно з програмами, що акредитовані Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ, а експерти-доповідачі мають відповідні сертифікати про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів;
 • участь у конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах, що організовуються або проводяться Координаційним центром з надання правової допомоги або центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з програмами, які акредитовані Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ, а експерти-доповідачі мають відповідні сертифікати про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів;
 • навчання у школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при радах адвокатів регіону в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а експерти-доповідачі мають відповідні сертифікати про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів;
 • публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих або електронних фахових та інших професійних виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном;
 • видання монографій, підручників, посібників тощо;
 • інша діяльність, визначена у Додатку 3 до цього Порядку.
Юридичні та фізичні особи, які організовують та/або проводять заходи з підвищення кваліфікації адвокатів на постійній основі (два і більше заходів на рік), отримують сертифікат (свідоцтво) про допуск до організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ за формою, встановленою Порядком. Не потребують отримання сертифікату про допуск до організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Національна асоціація адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіону, центри підвищення кваліфікації, засновниками яких є ради адвокатів регіону.
З метою віднесення заходу професійного спрямування до заходів із підвищення кваліфікації адвокатів його організатори не пізніше ніж за місяць до його проведення повинні звернутися до Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ, щоб отримати відповідну акредитацію. 
Національна асоціація адвокатів України реєструє звернення та направляє його до Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ для прийняття рішення. 
Експертна рада з питань акредитації та сертифікації НААУ, приймаючи рішення про акредитацію заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, за участь у якому адвокати мають сплачувати кошти, може прийняти рішення про його акредитацію за умови встановлення відсотку участі у цьому заході адвокатів на безкоштовній основі. 
За результатами участі у заході з підвищення кваліфікації адвокату видається відповідний сертифікат.
Адвокати мають право вільно обирати види підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації адвокатів за професійними програмами за загальною складовою протягом перших трьох років адвокатської діяльності здійснюється обов’язково.
Адвокат має отримувати не менше десяти залікових балів кожного року. 
За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів, визначена Порядком.
Нормами Порядку закріплено, що в разі тривалої (більше трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин за рішенням ради адвокатів регіону адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково.
Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах з підвищення кваліфікації та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами, інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення.
На адвокатів покладено обов’язок щодо подання раді адвокатів регіону не пізніше 31 січня кожного року картки обліку залікових балів та копій документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом минулого року. 
Фінансування підвищення кваліфікації адвокатів може здійснюватися за рахунок коштів НААУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, рад адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, регіональних, загальнодержавних та міжнародних спілок та асоціацій адвокатів, інших громадських організацій, адвокатських об’єднань, адвокатів та інших джерел, не заборонених законодавством.
До адвокатів, які не виконують обов’язок щодо постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність за невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків.
Залікові бали, сертифікати та інші документи, що підтверджують підвищення кваліфікації, здобуті адвокатами до затвердження РАУ Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України від 16.02.2013 р., зараховуються адвокатам як підвищення їхньої кваліфікації за попередній період.
На осіб, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, поширюється обов’язок щодо підвищення кваліфікації. 

***

В української адвокатури — велика історія і славні професійні традиції. Переконана, що в сучасних умовах України багатющі здобутки вітчизняної адвокатури будуть примножені, а її роль — неухильно буде підвищуватися. Ми разом прямуємо в майбутнє і здатні піднятися на історичну висоту та зрозуміти, що представляємо найбільшу і найдостойнішу сильну та дієву інституцію – Адвокатуру. 
Шановні колеги, дякую Вам за довіру і розраховую на вашу підтримку. Підтримка всієї адвокатури в період реформування буде не тільки дієвою, але й символічною. Вона дасть надію на те, що цей правовий острів створить великий незалежний материк, на якому права асоціюватимуться не з привілеями одних і обов’язками інших, а із законом та правопорядком, захистом прав громадян та незалежністю професійних адвокатів.
Вітаю із першою річницею діяльності Національної асоціації адвокатів України. Переконана, що успіх подальшого функціонування та розвитку адвокатури України залежить від багатьох процесів у яких мають брати активну участь усі адвокати України. 


Катерина КОВАЛЬ
заступник голови 
Національної асоціації адвокатів України,
Ради адвокатів України,
Союзу юристів України
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
 • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________