Всі рубрики

  

 

Деякі аспекти реформування слідства в органах прокуратури.В Україні триває реформування кримінальної юстиції. Рушієм цього складного процесу стало прийняття та вступ у дію Кримінально-процесуального кодексу України у 2012 р. Аналіз концепції реформування кримінального судочинства та процесуального законодавства свідчить про те, що зміни триватимуть і далі. Законодавча база у сфері кримінального судочинства потребує комплексного вдосконалення з урахування потреб сьогодення.

У зв’язку із реформуванням кримінальної юстиції в Україні та запровадженням у практичну діяльність КПКУ спеціалізовані комітети Верховної Ради України ведуть роботу, спрямовану на законодавче закріплення цілей, запланованих державою. Аналізуючи чинний КПКУ, можна побачити, що структура досудового розслідування потребує докорінних змін у двох напрямах: 1) ліквідація слідчих посад у міськрайпрокуратурах та об’єднання слідчих в одному слідчому підрозділі в області; 2) розмежування слідчої діяльності та процесуального керівництва. Нагадаємо, що рішення про скасування системи прокурорського слідства давно вже прийняте на законодавчому рівні, а його втілення у життя – питання часу. 
Треба розуміти, що процесуальне керівництво – це не лише нагляд, але й участь прокурора в досудовому розслідуванні, спрямована на досягнення цілей кримінального судочинства. Тепер прокурор визначає напрям розслідування, бере участь у проведенні окремих слідчих дій, скеровує обвинувальний висновок до суду, а потім підтримує державне обвинувачення в суді. Таким чином, роль прокурора під час досудового розслідування значно збільшилася.
На виконання вимог законодавства 3 жовтня ц.р. Генеральний прокурор України провів засідання колегії щодо оптимізації слідчого апарату в органах прокуратури. Ключовим питанням колегії було реформування слідчих і наглядових підрозділів в органах прокуратури. 
Генеральна прокуратура України реорганізувала Головне управління з розслідування особливо важливих справ і створила Головне слідче управління. Крім того, колегія Генеральної прокуратури прийняла рішення про створення Головного управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури, а також утворила управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України. Аналогічні зміни відбулися на рівні областей. До того ж було ліквідовано слідство в органах прокуратури на місцях і створено слідчі відділи у прокуратурах обласного рівня.
Важливим кроком реформування є прийняття Закону, який регулюватиме відносини щодо функціонування нового слідчого органу – Державного бюро розслідувань. Історичні передумови для утворення бюро розслідувань виникли ще у 2005 р. 15 березня 2005 р. Президент України видав Розпорядження «Про робочу групу з розроблення концепції утворення та організації діяльності Національного бюро розслідувань України» №782/2005-рп. Проте лише прийняття нового КПКУ допомогло зрозуміти важливість такого правоохоронного органу. Так, 1 серпня 2013 р. у ВРУ було зареєстровано проект Закону України «Про Державне бюро розслідувань України» №3042. Необхідність розробки цього нормативно-правового акта обумовлена положеннями абзацу 4 п. 1 Прикінцевих та перехідних положень КПКУ, згідно з якими окремі норми Кодексу вводяться в дію із дня створення Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п’яти років із дня набрання чинності цим Кодексом.
Державне бюро розслідувань України можна визначити як державний правоохоронний орган, який здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності КПКУ. 
З початком функціонування Державного бюро розслідувань України прокуратура як державний орган втратить функцію досудового розслідування. Ця система спрямована на виконання Україною обов’язків, взятих перед Радою Європи.
Зазначений законопроект передбачає, що завданнями Державного бюро розслідувань України мають бути: захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень; забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування відповідно до законодавства України; участь у межах своєї компетенції у реалізації державної кримінальної політики тощо. Фактично це завдання, які зараз виконують органи прокуратури. Тому можна зробити висновок про тісний зв'язок органів прокуратури з Державним бюро розслідувань.
За зразок взято і класні чини прокуратури, які пропонується присвоювати працівникам Державного бюро розслідувань, що передбачено ст. 29 законопроекту. Оскільки положення цього документа тісно пов’язані із законопроектом «Про діяльність прокуратури України», вважаємо, що ці два акти вступлять у дію одночасно, а правильність цього висновку ми зможемо перевірити згодом.
Передбачається, що Державному бюро розслідувань буде надано статус недоторканності, який сьогодні мають судді, а для зміцнення гарантій незалежності вони мають призначатися за особливою процедурою. Це забезпечить їх незалежність від виконавчої та законодавчої влади.
Цікаво, що згідно із законопроектом №3042 за додержанням законності в діяльності Державного бюро наглядатиме прокуратура. Стаття 70 цього документа передбачає, що нагляд за додержанням законності під час проведення Державним бюро досудового розслідування здійснюють виключно прокурори, визначені Генеральним прокурором України. Залишається незрозумілим, як саме Генеральний прокурор України визначатиме таких працівників. Проектом пропонується пряме підпорядкування їх Генеральному прокурору України. Чи буде це доцільним, покаже практика. Імовірно, відповідні відділи створять у прокуратурах обласного рівня, прокурорів якого призначатиме безпосередньо Генеральний прокурор України. Сьогодні важко уявити функціонування такої системи нагляду, проте при вдалій організації процесу цілі, поставлені перед Державним бюро розслідувань, будуть досягнуті.
Законодавець чітко розуміє, що з реформуванням слідства в органах прокуратури виникне необхідність законодавчого узгодження Конституції України, КПКУ, Закону «Про прокуратуру», інших законодавчих актів, що стосуються організації та порядку діяльності системи досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Запровадження нового органу досудового розслідування є потребою сьогодення та умовою розвитку й реформування кримінальної юстиції в Україні. Порядок функціонування Державного бюро розслідувань у системі кримінального судочинства визначатиме практика. На нашу думку, в Україні є усі передумови для реформування слідства у прокуратурі та створення нового слідчого правоохоронного органу.


Олег ОСТРІЙЧУК
заступник прокурора Полтавського району Полтавської області, аспірант Національної академії прокуратури України
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________