Всі рубрики


Перші Міжнародні арбітражні читання Пам'яті академіка Ігоря Гавриловича Побірченка.

 
 
15 листопада ц.р. в конференц-залі Торгово-промислової палати України пройшли перші Міжнародні арбітражні читання пам'яті академіка І. Г. Побірченка – організатора міжнародного комерційного арбітражу в Україні.
 
Арбітражні читання були проведені Міжнародним комерційним арбітражним судом і Морською арбітражною комісією при ТПП України за участю Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрНУ під патронатом президента ТПП Г.Д. Чижикова і присвячені 90-річчю із дня народження академіка І. Г. Побірченка. Визнанням його заслуг стало й урочисте відкриття меморіальної дошки на будинку, де Ігор Гаврилович жив останні 30 років.
 
Міжнародні арбітражні читання зібрали більше 120 фахівців із 15 країн світу, зокрема: Австрії, Бєларусі, Болгарії, Казахстану, Латвії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Російської Федерації, Сербії, Словакії, Франції, Швеції, України.
Серед учасників конференції були керівники та арбітри зарубіжних арбітражних інститутів, представники судової влади України, міністерств, іноземних і вітчизняних юридичних фірм, бізнесу й більшості регіональних палат, практикуючі юристи в галузі зовнішньоекономічної діяльності й арбітражу, науковці та студенти.
Відкрив захід голова МКАС і МАК при ТПП України Микола Селівон. Він коротко виклав концепцію проведення арбітражних читань, висловивши сподівання, що ця організаційна форма дозволить органічно поєднати академічну наукову думку і практичні напрацювання, а також сприятиме вдосконаленню арбітражного розгляду та правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу як на національному, так і на міжнародному рівні.
Із вітальним словом до присутніх звернулися президент ТПП Геннадій Чижиков, міністр юстиції України Олена Лукаш і заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Павло Гвоздик.
Так, Г. Д. Чижиков зазначив, що для юридичної спільноти проведення Міжнародних арбітражних читань є знаковою подією. Вона свідчить про визнання цінності арбітражу як ефективного методу врегулювання спорів, що виникають у сфері міжнародних економічних зв'язків. Геннадій Дмитрович також запевнив: ТПП як провідна бізнес-асоціація країни, що покликана захищати інтереси бізнесу, і надалі сприятиме розвитку міжнародного арбітражу в Україні та зміцненню авторитету арбітражних інститутів при ТПП України (МКАС і МАК) як в Україні, так і за кордоном.
Міністр юстиції Олена Лукаш, звертаючись до учасників конференції, зазначила, що Міністерство юстиції України, одним із головних завдань якого є забезпечення представництва інтересів держави при розгляді спорів у закордонних юрисдикційних органах, зацікавлене в розвитку арбітражної практики в Україні та популяризації арбітражу як ефективного способу вирішення спорів. До заходів, що сприяють розвитку міжнародного комерційного арбітражу в Україні, міністр віднесла: здійснення арбітражного розгляду у коротші терміни, розробку ефективного механізму застосування забезпечувальних заходів, підвищення ефективності виконання арбітражних рішень і підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародного комерційного арбітражу.
Заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Павло Гвоздик високо оцінив діяльність МКАС при ТПП України, зауваживши, що міжнародний комерційний арбітраж є дієвим механізмом вирішення комерційних спорів у зовнішньоекономічній сфері, а авторитет МКАС залишається незмінно високим. Вітчизняна судова система загалом правильно застосовує міжнародні договори та національне законодавство при розгляді справ про оскарження арбітражних рішень та їх примусове виконання. А міжнародна конференція та активна участь у ній суддів різних ланок сприяють вдосконаленню цієї практики.
Після привітань голова МКАС і МАК при ТППУ Микола Селівон у пам'ять про організатора міжнародного арбітражу в Україні та незмінного керівника МКАС і МАК при ТПП України протягом 18 років академіка І. Г. Побірченка зробив доповідь, присвячену поглядам науковця на правове становище міжнародних арбітражних інститутів у державі та статус арбітрів.
У продовження теми, яку підняв пан Селівон, завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка професор Валентин Щербина розповів про Ігоря Гавриловича Побірченка як про видатного вченого і талановитого педагога – засновника першої в СРСР університетської кафедри господарського права, автора численних монографій, підручників і навчальних посібників із господарського права та арбітражного процесу.
Завершила цю частину конференції заступник голови МАК при ТПП України, член президії МКАС при ТПП Тетяна Захарченко, презентувавши книгу «Практика Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України з розгляду зовнішньоекономічних спорів за 2006–2010 роки» (під загальною редакцією М. Ф. Селівона). До видання увійшли найцікавіші з погляду укладачів рішення МКАС при ТПП, опубліковані з урахуванням конфіденційності розгляду спорів. Ця книга пропонує увазі читачів не лише практику МКАС, але й рішення судів України з розгляду клопотань про оскарження і примусове виконання арбітражних рішень, що, поза сумнівом, дуже корисно для практикуючих юристів, суддів державних і третейських судів, фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності, науковців, викладачів і студентів юридичних «вишів».
На обговорення Арбітражних читань було винесено, по суті, два блоки питань: держава і арбітраж, а також перспективи і напрями його розвитку. У роботі трьох сесій конференції взяли участь 22 доповідачі і модератори – представники арбітражних інститутів, вчені, судді, відомі адвокати України та зарубіжних країн (Австрії, Болгарії, Казахстану, Латвії, Польщі, Російської Федерації, Сербії, Франції, Швеції).
Перша сесія була присвячена питанням взаємодії державних судів і міжнародного арбітражу, як-от: межі допустимого втручання суду в міжнародний арбітраж, контрольна функція і функція сприяння державних судів по відношенню до арбітражу, розгляд судами України справ про оскарження та про визнання і примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, проблеми виконання рішень іноземних арбітражів в Україні. На сесії з доповідями виступили: суддя Верховного Суду України Василь Гуменюк, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Олена Євтушенко, заступник голови Арбітражного суду при Болгарській ТПП Ружа Іванова, професор зі Швеції Кай Хобер. До присутніх також звернулися керуючий партнер ЮФ «Антіка» Олексій Кот і старший юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Павло Бєлоусов.
Модератор сесії академік Наталія Кузнєцова, підбиваючи підсумки жвавої дискусії, зазначила, що у сфері впливу держави на міжнародний арбітраж необхідно знайти баланс між державною регламентацією і свободою дії арбітражу, який дозволить зберегти переваги арбітражу як ефективного способу вирішення спорів: оперативність, демократичні процедури арбітражного розгляду, остаточність арбітражного рішення та неможливість його перегляду державним судом по суті, міжнародний механізм виконання рішень арбітражу і, нарешті, незалежність, неупередженість та об'єктивність. 
Доповідачі й учасники конференції визнали за доцільне внести до українського законодавства зміни, які зменшили б кількість судових інстанцій, що розглядають справи про оскарження і примусове виконання арбітражних рішень, до двох: апеляційні суди загальної юрисдикції та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Друга сесія Арбітражних читань була присвячена впливу держави на розвиток міжнародного арбітражу в сучасних умовах, зокрема, шляхом нормативного регулювання арбітражу. Модератором сесії виступила заслужений діяч науки Російської Федерації, видатний вчений і визнаний авторитет в галузі міжнародного арбітражу професор Тамара Абова. Перед учасниками заходу виступили представники різних арбітражних інститутів: голова МКАС і МАК при ТПП РФ Олексій Костін, голова правління Третейського суду ТПП Латвії Удріс Зієдоніс, голова Казахстанського міжнародного арбітражу Майдан Сулейменов, член президії Зовнішньоторговельного арбітражу при Господарській палаті Сербії Олександр Чирич, арбітри МКАС при ТПП України Олександр Крупчан (директор Інституту приватного права і підприємництва НАПрНУ) і Олег Подцерковний (професор Національного університету «Одеська юридична академія»). Доповідачі окрім загальних теоретичних постулатів розглянули й найактуальніші проблеми своїх арбітражних інститутів. Слухачі високо оцінили виступи за глибину розкриття тем і ґрунтовний науковий підхід до їх аналізу.
Третя, завершальна сесія Арбітражних читань стосувалася майбутнього міжнародного арбітражу. Модератором виступив відомий фахівець у галузі міжнародного комерційного арбітражу професор, партнер ЮФ Mannheimer Swartling Кай Хобер (Швеція). Він як арбітр неодноразово брав участь у розгляді спорів у МКАС при ТПП України та інших арбітражних інститутах. 
З цікавою доповіддю про роль ЮНСІТРАЛ у встановленні стандартів міжнародного арбітражу виступила юридичний радник ЮНСІТРАЛ Джулія Саласкі. А юрист White&Case LLP Галина Жукова (Франція) виступила зі своїми коментарями керівних принципів Міжнародної асоціації юристів щодо представництва сторін у міжнародному арбітражі, опублікованих цього року. Віце-президент Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати Володимир Хвалей розповів про зростаючі вимоги до незалежності та неупередженості арбітрів. Перед учасниками виступили також голова Арбітражного суду при Промисловій палаті м. Новий Томисль Владзімеж Брих (Польща), президент Української арбітражної асоціації Тетяна Сліпачук і професор Уральської державної юридичної академії Володимир Білих. Завершила роботу третьої сесії партнер ЮФ Arbitrade Юлія Черних.
 
***
 
На завершення конференції голова МКАС і МАК при ТПП України подякував усім учасникам, які не тільки уважно слухали доповіді, але й брали активну участь в їх обговоренні: задавали запитання, виступали з репліками та пропозиціями, обмінювалися ідеями і досвідом. Микола Селівон висловив сподівання на те, що Арбітражні читання стануть внеском у розвиток міжнародного арбітражу і кожен із їх учасників зможе застосувати отриману інформацію у своїй роботі.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________