Всі рубрики


Про підсумки засідання Ради суддів господарських судів.19 грудня ц.р. у Вищому господарському суді України під головуванням голови Ради суддів господарських судів України, заступника голови ВГСУ Артура Ємельянова відбулося засідання РСГСУ.

Доповідаючи про роботу РСГСУ у 2013 р., Артур Ємельянов, зокрема, нагадав присутнім, що її діяльність здійснювалася відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та плану роботи РСГСУ на 2013 р. і була спрямована на виконання рішень Конференції суддів господарських судів України, здійснення контролю за організацією діяльності господарських судів, внесення подань до Вищої ради юстиції про призначення суддів на адміністративні посади, правовий захист суддів та фінансове забезпечення судів. Голова РСГСУ зазначив, що всі пункти плану роботи на 2013 р. виконані в повному обсязі, а ІV конференцією суддів господарських судів України, яка відбулася 14 листопада 2013 р., роботу РСГСУ визнано задовільною.

Крім того, було обговорено та затверджено план роботи на 2014 р., представлений головою РСГСУ. Також Артур Ємельянов розповів присутнім про результати аналізу звернень, що надійшли до РСГСУ у 2013 р. від фізичних та юридичних осіб. Так, за вказаний період надійшло 35 звернень. У 20 з них вказувалося на порушення суддями норм чинного законодавства при розгляді справ і фактично висловлювалася незгода із прийнятими у справах рішеннями, у десяти зазначалося про неналежну організацію роботи суду, у трьох – про неетичну поведінку суддів, у двох – про упередженість та корупційні дії суддів. Звернення щодо незгоди із прийнятими у справах рішеннями направлені до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для розгляду та порушення, за наявності підстав, дисциплінарних справ. За словами Артура Ємельянова, усі звернення розглянуті РСГСУ і за результатами вивчення викладених в них обставин всім заявникам надано обґрунтовані відповіді.
У роботі РСГСУ також взяв участь заступник голови Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, який проінформував присутніх про забезпечення ДСАУ діяльності РСГСУ у 2014 р. Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСГСУ та заступника голови ДСАУ, РСГСУ вирішила звернутися до останньої із запитом про фінансування своїх потреб у 2014 р. для здійснення повноважень та забезпечення діяльності РСГСУ.

Своєю чергою заступник голови РСГСУ Юрій Власов оприлюднив результати щомісячного моніторингу стану інформаційного наповнення веб-сайтів господарських судів офіційного веб-порталу судової влади України, який проводився державним підприємством «Інформаційні судові системи». За результатами моніторингу до п'ятірки найпопулярніших веб-сайтів господарських судів увійшли ресурси Господарського суду м. Києва, Київського апеляційного господарського суду, господарських судів Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Заслухавши доповідь Юрія Власова, РСГСУ вирішила взяти її до відома, головам місцевих та апеляційних господарських судів доручила забезпечити до 31 грудня 2013 р. розміщення інформації на веб-сайтах офіційного веб-порталу судової влади України відповідно до назв та порядку розділів і рубрик, затверджених рішенням РСГСУ від 10.12.2013 р., а державному підприємству «Інформаційні судові системи» – продовжувати щомісяця надавати РСГСУ звіт про стан інформаційного наповнення веб-сайтів господарських судів.

Крім того, заступник голови РСГСУ озвучив пропозицію Господарського суду Кіровоградської області стосовно роботи веб-порталу «Судова влада». Зокрема, розділ веб-сайтів господарських судів «Для суб'єктів господарської діяльності та інших осіб» запропоновано доповнити рубрикою «Інформація про судові процедури та порядок захисту прав та охоронюваних законом інтересів», у якій слід розміщувати постанови Пленуму ВГСУ, постанови Верховного Суду України та інформаційні листи ВГСУ. Члени РСГСУ підтримали цю ідею.

Жваве обговорення викликала відповідь Міністерства соціальної політики України на нещодавнє звернення РСГСУ щодо підвищення посадових окладів працівників апаратів судів. Адже для 17 посад у судах передбачено однаковий оклад: починаючи із секретаря судового засідання і закінчуючи помічником голови суду, незалежно від рівня освіти, кваліфікації та відповідальності. Наслідок – відсутність у працівників стимулу для кар'єрного зростання. «Така ситуація, – переконаний голова РСГСУ Артур Ємельянов, – не відповідає принципам законодавства про оплату праці, адже має бути градація заробітних плат залежно від навантаження і функціональних обов'язків».

У Міністерстві соціальної політики України цю проблему визнали нагальною, проте зазначили, що обмеженість фінансових ресурсів не дозволяє вирішити її найближчим часом. За словами заступника голови РСГСУ Юрія Власова, таку відповідь не можна вважати обґрунтованою, адже, якщо діючі правила суперечать законодавству, вони мають бути змінені. Тому РСГСУ вирішила направити відповідне звернення до Кабінету міністрів України та залучити до вирішення цієї проблеми Державну судову адміністрацію України.

Про розгляд пропозицій господарських судів щодо переліку посад в апаратах господарських судів, перебування на яких близьких осіб голови, заступника голови суду може призвести до порушення обмежень, передбачених ст. 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», доповів член РСГСУ та Ради суддів України Володимир Погребняк. Розглянувши надіслані пропозиції, РСГСУ запропонувала вважати такими наступні посади:

  • керівник апарату суду та його заступник;
  • головний бухгалтер суду (керівник фінансово-економічного відділу);
  • помічник голови, заступника голови (як судді і як особи, яка обіймає адміністративну посаду);
  • працівники апарату суду, які забезпечують ведення та аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики згідно з посадовими обов'язками;
  • інші безпосередньо підпорядковані їм особи згідно з посадовими обов'язками.

На виконання листа голови РСУ Василя Онопенка від 25.11.2013 р. РСГСУ направить вказане рішення до РСУ.

Щодо проекту Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, який надійшов до РСГСУ від ДСАУ, доповіла начальник відділу кадрового забезпечення та антикорупційного моніторингу управління організаційної роботи ВГСУ Вікторія Кормиліцина. Зокрема, вона поінформувала присутніх про підготовлені ВГСУ зауваження та пропозиції і нагадала, що сьогодні формування та ведення особових справ суддів здійснюється відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади. Тому у вказаному проекті необхідно визначити порядок формування та обліку особових справ суддів, заведених до його затвердження.

Начальник аналітично-статистичного відділу управління організаційної роботи ВГСУ Олена Кармазіна виклала пропозиції до проекту Концепції реформування судової статистики та вдосконалення судової статистичної звітності в Україні, який надійшов до РСГСУ від ДСАУ. У ході обговорення проекту Концепції члени РСГСУ наголосили на тому, що процеси реформування та будь-які зміни судової статистичної звітності мають здійснюватися з урахуванням відповідної практики, а також пропозицій місцевих та апеляційних господарських судів і ВГСУ.

Наприкінці останнього засідання 2013 р. голова РСГСУ Артур Ємельянов подякував всім за плідну, конструктивну співпрацю та побажав затишних новорічно-різдвяних свят.
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________