Всі рубрики


Конституційний Суд України. Рішення від 20.03.2014 р. Справа № 3-рп/2014.

 

 

Справа щодо конституційності Декларації про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

 

У справі за конституційним поданням виконуючого обов`язки Президента України, голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя“ від 11 березня 2014 року (далі – Постанова). Головуючий на засіданні – голова КСУ Юрій Баулін. Суддя-доповідач у справі – Микола Мельник.

 

Обставини справи

Верховна Рада АРК Постановою затвердила Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя (далі – Декларація), за змістом якої:
«1) у разі якщо в результаті прямого волевиявлення Криму 16 березня 2014 р. буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде проголошено незалежною та суверенною державою з республіканською формою правління;
2) Республіка Крим буде демократичною, світською та багатонаціональною державою, яка зобов`язується підтримувати мир, міжнаціональну та міжконфесійну злагоду на своїй території;
3) Республіка Крим як незалежна і суверенна держава у разі відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації із пропозицією про прийняття Республіки Крим на підставі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб`єкта Російської Федерації».
Суб’єкт права на конституційне подання – виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради України Указом Президента України від 14 березня 2014 р. зупинив дію Постанови і одночасно звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо її конституційності. Автор клопотання вважає, що Постанова не відповідає низці статей Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим».

 

Суд встановив

Декларацією визначено, що «у разі якщо в результаті прямого волевиявлення народів Криму, яке має відбутися 16 березня 2014 р., буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде проголошено незалежною та суверенною державою з республіканською формою правління».
У Рішенні від 16 січня 2003 р. №1-рп/2003 у справі про Конституцію Автономної Республіки Крим Конституційний Суд України зазначив, що для АРК як адміністративно-територіальної одиниці України не притаманні державний суверенітет, власне громадянство та інші ознаки держави; межі АРК з іншими адміністративно-територіальними одиницями не є державними кордонами. За правовою позицією КСУ, викладеною у цьому ж рішенні, поняття «державна територія» (територія України) і «територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці», зокрема територія Автономної Республіки Крим, про яку йдеться у ст. 7 Конституції АРК, хоча й взаємопов’язані, але за своїм змістом є різними; Конституція України встановлює, що суверенітет України поширюється на всю її територію.
Відповідно до ч. 2 ст. 133 Основного Закону України АРК та місто Севастополь входять до складу України як окремі одиниці адміністративно-територіального устрою України; місто Севастополь не входить до складу АРК, має спеціальний статус, який визначається законом України.
За ст. 134 Конституції України АРК є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. Встановлений ст. ст. 137, 138 Основного Закону України перелік питань, які належать до відання АРК, та питань, з яких вона здійснює нормативне регулювання, унеможливлює вирішення нею питань, пов’язаних із територіальним устроєм, конституційним ладом та державним суверенітетом.
Зважаючи на викладене, КСУ дійшов висновку, що затвердження Постановою Верховної Ради АРК Декларації не належить до повноважень Верховної Ради АРК і суперечить ст. ст. 2, 8, 132, 133, 134, ч. 2 ст. 135, ст.ст. 137, 138 Конституції України.
Верховна Рада АРК у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які не можуть суперечити Конституції і законам України (ч. 2 ст. 135 Конституції України).
Таким чином, прийнявши Постанову, Верховна Рада АРК вийшла за межі повноважень, визначених Конституцією України, чим порушила ч. 2 ст. 19 Основного Закону України.
У п. 1 Декларації передбачено, що «у разі якщо в результаті прямого волевиявлення народів Криму, яке має відбутися 16 березня 2014 року, буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіки Крим і місто Севастополь, до складу Росії».
Однак Конституція та закони України, інші нормативно-правові акти, у тому числі Конституція АРК, а також міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, не містять поняття «народи Криму» та не дають йому визначення. Саме тому використання у Декларації поняття «народи Криму» як узагальненого визначення громадян України, які проживають в АРК та в місті Севастополі, є безпідставним та таким, що не відповідає Конституції України.
Згідно із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права право народів на самовизначення не повинне тлумачитися як таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які порушують чи підривають (повністю або частково) територіальну цілісність або політичну єдність суверенних і незалежних держав, які дотримуються принципу рівноправ’я і самовизначення народів і внаслідок цього мають уряди, які представляють інтереси всього народу на їх території без будь-яких відмінностей (Статут ООН, Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН від 24 жовтня 1970 р., Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.).
КСУ наголошує, що право на самовизначення на території АРК та в місті Севастополі було реалізовано їх жителями як невід’ємною частиною всього Українського народу під час всенародного голосування на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. Враховуючи результати цього референдуму, Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей – 28 червня 1996 р. прийняла Конституцію України, в якій, зокрема, проголосила Україну суверенною і незалежною державою та закріпила принцип її територіальної цілісності.
Конституція України не передбачає права окремої частини громадян України (в тому числі і національних меншин) на одностороннє самовизначення, в результаті якого відбудеться зміна території України як унітарної держави. Питання зміни кордонів України повинне вирішуватися на всеукраїнському референдумі, призначеному Верховною Радою України відповідно до ст. 73, п. 2 ч. 1 ст. 85 Основного Закону України.
Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що, прийнявши Постанову «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя», Верховна Рада АРК порушила положення ст. 73, п. 2 ч. 1 ст. 85 Конституції України.

 

Суд вирішив

1. Визнати такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» від 11 березня 2014 р. №1727-6/14.
2. Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» від 11 березня 2014 р. №1727-6/14, визнана неконституційною, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.
3. Рішення КСУ є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________