Всі рубрики


Адвокатура: час змін настав 2.

 

 

У 2010 р., сповнені неймовірних сподівань про незалежність і корпоративне самовизначення адвокатів «ПТ» вів бесіду про правовий статус професійної самоврядної адвокатської організації, уніфікацію юридичної професії та оподаткування адвокатської діяльності з заступником голови Союзу юристів України, членом ВККА, членом робочої групи з розробки пропозицій щодо законопроектів про адвокатуру Катериною Коваль. В буремні часи, коли наша держава прямує тернистим шляхом побудови громадянського суспільства, важко переоцінити роль і місце в цьому процесі Адвоката. Почесна і нелегка місія служіння професії вимагає від нього високого рівня знань, досвіду та виняткових особистих якостей – честі, гідності, відданості справі і наполегливості. Про своє бачення подій, що відбуваються в адвокатурі сьогодні, напередодні позачергового адвокатського з’їзду, у ексклюзивному матеріалі заступника голови Союзу юристів України, заступника голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Катерини КОВАЛЬ.

 

Створення 17 листопада 2012 р. самоврядного об’єднання адвокатів стало доцільним і виправданим кроком і результатом інтелектуальної праці і організаційних зусиль адвокатської корпорації протягом 20 років.
Основними завданнями, для вирішення яких створювалася НААУ, були: консолідація всіх адвокатів, їх об’єднань, забезпечення підвищення професійного рівня правової допомоги; організація підвищення кваліфікації адвокатів та посилення контролю за якістю здійснення професійних обов’язків; вироблення норм адвокатської етики та забезпечення їх виконання; підвищення ролі адвокатури в державі; дотримання посадовими та іншими особами гарантій адвокатської діяльності; захист громадянських, соціальних та професійних прав адвокатів.
На певних етапах розвитку України чітко простежується закономірність: ступінь незалежності і суверенності адвокатури визначалася зрілістю демократичних інститутів держави. У свою чергу, правовий статус адвокатури завжди був певним показником захищеності особи та одним з індикаторів рівня реалізації загальновизнаних основ правової держави і розвиненого громадянського суспільства.
Головні завдання, які стояли перед новоутвореною Національною асоціацією адвокатів України: підвищення ефективності діяльності вітчизняної адвокатури, якість і доступність адвокатської допомоги для всіх верств населення України.

 

Демократія заснована на довірі
Самоврядування адвокатури – це насамперед право і наявність реальної можливості кожного адвоката впливати на процеси у професійній корпорації, при цьому з урахуванням специфіки нашої професії регуляторні функції органами адвокатського самоврядування повинні використовуватися мінімально, акценти мають бути сконцентровані на стимулюванні прийняття колективних рішень, які найбільш повно враховують інтереси кожного адвоката.
Регулювання організації і діяльності адвокатури мало забезпечити демократичні принципи побудови і функціонування самоврядування адвокатури та її інституцій, що гарантують незалежність адвокатури в цілому і адвоката зокрема, а потім й досягнення конституційної мети існування адвокатури – забезпечення права людини на захист і надання правової допомоги. НААУ створювалася для посилення ролі адвокатури в державі. При цьому важливо було зберегти справедливий баланс між органами самоврядування адвокатури. Юридична наука мала сформулювати теоретичні положення та бачення реформи адвокатури й визначити першочергові проблеми, актуальні в першу чергу для реформування органів самоврядування та практики застосування законодавства, здійснити фундаментальні дослідження щодо законодавчого забезпечення подальших реформ адвокатури.
Під час реалізації норм Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» важливо було виключити ризики критики обов’язкового членства адвоката в НААУ, яке могло зв’язати адвоката адміністративними обмеженнями і стати засобом тиску на адвоката, що є неприпустимим з точки зору механізмів забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів людини. Тому членство в професійній організації мало бути побудовано таким чином, щоб адвокати самі прагнули стати членами НААУ. Важливо було надати перехідний період тим, у кого було право на зайняття адвокатською діяльністю та можливість оцінити нову корпорацію як СВОЮ організацію.
Важливо на першому етапі реформи щоб адвокатам було зрозуміло, що НААУ не є новим зарегульованим «Міністерством адвокатури», а є органом, який лобіює інтереси і просуває адвокатські ініціативи, і є відповідальним представницьким органом регіональних адвокатських спільнот. На превеликий жаль, НААУ за час своєї роботи тільки втратила кредит довіри адвокатів.
Демократія в будь-якій організації завжди заснована на довірі: адвокати будуть поважати те керівництво, яке поважає закон та статут. Керівництво має враховувати інтереси адвокатів – членів організації, які, в свою чергу, повинні відчувати свою відповідальність за виконання закону. Дуже важливо, щоб завжди існувало інформаційне джерело, з якого можна дізнатись про стан справ в НААУ, і був відкритий доступ до будь-якої інформації членів корпорації. Ці принципи описують суть демократичного стану і взаємин професійної спільноти, а саме говорять про те, що дотримання цього основного правила призводить до виникнення юридичної визначеності для адвокатів та органів самоврядування. Важливо говорити про мудрість один одного, але важливо також і вчитися на помилках один одного. РАУ мала звертати увагу не тільки на успішні, а й на «невдалі» свої проекти та прийняті рішення. Наприклад, у питанні вартості стажування, яка викликала резонанс як в адвокатському співтоваристві, так і в професійних громадських організацій, що призвело до появи серйозних законодавчих ініціатив в парламенті. РАУ в новому рішенні врахувала зауваження, врегулювала питання за пропозиціями регіональних органів самоврядування і змінила своє рішення. Адже досвід вирішення спорів – інструмент розвитку права.

 

Нові виклики для адвокатури
За час створення НААУ було проведено більше десяти засідань РАУ. Акцентую вашу увагу на тому, що наразі створені всі органи самоврядування: НААУ (РАУ), яка діє на підставі Статуту, Положення про РАУ та регламенту. Зареєстровані і працюють ВКДКА, КДКА, ради адвокатів регіонів, ВРКА. Прийнято близько 300 рішень РАУ, нові положення, регламенти, порядки. За рік роботи РАУ прийнято більше документів, ніж за всі 20 років існування української адвокатури. Органами самоврядування сформований Єдиний реєстр адвокатів України, в якому зареєстровані більше 28 437 адвокатів з 40 560 тих, хто отримав свідоцтво за старим Законом. За час реалізації Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» виникло багато проблем і зауважень органів самоврядування і адвокатів. Необхідно визнати, що робота НААУ попереднього періоду була незадовільною. Порушувалися прозорість і відкритість роботи Асоціації та її Секретаріату. Непорозуміння щодо ордера, стажування, витягів з Реєстру викликали резонанс серед адвокатів в регіонах і в органах самоврядування. Зараз стає очевидним, що нова інтенсивна турбулентність в адвокатурі та пов’язані з нею можливі зміни можуть зумовити не лише нові можливості, але водночас і викликати високі ризики.

 

Про пріоритети роботи НААУ і РАУ сьогодні
Першочерговим етапом має стати розвиток Центру підвищення кваліфікації. Необхідно посилити контроль за станом фінансування, порядком оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Думаю, що внесення змін до Закону про безоплатну праву допомогу – це наступний етап реформування адвокатури. На момент прийняття Закону не були створені основні інституції НААУ, тому й досі ця сфера регулюється державою і вже є перші приклади порушення принципів незалежності в роботі центрів з надання правової допомоги. Новим викликом для адвокатури та системи безоплатної правової допомоги є нове «зростання» адвокатів, що надають безоплатну правову допомогу, з органами слідства. НААУ, органи адвокатського самоврядування та комісії з якості в межах своєї компетенції мають всіляко сприяти забезпеченню незалежності адвоката в період реалізації Закону «Про безоплатну правову допомогу».
На підставі узагальнення проблем, які виникли під час реалізації Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», необхідно направити в парламент пропозиції щодо змін до Податкового кодексу з урахуванням ультиматумів, які будуть висунуті НААУ державі, якщо лідери адвокатури будуть впливовими, зрозумілими для всіх і матимуть підтримку всієї багатотисячної армії адвокатури.
Протягом 20 років відбувалися спроби реформування корпорації керівниками адвокатури різних рівнів, які рано чи пізно залишали адвокатуру один на один з новими викликами.
Протягом 20 років не вирішені проблеми соціального захисту адвокатів, особливо в питанні пенсійного забезпечення. Слід регламентувати і лобіювати соціальні гарантії адвокатам, посилити гарантії професійної діяльності адвокатів. Особливу увагу необхідно приділити роботі Комітету захисту прав і гарантій адвокатської діяльності. На прикладі справи В. Смалія, Д. Бугая та інших адвокатів ми бачимо, як порушуються гарантії та адвокатська таємниця. Кричущі порушення прав адвокатів викликали велику стурбованість і недовіру з боку юридичної громадськості. Оскільки всі розуміють, що якщо таким чином будуть порушуватися права адвокатів, залишиться тільки одне питання: хто наступний? Тому вкрай важливо повернути цю ситуацію в законне русло.

 

Критична маса незадоволених
Питаннями захисту адвокатів у регіонах має займатися Комітет захисту прав адвокатів , не підміняючи регіональні ради адвокатів, а допомагаючи. Адже не секрет, що багато регіональних рад адвокатів тісно зрослися з правоохоронними органами на місцях, і тому є ризики у захисті прав громадян. Інтерес до теми гарантій та адвокатської таємниці посилюється у зв’язку з випадками втручання в адвокатську таємницю з боку органів державної влади, що передбачає вироблення нових способів реагування НААУ на зазначені дії, а також викликає необхідність доктринального аналізу відповідальності осіб, які здійснюють таке втручання. Проблеми збереження адвокатської таємниці в професійній діяльності адвоката надзвичайно важливі і вимагають правильного розуміння державою і її органами статусу адвоката в суспільстві. Закон також не містить будь-яких норм, які передбачають або встановлюють спеціальну відповідальності за порушення прав адвокатів.
Необхідно зазначити, що у зв’язку з конфліктами усередині корпорації роль адвокатури як елемента, що забезпечує змагальність у процесі, неухильно знижується.
Принцип рівноправності сторін має на увазі справедливий баланс між сторонами процесу, є основною характеристикою права на справедливий суд і невід’ємним аспектом права на змагальний процес. Вибудовуючи жорстку вертикаль, колишня влада не розуміла, наскільки важливі принципи змагальності у процесі. Якщо вертикаль вибудовувалася фактично за вказівками з Адміністрації Президента, то ніякої змагальності тут не було, а отже, не було і судочинства. Як результат, суд не міг виносити об’єктивні рішення через те, що судова вертикаль «впиралася» в Адміністрацію Президента. Ця практика деформує ідею судочинства та ідею поділу влади, дискредитує судову систему як таку. Ми маємо сьогодні тільки потік чолобитних, відкритих листів НААУ на захист прав адвокатів, кількість яких наростає з кожним днем. При цьому результативність таких звернень майже нульова. Вважаю, що зараз недостатньою писати листи і звернення до правоохоронних органів щодо захисту прав адвокатів. Необхідно серйозно лобіювати інтереси адвокатури на найвищому рівні, брати участь у засіданнях профільного Комітету Верховної Ради, колегій МВС, Генеральної прокуратури з метою практичного забезпечення законодавства та захисту прав адвокатів.
В адвокатському співтоваристві накопичилася критична маса незадоволених існуючими проблемами. Важливо підготувати ряд звернень до судових інстанцій, а також ряд законодавчих ініціатив. Думка тисяч адвокатів – вагомий аргумент. І ми впевнені, що держава на наші пропозиції відреагує. Ми маємо виробити комунікаційну політику і стратегію НААУ аби протистояти у часи випробувань, аби говорити одним голосом при реагуванні на виклики, що постають чи мають постати перед нами. Кожен адвокат має розуміти філософію рішень корпорації, яку ті, що прийдуть після нас, будуть розвивати і збагачувати. Активізація, залучення адвокатів у процес формування стратегії розвитку адвокатської спільноти, є однією з головних завдань, які стоять перед органами самоврядування сьогодні. Здійснити це можливо зробивши процес прийняття рішень органами самоврядування максимально прозорим і публічним. Ухваленню важливих для адвокатів рішень має передувати широке обговорення, тоді рішення не будуть піддаватися критиці, а, навпаки, будуть супроводжуватися колективною волею до виконання.
Комітет захисту прав адвокатів зібрався за час роботи НААУ всього один раз. Адже саме завданням такого Комітету було вироблення програми Захисту прав адвокатів та стратегія розвитку законодавства в цьому напрямку. Важливим можливо було би внести зміни в Закон, в якому передбачити спеціальний орган самоврядування адвокатури з функціями захисту прав Адвокатів не тільки в законі, а і в КПК, а особливо в судовому процесі по захисту прав Адвокатів. Ми знаємо чим закінчився статус представника НААУ в судовому процесі по справі Бугая Д. Необхідно вносити зміни до ст. 23 Закону і в КПК, коли РАУ не просто повідомляється про затримання або обшуку у адвоката, а має процесуальні права. У новому КПК не врегульовано процесуальний статус представника регіональної ради адвокатів. Таким чином, ст. 23 не враховує Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 р. №5 про необхідність забезпечення ясності і недвозначності правової норми.

 

В очікуванні нового витка реформування
Зараз адвокатура стикається з небажанням держави вести повноправний діалог. Необхідно додатково лобіювати цілу низку додаткових гарантій адвоката. Необхідно докласти багато зусиль щодо подальшого реформування в адвокатських колективах, докласти колективних зусиль самих адвокатів, вчених-адвокатів, експертів. Залишиться тільки ініціювати, розробити, видати в цілому, затвердити і направити їх уповноваженому приймати. Для цього ми активно включилися в процес внесення змін до Закону, КПК, Податкового кодексу. Законодавство не може влаштовувати всіх і бути виключно позитивним. Але зараз, на мою думку, вже не час говорити про недоліки, оскільки перед нами стоїть інше, більш важливе завдання: зробити так, щоб реформа проходила з урахуванням пропозицій усіх адвокатів. Адвокатське співтовариство сьогодні об’єктивно зацікавлене в ефективності реформи правоохоронної системи, в незалежному, справедливому і кваліфікованому суді, у високому авторитеті судової влади, у розвитку правової державності в Україні. Зараз готуються нові зміни до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», працює робоча група і самими адвокатами вносяться вагомі пропозиції щодо вирішення проблем, що виникли при реалізації нинішньої редакції Закону, з метою посилення гарантій адвокатської діяльності. Останнім часом інформаційний фон навколо реформи професії знову на піку. Адвокатське співтовариство завмерло в нетерпінні і страху в очікуванні нових законодавчих ініціатив.
Чим вищий статус адвоката, тим сильніше бажання талановитих юристів приходити в професію. Необхідно наповнювати і посилювати цей статус. Адвокатське співтовариство має бути саморегульованим і вільним, адже «ручна» адвокатура не потрібна нікому.

 

А що зробили адвокати – члени ВРЮ для адвокатури?
Основне завдання Вищої ради юстиції – разом з іншими державними інститутами формувати високопрофесійний суддівський корпус, здатний кваліфіковано, старанно і неупереджено здійснювати правосуддя. На пропозицію делегатів з’їзду, який проходив у м. Одеса, відзвітувати про роботу адвокатів – членів ВРЮ Ольга Жуковська відповіла відмовою, пославшись на те, що це нічим не передбачено. Думаю, що саме відмова відповідати на запитання делегатів з’їзду, спричинила її програш на виборах до нового складу ВРЮ. Але ж це дійсно дуже важливе питання: що зробили адвокати – члени ВРЮ для адвокатури? Скільки було внесено подань на суддів, які порушили права адвокатів? Скільки було притягнуто до дисциплінарної відповідальності прокурорів за порушення прав адвокатів? Скільки розглянуто та задоволено скарг адвокатів про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, а також прокурорів? Скільки законопроектів пролобійовано в інтересах адвокатури членами конституційного органу (ВРЮ) . І я думаю, такий звіт повинен почути черговий з’їзд адвокатів України. Я вважаю, що делегати повинні не тільки почути звіти, а й обов'язково вимагати програми кандидатів до обрання . Кожен з претендентів , повинні довести розуміння цілей і завдань, механізмів їх здійснення в інтересах адвокатури. Крім того, коли на з’їзді стоїть питання виборів у ВРЮ, НААУ має виробити критерії визначення кандидатур і їх ролі і бачення своєї участі в роботі ВРЮ. Хоча ті ініціативи, які є в юридичному співтоваристві і Конституційній асамблеї, говорять про те, що адвокатура в найблищому майбутньому може втратити своє представництво у ВРЮ.
Адвокатура може знову стати заручником політики, отримавши квоту у ВРЮ, адже основна боротьба на попередніх з’їздах велася саме за місце в ВРЮ політичними лобістами адвокатури , а не за реалізацію завдань адвокатури в цілому. Визначальним чинником боротьби була «внутрішньополітична ситуація» серед членів ВРЮ та адвокатів – членів ВРЮ.
Від з’їзду до з’їзду «Рівне – Одеса – Київ» виникали тривалі суперечки адвокатів різних регіонів. Тому напередодні з'їзду, вважаю винятково важливим, щоб кожен делегат, що представляє свій регіон, робив свій вибір усвідомлено і зважено без політики.
Новий з’їзд – новий виклик!

 

У мене є життєвий принцип: я ніколи не критикую керівництво
На сторінках багатьох видань пишуть про конфлікт в адвокатурі між керівництвом. Є правило американських адвокатів: ніколи не відповідай на питання, поки тобі його не задали. Відповідаю вам відверто, що ніякого конфлікту немає. РАУ – колегіальний орган, і моя послідовна позиція реформи адвокатури не може бути конфліктом, а лише точкою зору в питаннях стратегії реформування адвокатури. Моя програма реформи адвокатури, яку я презентувала на конференції адвокатів м. Києва під час мого делегування в керівництво НААУ втілювалася в життя. Найпершою моєю ініціативою було створення Науково-консультативної ради НААУ, адже саме юридична наука мала сформулювати теоретичні положення розвитку реформи. Всі рішення НААУ мали проходити академічну експертизу науковцями і висвітлюватися уже в теоретичних дослідженнях «Вісника НААУ» . Нажаль за весь час роботи РАУ Науково-консультативна рада не запрацювала. З першого дня створення НААУ я наполягала на затвердженні кошторису. І основні статті видатків НААУ мали би спрямовуватися на захист прав адвокатів та підвищення кваліфікації . Нажаль НААУ досі не забезпечила адвокатів безкоштовними посвідченнями членів корпорації. І вважаю використання коштів без затвердження видатків та напрямків роботи НААУ порушенням фінансової дисципліни. Критика колег, мовляв, це повноваження з’їзду, може мати місце, але тоді потрібно було б проводити новий з’їзд. Адже РАУ приймала різні рішення, і не завжди ті, які входили до її компетенції. Повторюся, РАУ – колегіальний орган, і кожен член голосує за своїм внутрішнім переконанням. Дуже часто я була єдиним членом РАУ, хто був проти прийняття тих чи інших рішень. З часом деякі помилково прийняті рішення РАУ скасовувалися. Крім того, у мене є життєвий принцип: я ніколи не критикую керівництво. Мене часто запитують адвокати, чому я не критикую публічно діяльність керівництва НААУ і РАУ. Більше 10 років я працюю в Союзі юристів. Дуже часто наші думки щодо розвитку політичних процесів у державі або різне бачення реформ з головою Союзу не збігаються, але ми поважаємо думку один одного і знаходимо можливість врегулювати свої погляди як колеги. Але повірте, що ніколи в житті, ні за яких обставин, я б не виключила свого вчителя і керівника В.О. Євдокимова з Реєстру адвокатів, щоб виграти вибори в органах самоврядування у своїх інтересах або в інтересах «своїх колег».
Безперечно, для НААУ з моменту створення і в процесі її діяльності важливо було не втратити довіру адвокатів усіх регіонів. На жаль, спосіб усунення частини представників в органах самоврядування викликав більші резонанс в регіонах і протидію, ніж сам з’їзд у «Русі». Я маю на увазі ініціювання дисциплінарних проваджень проти колег. Але це вже сфера відповідальності та іспит на здатність брати участь в адвокатському самоврядуванні членів КДКА і ВКДКА. На жаль, не всі представники органів самоврядування адвокатури витримали цей іспит, багато з них виявилися безсилими проти тиску ззовні. Не всі представники громадських організацій, які були обрані на з’їзді в органи самоврядування, пройшли іспит самоврядуванням. Але це говорить і про те, що громадянське суспільство всередині корпорації формується. Адвокати чекають, коли правове поле почне змінюватися в бік демократизації корпорації, а не на реалізацію чиїхось конкретних корпоративних інтересів.

 

***

 

Хтось з мудреців говорив: щоб залишитися на місці у мінливому світі, треба весь час іти вперед. Сподіваюся, адвокатура буде йти вперед і серйозно лобіювати свої проекти. Адвокатура не зупинятиметься на досягнутому. Якщо нам байдужі методи і способи регулювання нашої діяльності, то можна спокійно дочекатися змін. Але я впевнена, що адвокатура буде сама серйозно впливати на процеси змін у державі, щоб вони були не до гіршого, а до кращого адвокатури.
Однак чудодійного рецепту, слідуючи якому адвокатура стане такою ж впливовою, авторитетною і багатою, як American Bar association, на жаль, поки немає. Для його розробки необхідно залучити колективний розум, запросити колег до роздумів і діалогу. Попереду ще багато роботи, адже НААУ створювалася для об’єднання адвокатської спільноти, а зараз всі органи самоврядування адвокатури повинні працювати для максимального захисту АДВОКАТА і його прав та гарантій.
За нинішніх непростих умов, що склалися в державі, правова система привертає пильну увагу громадян, політиків та міжнародної спільноти, а тому її представники особливо гостро мають усвідомлювати відповідальність, в тому числі і моральну, і докладати максимум зусиль для наближення вітчизняного законодавства до європейського рівня і стандартів, в яких головне – права і свободи людини. І незважаючи на те що сьогодні забезпечені не всі умови для роботи адвокатів, я переконана, що принциповість, професіоналізм, вірність ідеалам правди і справедливості, відповідальність за результати своєї діяльності, за долю кожної людини завжди були і залишаються вічними і незаперечними заповідями нашої роботи.
В української адвокатури велика історія і славні професійні традиції. Переконана, що значні досягнення вітчизняної адвокатури будуть примножені, а її роль буде неухильно підвищуватися. Дякую всім колегам, які допомагали і тим, що весь час аналізували і критикували діяльність керівництва НААУ.

 

 

Катерина КОВАЛЬ
заступник голови Союзу юристів України, заступник голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________