Всі рубрики


Вдосконаленню нотаріального процесу сприятиме новий Інститут.Про перші результати роботи Інституту теоретико-правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних проектів.

Метою створення та діяльності Інституту є об’єднання зусиль членів організації, науковців, дослідників для проведення інноваційних правових досліджень у сфері нотаріату, нотаріального процесу, вивчення суспільних відносин в правовій сфері, вдосконалення нотаріального процесу, його захист та захист учасників нотаріального процесу, представництва членів Інституту у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, втілення в нотаріальний процес та застосування фундаментальних принципів системи нотаріату латинського типу.

Напрямками та формами діяльності Інституту є:

– проведення правових досліджень нотаріату та нотаріального процесу;

– вивчення суспільних відносин в галузі нотаріату та нотаріального процесу та інших сферах права;

– запобігання та протидія корупції;

– розробка процедур та заходів, підготовка проектів нормативних актів та методичних рекомендацій в сфері протидії та запобігання корупції та корупційних проявів;

– проведення семінарів, конференцій симпозіумів, нарад з питань правових досліджень;

– організація та проведення лекцій, семінарів, конференцій та інших інформаційно-освітніх заходів;

– сприяння ствердженню авторитету нотаріату в суспільстві, підвищенню довіри до фаховості нотаріусів та визнанню особливої доказової сили нотаріальних документів;

– участь у проведенні експертиз проектів законів та підзаконних актів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю, а також будь-яких інших проектів нормативно-правових актів України;

– сприяння здійсненню науково-дослідницької діяльності у сфері нотаріату та нотаріального процесу, банкрутства, інших видів діяльності самозайнятих осіб;

– забезпечення інформаційної підтримки професійної діяльності нотаріусів, учасників нотаріального процесу, арбітражних керуючих, ріелторів.

Організація є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та валютний рахунки в банках, власну печатку, штамп та емблему.

Організація є неприбутковою та не має на меті отримання прибутку.

Інститут має право:

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

– створювати установи та організації;

– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

– вносити пропозиції до органів влади і управління;

– розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

– засновувати засоби масової інформації.

За 2014 р. Інститут підготував низку наукових експертних висновків з питань, які відносяться до сфери юстиції та були використані в судових інстанціях. Розроблено Програму впровадження електронного апостиля та пропозиції щодо удосконалення системи захисту нотаріальних документів, що дозволило б відмовитись від використання бланків нотаріальних документів та здешевити вартість вчинення нотаріальних дій.

Розроблено Проект нормативно-правового акта про дії працівників органів нотаріату зі збереження нотаріальних архівів під час надзвичайних ситуацій. Проведено прес-конференцію на тему «Нотаріат в системі захисту прав і свобод громадянина на окупованих територіях України та на територіях дії АТО. Виклики сьогодення».

Також було підготовлено звернення до Адміністрації Президента про накладення вето на Закон щодо спрощеної процедури оформлення спадщини та проект Концепції розвитку інституту нотаріату в Україні, тези якої обговорювались з нотаріальною спільнотою. Інститут направив до Адміністрації Президента пропозиції щодо включення представників організації до складу Національної ради реформ.

З метою дослідження проблеми готовності органів місцевого самоврядування до оформлення спадщини, експертною радою Інституту підготовлено відповідні запити на ім’я голів обласних рад. За результатами опрацювання інформації з регіонів, експертами інституту надано і скеровано до уряду, парламенту та Адміністрації Президента України ґрунтовний аналіз ситуації.

Експерти Інституту взяли активну участь у громадському обговоренні Закону України «Про ЕЦП», що проводилось Міністерством юстиції України. Представники організації систематично виступають з лекціями на семінарах, конференціях, що проводяться самоврядними і саморегулівними організаціями у сфері банкрутства, нотаріату, електронного цифрового підпису. Протягом 2014 р. прийнято участь у п’яти таких заходах.

В юридичній пресі публікуються тематичні статті, зокрема, в газеті «Правовий тиждень» членами експертної ради Інституту ведеться рубрика «До уваги нотаріусів». Напрацювання Інституту висвітлюються в електронних ЗМІ, доводяться до відома нотаріусів, арбітражних керуючих та інших зацікавлених осіб через соціальні мережі.

Організація бере активну участь в громадському обговоренні нормативно-правових актів у сфері юстиції, надаючи свої пропозиції та висвітлюючи їх на радіо та телебаченні.

Запрошуємо до співпраці усіх зацікавлених у вдосконаленні нотаріату та нотаріального процесу


Дмитро ЖУРАВЛЬОВ
директор Інституту теоретико-правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних проектів, доктор юридичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________