Всі рубрики


Про практику вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин.Нещодавно у приміщенні Вищого господарського суду України відбувся круглий стіл з обговорення проблемних питань практики застосування корпоративного законодавства.


Відкриваючи засідання круглого столу, голова ВГСУ Богдан Львов наголосив на тому, що залучення інвестицій в економіку України неможливе без гарантування прав акціонерів та учасників господарських товариств як основних інвесторів, у тому числі за допомогою ефективного механізму захисту їх корпоративних прав.


Під час свого виступу заступник голови ВГСУ Геннадій Кравчук зазначив, що корпоративні спори є однією з найбільш складних категорій справ, які розглядаються господарськими судами. Це обумовлено як широким колом питань, які можуть бути предметом спору, складом сторін (фізичні особи, які не мають достатньої правової обізнаності з питань, що можуть бути предметом позову та доказуванням), так і неоднозначним тлумаченням одних і тих самих правових норм різними судовими інстанціями, недостатнім правовим врегулюванням правовідносин, що випливають з виникнення, реалізації та припинення корпоративних прав.


Модератором першої сесії круглого столу виступив суддя, секретар першої судової палати Валерій Картере. Першу сесію було присвячено питанням судової практики у спорах щодо виникнення корпоративних правовідносин та реалізації корпоративних прав. Директор юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, д.ю.н., професор, Валентина Васильєва та кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Роман Сабодаш у своїх доповідях розкрили гострі та неоднозначні питання виникнення та порядку набуття корпоративних прав. Найбільш дискусійним виявилося питання визначення моменту набуття корпоративних прав.


Судді господарського суду Львівської області Андрій Мазовіта і Ростислав Матвіїв на підставі аналізу судової практики звернули увагу на окремі аспекти реалізації корпоративних прав у ТОВ. Доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор Оксана Вінник виступила на засіданні з темою «Похідні позови в корпоративних відносинах: зарубіжний досвід та перспективи для України», яка викликала жваве обговорення присутніх.


Під час другої сесії розглянуто особливості реалізації та захисту корпоративних прав у акціонерних товариствах. Модераторо другої сесії виступив суддя ВГСУ Олексій Євсіков. З доповіддю, присвяченою корпоративному управлінню в АТ, виступив доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України Олександр Онуфрієнко. Проблемні питання реалізації і захисту переважного права купівлі акцій та права вимоги примусового продажу акцій міноритарними акціонерами у своїй доповіді розкрив суддя Господарського суду Київської області Павло Горбасенко. Професор кафедри цивільного права №1 Національного університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого», д.ю.н. член-кореспондент НАПрН України Інна Спасибо-Фатєєва звернула увагу аудиторії на окремі аспекти спорів між акціонерами та їх відповідальність.


Третю сесію круглого столу, що була присвячена питанням судової практики у спорах, які виникають у зв'язку з припиненням корпоративних правовідносин, очолила суддя ВГСУ Лариса Іванова. У рамках сесії виступив д.ю.н., професор кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету ім. Івана Франка Володимир Кравчук. Науковець звернув увагу на розбіжності, які виникають у визначенні: - моменту, з якого припиняються корпоративні правовідносини; - кворуму для встановлення повноважності загальних зборів учасників товариства, на яких вирішується питання про прийняття до товариства спадкоємців (правонаступників) померлого (ліквідованого) учасника тощо.


Завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету "Одеська юридична академія", д.ю.н., професор Олег Подцерковний та суддя Господарського суду Київської області Валерій Ярема у своїх доповідях розкрили питання судової практики, що виникають під час вирішення спорів про розрахунки з учасником, який вийшов (вибув) з ТОВ.


Крім того, більшість питань, що були предметом розгляду круглого столу, розглядалися учасниками заходу з урахуванням пропозицій, висвітлених у проекті постанови пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин». За результатами обговорення вказаний проект буде доопрацьовано відповідно до наданих пропозицій.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________