Всі рубрики


Верховний Суд України. Постанова від 7 вересня 2016 р. Справа № 6-1250цс16.


Справа про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження.


За позовом ПАТ «Піреус Банк МКБ» до Особа 1, Особа 2 про стягнення заборгованості за кредитним договором за заявою ПАТ «Піреус Банк МКБ» про перегляд ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 вересня 2015 р. та ухвали ВССУ від 24 лютого 2016 р. Головуючий на засіданні – суддя ВСУ Ярослав Романюк.


Обставини справи


У грудні 2013 р. ПАТ «Піреус Банк МКБ» звернулось до Особа 1, Особа 2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, посилаючись на те, що 11 березня 2008 р. між ВАТ «Міжнародний комерційний банк» (далі – ВАТ «МКБ»), правонаступником якого є ПАТ «Піреус Банк МКБ», та Особа 1 укладено кредитний договір, відповідно до якого, остання отримала кредит у розмірі 103 281 доларів США зі сплатою 12 % річних та кінцевим терміном повернення коштів 11 березня 2013 р. З метою забезпечення зобов’язань Особа 1 за кредитним договором між банком та Особа 2 було укладено договір поруки від 11 березня 2008 р., відповідно до умов якого поручитель зобов’язався відповідати перед банком за виконання позичальником усіх своїх зобов’язань перед кредитором в повному обсязі.


Посилаючись на те, що Особа 1 своїх зобов’язань не виконала і станом на 22 листопада 2013 р. заборгованість за договором складала 158 345,54 доларів США та 80 000 грн., банк просив стягнути зазначені суми з відповідачів в солідарному порядку.


Рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 6 травня 2015 р. в позові відмовлено.


Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 вересня 2015 року відмовлено ПАТ «Піреус Банк МКБ» у відкритті апеляційного провадження.


Ухвалою ВССУ від 24 лютого 2016 р. касаційну скаргу ПАТ «Піреус Банк МКБ» відхилено, ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 вересня 2015 р. залишено без змін.


У заяві про перегляд рішення суду касаційної інстанції ПАТ «Піреус Банк МКБ» просить скасувати ухвали судів апеляційної та касаційної інстанцій, а справу направити до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про прийняття апеляційної скарги, посилаючись на неоднакове застосування касаційним судом ст. ст. 73, 222, 295 ЦПК України при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі.


Заслухавши доповідь судді ВСУ, дослідивши матеріали справи та перевіривши наведені у заяві доводи, судова палата у цивільних справах ВСУ дійшла висновку, що заява підлягає задоволенню.


Суд встановив


Відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, апеляційний суд, з висновками якого погодився суд касаційної інстанції, виходив із того, що доказів, які б свідчили про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження рішення місцевого суду банком не надано, а посилання банку на те, що причини пропуску строку на апеляційне оскарження є поважними, оскільки банк не отримав своєчасно копію рішення місцевого суду, не заслуговують на увагу, оскільки, як вбачається з журналу судового засідання від 6 травня 2015 р. представник банку був присутнім у судовому засіданні під час проголошення вступної та резолютивної частини рішення суду.


Проте у наданих для порівняння:

  • ухвалі ВССУ від 20 березня 2013 р. касаційний суд, скасовуючи ухвалу апеляційного суду та передаючи питання про відкриття апеляційного провадження у справі на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, виходив із того, що суд не взяв до уваги те, що сама по собі присутність сторони під час проголошення вступної та резолютивної частини рішення суду без своєчасного отримання повного його тексту унеможливлює визначення необхідності подання апеляційної скарги та її мотивування, що є вимогою до ст. 295 ЦПК України. Висновок суду про відсутність підстав для поновлення строку, встановленого процесуальним законом для подання апеляційної скарги на рішення суду, є таким, що не відповідає вимогам п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України стосовно забезпечення апеляційного оскарження рішення суду.
  • від 17 квітня 2013 р., суд касаційної інстанції, скасовуючи ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження виходив із того, що сама по собі присутність при проголошенні судового рішення не дає можливості мотивувати апеляційну скаргу, як того вимагає ст. 295 ЦПК України.


Усуваючи розбіжності у застосуванні касаційним судом зазначених вище норм процесуального права, Судова палата у цивільних справах ВСУ виходить із такого.


Згідно із ч. 1 ст. 294 України ЦПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.


Відповідно до положень ч. 1 ст. 73, ч. 3 ст. 294 ЦПК України апеляційний суд за заявою особи може поновити пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження у разі наявності поважних причин цього строку.


За змістом п. 2 ч. 3 ст. 297 ЦПК України якщо вказані особою, яка подала апеляційну скаргу, підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.


Відповідно до ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, а відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечено судовими процедурами, які повинні бути справедливими.


Згідно із ч. 1 ст. 218 ЦПК України рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.


Відповідно до ст. 222 ЦПК України копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення, особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються копії судового рішення із викладом вступної та резолютивної частин.
Судами встановлено, що під час проголошення оскаржуваного рішення у судовому засіданні був присутній представник ПАТ «Піреус Банк МКБ».


Строк на апеляційне оскарження закінчився 16 травня 2015 р.


Повний текст оскаржуваного рішення суду банк отримав лише 17 серпня 2015 р., що підтверджується штемпелем на конверті та роздруківкою з офіційного сайту ДП Укрпошта».


Таким чином рішення суду першої інстанції було надіслано ПАТ «Піреус Банк МКБ» поза межами строку на апеляційне оскарження, встановленого ч. 1 ст. 294 ЦПК України.


Апеляційна скарга подана 21 серпня 2015 р.


Проте в разі, якщо недотримання строків апеляційного оскарження було зумовлене діями (бездіяльністю) суду першої інстанції, зокрема, особі не надіслана протягом строку на апеляційне оскарження копія повного тексту рішення суду першої інстанції, то ця обставина може бути підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення.


Постановляючи ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження, суд апеляційної інстанції, з висновками якого погодився касаційний суд, не звернув уваги на те, що з вини суду банк не отримав повного тексту оскаржуваного судового рішення у зв’язку з чим він був позбавлений права визначення необхідності подання апеляційної скарги та її мотивування, що є вимогою ст. 295 ЦПК України, а тому апеляційний суд дійшов до передчасного висновку щодо відмови у відкритті апеляційного провадження.


Ураховуючи вищезазначене, ухвалені у справі судові рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій підлягають скасуванню з направленням справи на розгляд до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження у справі.


Суд постановив


Керуючись ст.ст. 355, 3603, 3604 ЦПК України, Судова палата у цивільних справах ВСУ постановила заяву ПАТ «Піреус Банк МКБ» задовольнити.


Ухвалу ВССУ від 24 лютого 2016 р. та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 18 вересня 2015 р. скасувати, справу передати на розгляд до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження у справі.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-12 | 30 червня
Тема тижня:
Трудове право
Тема тижня
  • Звільняти не можна залишити
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________