Всі рубрики

 

 

 

 

Усі компанії зобов’язали оновити інформацію про власників.Нещодавно прийнятий Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачає штрафи для керівників компаній у розмірі до 51 000 гривень за невиконання нових вимог.


Верховною Радою 6 грудня 2019 року був прийнятий Закон України № 361-IX, який зобов’язує всіх юридичних осіб подати державному реєстратору оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності компанії. Набрання чинності Законом відбудеться 28.04.2020 р.


Інформація про кінцевого бенефіціарного власника повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, країну громадянства, серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міру бенефіціарного володіння.


Законом також передбачено обов’язок розкривавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників при державній реєстрації юридичної особи та при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, шляхом подання державному реєстратору додаткових документів, а саме:


- структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;


- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження;


- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником.


Окрім того, після набрання Законом чинності, компанії повинні будуть щорічно, протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, подавати вищезазначений пакет документів та відповідну заяву для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.


Також, згідно Закону, юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення.


Компанії, зареєстровані на момент вступу в силу Закону, зобов’язані подати оновлені дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності протягом трьох місяців з дня затвердження відповідної форми та змісту структури власності уповноваженим державним органом.


За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника Законом перебачено накладення штрафу на керівника юридичної особи у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень.Максим Лебедєв, партнер GOLAW
Тарас Литовченко, старший юрист GOLAW


Джерело: www.zib.com.ua

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________