Всі рубрики


Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій.Як юридично правильно діяти бізнесу в період карантину COVID-19


Хоча карантин триває лише трохи більше тижня, питанням, що робити далі, задаються багато підприємців. Зокрема, як власникам магазинів платити орендну плату за приміщення, в якому сьогодні не здійснюється діяльність; як платити заробітну плату працівникам, які не можуть виконувати своїх трудових обов'язків, як виконувати кредитні зобов'язання перед банками, якщо бізнес не працює та інші.


Український бізнес отримав певні пільги та спрощення завдяки прийняттю Законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020 та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 533-IX від 17.03.2020.


Відповідно до Закону України № 530-IX карантин включено до переліку форс-мажорних обставин.


Як підтвердити форс-мажор


Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) згідно ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати" є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.


Однак, наявність постанови Кабінету Міністрів України про запровадження карантину сама по собі не свідчить про звільнення особи від відповідальності за невиконання зобов'язань. Для звільнення від відповідальності внаслідок форс-мажору необхідно дотриматися відповідного порядку дій, зокрема,


 • Письмово повідомити іншу сторону про неможливість виконання зобов'язання у зв'язку з форс-мажорними обставинами (якщо у договорі закріплений особливий порядок повідомлення, то з дотриманням цього порядку);
 • Якщо форс-мажорні обставини пов'язані з припиненням підприємницької діяльності, належним чином оформити її припинення (видати відповідний наказ, розпорядження);
 • Подати до Торгово-промислової палати України (регіональних ТПП) заяви про засвідчення форс-мажорних обставин. Важливо довести причинно-наслідковий зв'язок між запровадженням карантинних заходів та неможливістю виконання зобов'язання.
 • Отримати сертифікат ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин.


Що це означає для бізнесу?


 • Засвідчення форс-мажорних обставин дасть можливість уникнути відповідальності (штрафних санкцій та відшкодування збитків) за несвоєчасне виконання зобов’язань за договорами, укладеними між резидентами України.


Важливо! За загальним правилом настання форс-мажорних обставин не звільняє від виконання зобов'язання, а лише від відповідальності за невчасне його виконання.


Однак, відповідно до ч. 6 ст. 762 ЦК України наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.


Наприклад, у ситуації, коли підприємець не може використовувати приміщення у зв'язку з обов'язковим зупиненням діяльності через введення карантину, він може звільнятися від сплати орендної плати за весь час невикористання приміщення.


 • Форс-мажорні обставини є підставою для звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами, у разі їх належного засвідчення.
 • Форс-мажор також поширюється на сферу податкових відносин, оскільки у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили платник податку має право на визнання податкового боргу безнадійним, розстрочення/відстрочення виконання податкових зобов’язань або податкового боргу та інших зобов’язань, передбачених законодавством, виконання яких не можливо в силу форс-мажору.
 • У разі закріплення відповідного положення у договорі, сторони мають право достроково розірвати договір у випадку перевищення граничного строку існування форс-мажору.
 • Свобода договору дає можливість закріпити у договорі інші наслідки для його сторін, що можуть мати місце при настанні форс-мажорних обставин (зокрема, звільнення від зобов'язання, зміну способу виконання тощо).


І наостанок радимо:


Насамперед пробувати домовитися з контрагентом мирним шляхом та внести відповідні зміни до договору щодо звільнення від відповідальності чи від виконання зобов'язання на період дії форс-мажорних обставин. Якщо це не спрацює, то:


 • дотримуватися порядку дій, встановленого законом чи договором, для забезпечення застосування наслідків форс-мажору у кожному конкретному випадку;
 • звернутися до спеціалістів, якщо ситуація складна, а "на кону" майбутнє бізнесу.Яна Михайлюк, адвокат, радник TOTUM LF


Джерело: www.business.ua

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
 • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________