Всі рубрики

 

  

 

Оновлений перелік витрат ФОП на загальній системі оподаткування.У ГУ ДПС у Рівненській області повідомили про зміни у порядку оподаткування доходів ФОП, які впроваджені Законом №466-ІХ.


Зокрема, розширено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, який визначено п. 177.4 ст. 177 ПКУ.


Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між виручкою і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.


До переліку таких витрат, зокрема, відносяться суми податків, зборів, пов'язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи - підприємця (крім ПДВ для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об'єктів житлової нерухомості); суми ЄСВ у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою - підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов'язаних з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця.


Крім того, згідно з п.п. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.


При цьому амортизації підлягають:


- витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;


- витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).


Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:


- проведення поточного ремонту;


- ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).


Не підлягають амортизації такі основні засоби:


- земельні ділянки;


- об'єкти житлової нерухомості;


- легкові автомобілі.Джерело: www.biz.ligazakon.net

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________