Всі рубрики

 

  

 

АРМА: Виявлення та розшук активів.В.о. завідувача сектору виявлення та розшуку активів Центрального міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – Романенко Олександр Володимирович.


– Які основні напрями діяльності Центрального міжрегіонального територіального управління Агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочині?


Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.


У своїй структурі АРМА має розгалужену структуру територіальних органів, в тому числі і Центральне міжрегіональне територіальне управління АРМА.

 

Центральне міжрегіональне територіальне управління АРМА об’єднує Київську, Житомирську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ з місцезнаходженням у місті Києві.


Основними напрямками діяльності АРМА є виявлення та розшук активів, управління активами, формування державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на територіях закріпленими за кожним територіальним управлінням АРМА.


– Яка основна мета діяльності АРМА?


АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.


Згідно зі Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» головна мета діяльності АРМА за напрямком розшук активів – є виявлення (діяльність із встановлення факту існування) та розшуку (діяльність із визначення місцезнаходження) активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.


- Що містить у собі поняття «розшук активів»?


Одним із основних завдань АРМА є виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.


Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.


Отже, розшук активів, являє собою комплекс заходів, що здійснюються уповноваженим підрозділом АРМА, з метою визначення місцезнаходження таких активів.


– Яким чином виявляються та розшукуються активи, які в подальшому можуть бути передані в управління АРМА?


Статтею 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА наділена повноваженнями щодо отримання доступу до всіх реєстрів та інформаційних банків даних, розпорядниками та/або володільцями яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, а уповноважені особи АРМА мають право витребовувати у цих органах документи, які можуть сприяти процесу виявлення та розшуку активів.


АРМА у своєму розпорядженні має безоплатний доступ до інформації, що є у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування.


На сьогоднішній день на підставі укладених міжвідомчих угод, в тому числі прийнятих спільних рішень, АРМА має доступ до 43 реєстрів та інформаційних баз даних з обмеженим доступом.


Наразі, на жаль, з огляду на теоретичний підхід функціонування АРМА, у суспільстві склалася хибна думка про те, що встановлюючи факт існування активів та визначаючи їх місцезнаходження, АРМА обмежується лише тим, що здійснює певні пошукові дії в реєстрах та базах даних, держателями яких є державні органи, досліджує відкриті джерела інформації, робить окремі письмові запити, за якими отримує документи та іншу інформацію від державних органів, а також здійснює поверховий обмін інформацією з відповідними аналоговими органами іноземних держав.


Враховуючи вищесказане, існування помилкового уявлення про роботу АРМА, її функціонування зводиться до рівня послуг, які надаються слідчим, детективам, прокурорам, слідчим суддям (судам).


Проте, відповідно до пункту 1 частини першої статті 16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», завданням АРМА є не лише вжиття заходів з виявлення та розшуку активів, але й подальша взаємодія з органами, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації.


- Ви зазначали про реєстри та бази даних, держателями яких є державні органи, але історично склалося, що до 2013 року, велика кількість реєстрів в Україні знаходилася у паперовому вигляді, які дії АРМА при відсутності інформації в базах даних у такому випадку?


Відповідно до наданих повноважень АРМА уповноважені особи АРМА мають право витребувати у розпорядників інформації документи, які можуть сприяти процесу виявлення та розшуку активів.


Враховуючи вищесказане, у разі відсутності необхідної інформації про активи у електронних реєстрах, відповідним структурним підрозділом Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА, вживаються заходи щодо направлення відповідних запитів до розпорядників інформації.


- Враховуючи те, що до 2013 року, велика кількість реєстрів в Україні знаходилась у паперовому вигляді, що значно ускладнює пошук розпорядниками такої інформації та відповідних відомостей. Чи існує термін (строк) надання АРМА документів та/або інформації?


Пунктом 2 частини другої статті 11 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що уповноважені особи Національного агентства, крім іншого, мають право витребувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом.


Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», суб’єкти, в нашому випадку – розпорядники інформації, яким адресовано запит про надання інформації (документів), зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати АРМА відповідну інформацію.


Крім цього, законодавством передбачено, що у разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це АРМА з обґрунтуванням причин.


АРМА за зверненням відповідного розпорядника інформації може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні.


- Цікавить інформація, з приводу розпорядників (суб’єктів) інформації, до яких звертається АРМА. Надайте типовий перелік таких суб’єктів, яким найчастіше здійснюється запит про надання відповідних відомостей?


Розглядаючи специфіку роботи АРМА, в межах визначених чинним законодавством, не має можливості виокремити «типовий» перелік розпорядників інформації, до яких звертається АРМА.


Розглядаючи роботу з виявлення та розшуку активів, слід зазначити, що, зокрема, повноваження Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА розповсюджуються на Київську, Житомирську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.


Враховуючи вищесказане, Центральне міжрегіональне територіальне управління АРМА під час розшуку активів, здійснює запити то бюро технічної інвентаризації, Київської, Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей та міста Київ.


Крім цього, якщо розшук активів стосується, наприклад питанню про відкриття/закриття банківських рахунків фізичними особами, або питання перебування на обліку як фізичні особи – підприємці, Центральним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА здійснюється запити до Головних управлінь ДПС у м. Києві та Київській області.


– Яким чином та на підставі чого відбувається взаємодія з правоохоронними органами під час розшуку активів?


З метою впорядкування міжвідомчого співробітництва, АРМА впровадило Порядок взаємодії, розглядаючи звернення органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконання запитів іноземних держав щодо виявлення й розшуку активів, затвердженим спільним наказом АРМА, НАБУ, ГПУ, СБУ, МВС та Мінфіном від 20.10.2017 № 115/197 о/297/586/869/857, зареєстрований у Мін'юсті 02.11.2017 за № 1342/31210.


Вищезазначений порядок визначає засади взаємодії між АРМА, та слідчими, детективами, прокурорами, органами досудового розслідування, органами прокуратури з питань: виконання Національним агентством звернень слідчих, детективів, прокурорів, органів досудового розслідування, органів прокуратури щодо виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.


- Який є результат від взаємодії з правоохоронними органами під час розшуку активів?


Результатом взаємодії АРМА з правоохоронними органами, є направлення відповідного звернення, що адресоване АРМА щодо виявлення та/або розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, що знаходиться у провадженні суб’єкта звернення.


АРМА приймаються звернення у конкретному кримінальному провадженні, підготовлені слідчим, детективом, прокурором, які діють в межах своїх повноважень. Повноваження слідчого, детектива, прокурора на звернення підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.


- З якою метою здійснюється розшук активів?


Розшук активів здійснюється з метою допомоги слідчим, слідчим суддям та суду, детективам, прокурорам, у пошуку та наданні інформації про активи на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також у створені належної та обґрунтованої позиції слідчого, у питанні про необхідність накладення арешту на певне майно.


- Яку кількість заходів з виявлення та розшуку активів, та кількість взаємодії з органами, що здійснюють досудове розслідування було здійснено Центральним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА у 2020 році?


За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 Центральним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА здійснено заходів:


• з виявлення та розшуку активів:


- стосовно фізичних осіб – 381 заходів;


- стосовно юридичних осіб – 125 заходів


• взаємодії з органами, що здійснюють досудове розслідування:


- налагоджено взаємодію у 76 кримінальних провадженнях.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________