Всі рубрики

 

  

 

Окремі проблемні питання продовження пропущеного строку для прийняття спадщини.В судовому порядку окремі факти не можна визнати поважними причинами пропуску строку, встановленого для подання заяви про прийняття спадщини. Чи поширюється вказана вимога на окремі події, одними з яких, наприклад, є несприятливі погодні умови?


Правовому регулюванню вказаного питання властиві своєрідні особливості. Зокрема, з’ясовуючи, чи є несприятливі погодні умови поважними причинами пропуску строку, встановленого для подання заяви про прийняття спадщини, необхідно проаналізувати різні за своїм змістом джерела, а саме:


1. чинне законодавство:


- Конституцію України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР (далі – Конституція України),


- Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі – ЦК України);


2. судову практику:


- постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про спадкування» від 30 травня 2008 року № 5 (далі - постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 5),


- постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 грудня 2018 року по справі № 703/1560/17 провадження № 61-7643ск18 (далі - постанова Верховного Суду від 13 грудня 2018 року по справі № 703/1560/17),


- постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 11 листопада 2020 року по справі 750/262/20 провадження № 61-14038св20 (далі – постанова Верховного Суду від 11 листопада 2020 року по справі № 750/262/20);


- постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 11 серпня 2021 року по справі № 720/1079/19 провадження № 61-14663св20 (далі – постанова Верховного Суду від 11 серпня 2021 року по справі № 720/1079/19);


3. офіційне листування:


- інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» від 16.05.2013 року № 24-753/0/4-13 (далі – інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ).

 

Юридичний склад спадкової маси включає в себе різні за своєю суттю блага, Зокрема кожна особа може стати повноправним власником земельних ділянок, садових будинків, транспортних засобів, ювелірних виробів, грошових коштів, а також іншого майна, що перебуває в цивільному обороті.


Кожен учасник правових відносин набуває юридичну можливість володіти, користуватися й розпоряджатися такими благами за відповідною процедурою. Зокрема в ч. 2 ст. 41 Конституції України вітчизняний законодавець закріпив юридичну норму про те, що право приватної власності набувається в порядку, який в свою чергу визначений законом.


Чіткий і недвозначний зміст даного положення стосовно чіткого з’ясування юридичних фактів, що можуть бути поважними причинами пропуску строку, встановленого в свою чергу для подання заяви про прийняття спадкової маси, конкретизується іншими законами і судовою практикою. Що це означає?

 

Чинне законодавство передбачає цілу низку різних за своїм змістом правил, чимало з яких стосується вчасного й справедливого розподілу спадкової маси між фізичними особами і/чи іншими учасниками цивільно-правових відносин. Скажімо згідно з правовою нормою, що вітчизняним законодавцем закріплена в ч. 1 ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який в свою чергу починається з часу відкриття спадщини.


Далеко не завжди вищевказане правило підлягає обов’язковому виконанню. Зокрема після закінчення строку, що встановлений в ч. 1 ст. 1270 ЦК України, з тих або інших причин спадкоємець звертається до нотаріуса чи іншої особи із заявою про прийняття спадщини.


Даний факт не завжди є достатньою підставою для остаточного позбавлення вищезазначеної особи юридичної можливості успадкувати житловий будинок, грошові кошти, цінні папери та інші речі, що не вилучені з цивільного обороту.


Скажімо у відповідності до правової норми, яка отримала належне закріплення в ч. 3 ст. 1272 ЦК України за позовом, поданим спадкоємцем, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

 

В чинному законодавстві немає жодного роз’яснення вказаного положення. Зокрема в правових нормах, що закріплені ЦК України, з незрозумілих причин вітчизняним законодавцем не закріплено чіткого та недвозначного визначення юридичного терміну «поважні причини пропуску строку, який встановлений для прийняття спадщини», та вичерпного переліку таких причин.


Зазначена проблема вирішується завдяки обґрунтованій судовій практиці, яка сформувалася внаслідок всебічного та повного розгляду спадкових спорів. Скажімо у відповідності до правової норми, яка отримала належне закріплення в ч. 5 п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 30.05.2008р., вирішуючи питання про визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини.

 

Здійснюючи такі дії, зазначений державний орган зобов’язаний враховувати важливий юридичний факт. Зокрема згідно з правовою нормою, закріпленою в ч. 5 п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 30.05.2008р., відповідному суду потрібно виходити саме з того, що поважними є причини, які пов'язані з об'єктивними, непереборними, а також істотними труднощами для спадкоємця на прийняття ним спадщини.


Кожна з осіб, що бере безпосередню участь в спадкових спорах, обґрунтовує свої доводи різними доказами. Не є якимось винятками з наведеного правила й спадкоємці, що з певних причин пропустили строк для прийняття спадщини.


Скажімо інколи зазначені особи пробують обґрунтувати недотримання ними вимог, які національним законодавцем закріплені в ч. 3 ст. 1270 ЦК України, несприятливими погодними умовами. Чи можна визнати вищевказаний факт поважною причиною пропущення строку, що встановлений вказаним законом, для прийняття спадщини?


Судова практика надає чітку та недвозначну відповідь на задане запитання. Зокрема у відповідності до постанови Верховного Суду від 13 грудня 2018 року по справі № 703/1560/17 суд не може визнати поважними причинами пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини чимало юридичних фактів, одним з яких, наприклад, є несприятливі погодні умови.


Ідентичний за своїм змістом правовий висновок закріплюють інші рішення, які ухвалив у встановленому порядку вищезазначений орган державної влади.


Скажімо одними з таких процесуальних документів є:


- постанова Верховного Суду від 11 листопада 2020 року по справі № 750/262/20;


- постанова Верховного Суду від 11 серпня 2021 року по справі № 720/1079/19.


Офіційне листування, здійснюване відповідними органами державної влади, теж підтримує вказаний підхід. Зокрема згідно з рекомендацією, закріпленою в абз. 26 п. 2 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, численні життєві обставини, однією з яких, наприклад, є несприятливі погодні умови, судом не можуть бути визнані поважною причиною пропуску строку, що встановлений для подання заяви про прийняття спадщини.


Отже, несприятливі погодні умови не можуть бути поважною причиною пропущення строку, який встановлений чинним законодавством, для подання заяви про прийняття спадщини.Ковальчук Ярослав Вадимович,

Провідний юрисконсульт

віртуального офісу «Агенція антикризових рішень»

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________