Всі рубрики

 

  

 

Міжнародне право
2012-11-27 Договор СНГ о зоне свободной торговли: к вопросу об особенностях механизма разрешения споров.
Попытки создания на территории СНГ условий для свободного движения товаров и услуг предпринимались практически с момента его формирования. В 1994 г. страны СНГ заключили Соглашение о зоне свободной торговли, а в 1999 г. подписали...
2011-04-05 Правонаступництво держав
Правонаступництвом держав прийнято називати перехід певних прав і обов'язків від однієї держави до іншої з урахуванням основних принципів міжнародного права і норм про правонаступництво. Питання про правонаступництво постає в таких випадках: при територіальних змінах: розпаді держави на дві і більше держав, злитті держав або входженні території однієї держави до складу іншої;при...
2011-04-05 Сучасні тенденції міжнародного права: загальний огляд
Ознаки Суб'єкт міжнародного права – це носій міжнародних прав і обов'язків, що виникають у відповідності до загальновизнаних норм міжнародного права або положень міжнародно-правових актів. Для поняття «суб'єкт міжнародного права» характерні такі ознаки. По-перше, суб'єкти – це учасники міжнародних відносин, які можуть бути носіями суб'єктивних юридичних прав і обов'язків. У силу...
2008-12-02 Інвестиційний контракт: право, що підлягає застосуванню
В загальному розумінні інвестиційний контракт («state contract», «international investment contract», «foreign investment contract») представляє собою угоду між приймаючою державою, з одного боку, й іноземним інвестором, з іншого боку, з приводу пошуку, розвідки й видобування корисних копалин на території приймаючої держави протягом визначеного строку. Інвестиційний контракт не може існувати в правовому...
2008-07-15 Інститут визнання у сучасному міжнародному праві
Після заснування ООН не раз були спроби кодифікації інституту визнання. Комісія міжнародного права ще у 1949 р. включила до списку тем, відібраних для першочергової кодифікації, питання про визнання держав і урядів. Проблем визнання торкалася й Комісія міжнародного права під час розробки двох конвенцій про правонаступництво держав та розгляду питань відповідальності держав. Однак інститут визнання...
2007-10-09 Проблема тлумачення в міжнародному приватному праві
Коли йдеться про застосування та тлумачення іноземного права, однією з догм позитивістської теорії сучасного міжнародного приватного права (далі – МПрП) є догма про те, що: по-перше, національний суд, якщо національна колізійна норма відсилає до іноземного права, повинен застосувати іноземне право як систему норм іноземного права (а не як фактичні обставини); по-друге, норми іноземного права...
.1
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________