Всі рубрики

 

  

 

Судова практика
2014-08-27 Висновки Верховного Суду України.
    За результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України.
2011-04-05 Підвідомчість справ за участю органів АМКУ
Як відомо, Кодекс адміністративного судочинства України, який визначає юрисдикцію адміністративних судів щодо розгляду справ за участю суб’єктів владних повноважень, набрав чинності ще 1 вересня 2005 р. Однак з того часу проблема підвідомчості справ за участю органів Антимонопольного комітету України не була остаточно вирішена ані законодавцем, ані судовою практикою. Більше того, у цьому питанні виникло...
2010-09-21 Як довести в суді упущену вигоду?
Українське законодавство передбачає відшкодування упущеної вигоди як спосіб захисту цивільного права, але, на жаль чи на щастя, правозастосування цього способу є скоріше виключенням, ніж правилом. Зазначене здебільшого пов’язане з тим, що суди вимагають від позивача значної кількості доказів на підтвердження факту неотримання прибутків. ‹...›
2010-09-07 Про неординарні шляхи визнання договору забезпечення недійсним
Сучасні економічні умови є причиною поширення практики визнання іпотечних договорів недійсними. Оскільки договір іпотеки є похідним від основного зобов'язання, то за загальним правилом відповідно до ч. 2 ст. 548 Цивільного кодексу України недійсність основного зобов'язання тягне за собою недійсність угоди щодо його забезпечення. Таким чином, недобросовісні платники за кредитними договорами намагаються...
2010-06-22 Право на батьківство в рішеннях Європейського суду з прав людини
Право на батьківство – це природне, невід’ємне право особи (чоловіка або жінки) стати батьком (матір’ю) дитини та володіти правами й обов’язками щодо неї. Водночас воно часто потребує захисту, у тому числі й судового. Однин із найефективніших способів захисту прав людини – звернення до Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Проте, говорячи про захист у цьому Суді права на батьківство, слід...
2010-03-16 Правосуддя для «Приватбанку»
Проблема, пов’язана з неповерненням банками грошей своїм вкладникам, впливає на імідж банківської і судової систем держави та соціально небезпечна. Виникає вона через безладдя у фінансовій установі, а збільшується в судових інстанціях. Недостатня увага керівництва банку до роботи своєї служби безпеки переводить цю установу до категорії проблемних. Вкладники пікетують такі банки, залучають до вирішення...
.1
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________