Всі рубрики

 

  

 

Імплементація в Україні міжнародного гуманітарного права

Виконання норм міжнародного гуманітарного права (далі – МГП), зокрема, шляхом їх впровадження до законодавства України, є одним з обов’язків нашої держави, що випливають з міжнародних договорів у відповідній сфері. Україна є стороною Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. (Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі; Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях; Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни; Женевська конвенція про поводження з військовополоненими) та Додаткових протоколів до них 1977 р. – основних міжнародних договорів з питань МГП. Специфіка конвенцій Відповідно до єдиної для усіх згаданих Женевських конвенцій ст. 1 договірні сторони зобов’язуються дотримуватися та забезпечувати дотримання цих конвенцій за будь-яких обставин. Специфікою виконання зобов’язань, що випливають із зазначених міжнародних договорів, є також й те, що держава повинна забезпечувати виконання деяких норм МГП не лише під час збройних конфліктів, а й у мирний час. Для цього зацікавлені органи держави спільно з неурядовими організаціями, навчальними закладами, добровільними об’єднаннями та національними товариствами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця повинні докладати зусиль для виконання цих зобов’язань. Держави мають поширювати знання про норми МГП, як договірні, так і звичаєві, серед збройних сил та цивільного населення, запобігати порушенню норм МГП, застосовувати санкції до тих, хто їх порушує, забезпечувати захист емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця тощо. Процес імплементації на національному рівні вимагає тісної співпраці міністерств, відомств і неурядових організацій. Міжвідомча конвенція з імплементації МГП Міністр юстиції очолює Міжвідомчу комісію з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права (далі – Міжвідомча комісія), створену постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2000 р. № 1157. Міжвідомча комісія є постійно діючим координаційним органом та створена з метою забезпечення реалізації на належному рівні міжнародно-правових зобов’язань України, що випливають з Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р., Додаткових протоколів до них та інших міжнародних договорів з питань гуманітарного права. Відповідно до Положення про Міжвідомчу комісію її основними завданнями є: 1) вивчення і аналіз законодавства України та підготовка пропозицій щодо приведення його у відповідність з положеннями міжнародних договорів з питань гуманітарного права, учасником яких є Україна; 2) координація діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, заінтересованих громадських організацій з питань імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права; 3) інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також заінтересованих установ і організацій, пов’язаної з імплементацією міжнародного гуманітарного права, сприяння пропаганді та роз’ясненню його норм. Робота Міжвідомчої комісії переважно здійснюється відповідно до плану роботи, що затверджується головою за погодженням із заінтересованими органами, що входять до складу Комісії. Хроніка роботи Міністерства юстиції У рамках діяльності Комісії Міністерство юстиції активно проводить роботу як на науково-практичному рівні, так і організаційному. Так, 7 грудня 2004 р. спільно з делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в м. Києві було проведено «круглий стіл», присвячений 50-річчю прийняття Гаазької конвенції про захист культурних цінностей із залученням представників центральних органів виконавчої влади, науковців, а також експертів з Білорусії та Молдови тощо. У 2006 р. Мін’юст підготував проект розпорядження Президенту України «Про уповноваження С. Головатого на підписання Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується затвердження додаткової розпізнавальної емблеми (Протокол III)». На підставі зазначеного розпорядження, прийнятого Президентом України 22 травня 2006 р. № 83/2006-рп, міністр юстиції України Сергій Головатий 23 червня 2006 р. підписав цей міжнародний договір. У 2006 р. також було опрацьовано Міжнародну конвенцію про захист всіх осіб від насильницьких зникнень, прийняту 20 грудня 2006 р. Генеральною Асамблеєю ООН, яка є новим важливим інструментом у міжнародному гуманітарному праві. Наразі триває робота щодо шляхів приєднання України до цього міжнародного договору. Упродовж 2007 р. Мін’юст здійснив розробку двох законопроектів: «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується затвердження додаткової розпізнавальної емблеми (Протокол III)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується затвердження додаткової розпізнавальної емблеми (Протокол III)». На сьогодні ці законопроекті перебувають на розгляді у СП України. Міністерство юстиції, за участі представників інших органів влади, що входять до складу Комісії, відновило підготовку дослідження нормативно-правових актів України, що регулюють питання стосовно осіб, зниклих без вісті, у тому числі у зонах збройних конфліктів, на предмет їх відповідності нормам міжнародного гуманітарного права. Упродовж 2008 р. планується завершити роботу над зазначеним дослідженням та опублікувати його. Міжвідомча комісія спільно з Регіональною делегацією Червоного Хреста в Україні, Білорусії та Молдові торік провела «круглий стіл» з імплементації звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права та «круглий стіл» на тему «Правовий статус осіб, зниклих безвісти в зонах озброєного конфлікту». У роботі зазначених заходів брали участь як представники державних органів влади, так і представники наукових кіл не лише з України, а й з Білорусії та Молдови. Напрями співпраці З метою поширення знань про діяльність Комісії представники Мін’юсту постійно беруть участь у заходах, що організовуються Міжнародним Комітетом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та національними комісіями інших країн з імплементації міжнародного гуманітарного права (зокрема, у Другій всесвітній зустрічі національних комісій та інших органів з міжнародного гуманітарного права (19-21 березня 2007 р., м. Женева, Швейцарія) та 30-ій міжнародній конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця щодо викликів гуманітарної сфери на наступні чотири роки (25 листопада – 1 грудня 2007 р., м. Женева, Швейцарія)). Міністерство юстиції України як орган, що очолює Міжвідомчу комісію з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права активно співпрацює з Комісією з імплементації міжнародного гуманітарного права при Раді Міністрів Республіки Білорусь. Представники Мін’юсту торік взяли участь у роботі двох заходів, організованих зазначеною Комісією, зокрема, у конференції «Міжнародне гуманітарне право: нові виклики, нові випробування» (вересень 2007 р., м. Мінськ) та «круглому столі» з питань звичаєвих норм міжнародного права (грудень 2007 р., м. Мінськ). У першій декаді березня 2008 р. була проведена чергова зустріч Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права, у ході якої було підбито підсумки діяльності Комісії у 2007 р. та затверджено план заходів на поточний рік.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________