Всі рубрики
 

 

Мала нотаріальна реформа

1 жовтня ц.р. Верховна Рада ухвалила розроблений Міністерством юстиції Закон «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат», який визначає однакові повноваження по вчиненню нотаріальних дій державними й приватними нотаріусами й вимагає посилення контролю за діяльністю нотаріусів. Закон встановлює, що приватні нотаріуси, які на день набрання Законом чинності будуть допущені до вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів до охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину й свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у випадку смерті одного з подружжя, мають обов’язково підвищити рівень кваліфікації із спадкового права в порядку, встановленому Міністерством юстиції (окрім нотаріусів, які мають стаж нотаріальної діяльності не менше десяти років). Закон збільшує термін стажування з шести місяців до не менше одного року, передбачає розширення кола заходів для забезпечення таємниці вчинення нотаріальної дії, гарантії нотаріальної діяльності, новий перелік видів нотаріальних дій. Поки фахівці чекають на схвалення нормативно-правового акта Президентом України, «ПТ» цікавиться міркуваннями нотаріусів і тих, хто брав участь у створенні змін до Закону України «Про нотаріат». Міністр юстиції України
Микола ОНІЩУК: – Я хочу висловити щиру подяку парламенту за прийняття розробленого Міністерством юстиції Закону «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат», так званої малої реформи нотаріату й звертатимуся до глави держави з пропозицією підписати його. Хочу звернути увагу на найважливіші положення проекту, не зупиняючись на деталях. По-перше, після прийняття цього Закону приватні й державні нотаріуси матимуть однакові права, а це означає, що приватні нотаріуси отримують право оформляти спадкові справи: вживати необхідні правові заходи для охорони спадкового майна, оформляти частини спадщину тощо. Мені здається, це дозволить зробити нотаріат доступнішим, і тим самим диверсифікувати можливість оформлення спадщини серед тих 5103 нотаріусів, які працюють сьогодні в Україні. По-друге, запровадження серйозніших вимог до  можливості стати нотаріусом. Сьогодні неодмінною умовою є стажування. Нотаріальна діяльність є специфічною й потребує ґрунтовних фахових знань, а норма закону вимагає запровадження дворічного стажування замість шестимісячного. Нотаріальна спільнота підтримує цю ідею з урахуванням достатньої кількості нотаріусів. По-третє, це комплекс заходів, пов’язаних із дисципліною: встановлення обов’язкових робочих днів, прийомних годин. Народний депутат
Олександр ЛАВРИНОВИЧ: – Проект завершує шестирічний шлях багатьох нотаріусів, юристів, які прагнули вдосконалити нотаріальну діяльність. На мою думку, ми досягли певного результату. Шлях, який треба пройти, щоб збудувати єдиний нотаріат, ми успішно здолаємо, використовуючи досвід, набутий під час роботи над проектом. Народний депутат
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: – Підтримуючи   законопроект, підготовлений урядом України, ми мали внести значну кількість правок, вдосконалень, врахувати до цього закону ще ті норми, які містилися у кількох законопроектах, які ми свого часу відкликали як суб’єкти законодавчої ініціативи. Йдеться, зокрема про законопроекти під № 1425-1, 1177, 2377 і 2374. Ці законопроекти, власне, були опрацьовані, їхні норми були включені до тіла основного проекту закону № 1425. Отже ми отримали один із найкраще опрацьованих законопроектів, які пропонував Комітет ВР з питань правової політики. Я хотів би подякувати й Міністерству юстиції, і тим суб’єктам законодавчої ініціативи, які вносили поправки до законопроекту, щоб ми прийняли перший етап реформи українського нотаріату й дали можливість отримати доступ до нотаріальних послуг європейського рівня. Народний депутат України
Руслан КНЯЗЕВИЧ: – Можна скільки завгодно критикувати цей закон і говорити, що тут не все враховане. Однак ми забуваємо, що вже є, що вдосконалювати. Я думаю, що під час прийняття усвідомленого рішення головними були слова міністра юстиції, що ми починаємо з малої нотаріальної реформи. Тому я переконаний, що на нас чекає серйозна зміна всього законодавства про нотаріат. Напевне, кожен, хто хоч раз побував у державних нотаріальних конторах, не міг не помітити величезні черги пенсіонерів. Не можна не поважати, принаймні, тих людей, які ці черги вистоюють. Тому доцільно вирівняти права державних і приватних нотаріусів. Неприпустимо, що в Україні, щоб стати нотаріусом, достатньо шестимісячної практики. В усьому світі вже давно встановлені триваліші терміни. Народний депутат України
Катерина САМОЙЛИК: – Цей закон було б краще комплексно доопрацювати, щоб це була справжня реформа, а не просто латання дірок. І тому мені справді шкода, що 16 вересня ц.р. були зняті з розгляду інші законопроекти про внесення змін до ЗУ «Про нотаріат», які суттєво доповнили б чинне законодавство. А ми прийняли законопроект однієї людини в інтересах конкретної групи людей. Основна мета цього закону – створити рівні умови для державних і приватних установ. Звісно, черги в державні нотаріальні контори – це явище ганебне. Але люди більше довіряють державним, аніж приватним установам. Люди часто були ошукані, і тому не треба говорити, що державні нотаріальні контори не справляються з обсягом роботи. Мене непокоїть і заміна терміну стажування з шести місяців до двох років. Так склалося, що ми звертаємося до західного досвіду, тільки коли це вигідно. Це ж два роки дармової праці! Народний депутат України
Сергій МІЩЕНКО: – У Комітеті ВР з питань правової політики розглядалося вісім законопроектів про внесення змін до чинного ЗУ «Про нотаріат», який було прийнято ВР України у вересні 1993 р.: три – у вигляді нової редакції Закону й п’ять – у вигляді фрагментарних змін. Відповідно до положень п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України про визначення засад нотаріату в Україні виключно законами, доцільно й правильно було б прийняти законодавчий акт цілісного характеру, який би завершив реформування нотаріату з урахуванням концепції приєднання України до Латинського нотаріату. Однак оскільки документи мали концептуальні розбіжності, автори дійшли згоди про необхідність доопрацювання й подання єдиного законопроекту. Крім того, виявилася серйозна проблема в нотаріальному обслуговуванні населення, яку треба було терміново вирішити на законодавчому рівні. Міністерству юстиції не пощастило зберегти баланс такої кількості приватних і державних нотаріусів, яка б забезпечила якнайшвидше обслуговування, а також розташування нотаріуса якомога ближче до місця проживання або знаходження громадянина. 19 червня 2008 р. Комітет ухвалив рішення про поступове й поетапне реформування нотаріату України й рекомендував ВР України прийняти в першому читанні за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (реєстр. № 1425). При цьому автори законопроектів № 1425 і № 1425-1 узгодили позиції по доопрацюванню законопроекту до другого читання. Отже ухвалений ВРУ закон – плід спільної праці, результат узгоджень і компромісів – спрямований на подальше вдосконалення нотаріальної діяльності. Закон передбачає однакові компетенції приватних і державних нотаріусів – і це є основною новелою реформування. Перехідні й прикінцеві положенням Закону встановлюють демократичний процес допуску приватних нотаріусів до вчинення нотаріальних дій, які раніше входили до виключної компетенції державних нотаріусів. Чинний Закон доповнений новими статтями про державне регулювання нотаріальної діяльності й чітке розмежування адміністративного й судового контролю за нотаріальною діяльністю. До компетенції Міністерства юстиції України і його територіальних органів віднесено контроль за організацією нотаріату, перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів і виконання ними правил нотаріального діловодства. Встановлення законності вчиненої нотаріальної дії чи відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії відповідно до вимог Конституції України віднесено до компетенції суду. Збільшені вимоги до особи, яка може бути нотаріусом: для осіб, які мають намір стажуватися, встановлений стаж роботи у сфері права не менше трьох років; строк стажування збільшений із шести місяців до одного року; встановлені вимоги до стажу нотаріальної діяльності (не менше десяти років) особи, яка може бути керівником стажування; розширений перелік робіт, які приватний нотаріус не може суміщати з приватною нотаріальною діяльністю. Внесені зміни до статей чинного Закону, якими регулюється організація робочого місця приватного нотаріуса: умови відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса для безпечної й доступної для громадян нотаріальної діяльності. Деталізована процедура й діловодство процесу реєстрації нотаріальної діяльності, встановлені строки обстеження робочого місця й видачі реєстраційного посвідчення. Закон встановлює перелік підстав і порядок зупинення й припинення нотаріальної діяльності, заміщення нотаріуса при його відсутності на робочому місці, встановлені умови відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чітко визначена компетенція кваліфікаційної комісії (при роботі над законопроектами погоджено, що комісії не властиві функції розгляду скарг і визнання необґрунтованою відмови у вчиненні нотаріальної дії). Важливими для перехідного періоду є норми соціального захисту державних нотаріусів. На законодавчому рівні деталізований статус державної нотаріальної контори, закладені підвалини для врегулювання питань оплати праці й пенсійного забезпечення державних нотаріусів, передбачене першочергове право державних нотаріусів на оренду приміщень, де розташовувалися державні нотаріальні контори, при їх переході до приватного нотаріату. Але реалізація положень ухваленого Закону залежатиме від діяльності Міністерства юстиції України й самоврядних організацій нотаріусів. Внесені до чинного Закону зміни є лише черговим етапом реформування нотаріату, і попереду ще надзвичайно серйозна, кропітка робота, спрямована на вирішення програмних завдань самоврядного нотаріату України, орієнтованого на принципи Латинського нотаріату. Голова Секції нотаріусів, член правління АПУ
Володимир МАРЧЕНКО: – Позиція нашої команди стосовно комплексного реформування нотаріату України викладена в законопроекті нової редакції ЗУ «Про нотаріат» (№ 1286-1; автори – народні депутати Ірина Бережна, Сергій Міщенко й Юрій Кармазін) і в законопроекті Нотаріального процесуального Кодексу (автор – народний депутат України Ірина Бережна).Але це не значить, що ми не реагуємо на виклики часу: прикладом є робота над законопроектом № 1425 (далі – проект). На мою думку, результат – класичний приклад грамотного законодавчого лобіювання і вміння вести конструктивні перемовини для отримання потрібного нотаріату України результату. Кращого можна було досягти тільки за умови голосування згаданих вище двох наших законопроектів. Наша команда має немало досягнень по приведенню проекту до європейських стандартів.
  1. Досягнення домовленостей про умови роботи державних нотаріусів, особливо враховуючи, що саме державний нотаріат є колискою всього українського нотаріату: а) визнання держнотконтори юридичною особою (ч. 3 ст. 17); б) прирівнення до державних службовців відповідних категорій держнотаріусів у частині (саме в частині, а не взагалі) оплати праці й пенсійного забезпечення; при цьому стаж роботи державних нотаріусів у держнотконторах зараховуються до стажу держаслужби (п. 5 Прикінцевих і перехідних положень); в) надання державним нотаріусам переважного права оренди або користування приміщенням при переході до приватного нотаріату при ліквідації держнотконтори (п. 6 Прикінцевих і перехідних положень); г) можливість зареєструвати приватну нотаріальну діяльність без обов’язкового підвищення рівня кваліфікації при наявності трирічного стажу в державному нотаріаті (п. 9 Прикінцевих і перехідних положень) та ін. На мою думку, наша команда разом із авторами законопроекту змогла зробити все можливе, щоб у рамках малої реформи врахувати висловлені побажання державних нотаріусів.
  2. Коротко про найважливіші досягнення при роботі над проектом після прийняття його в першому читанні: а) розмежування адміністративного й судового контролю (ст.ст. 2-1, 33, 50); б) неможливість вилучення (виїмки) реєстрів і печатки нотаріуса (ст. 8-1); в) встановлення на рівні закону чітких стандартів робочого місця приватного нотаріуса (ст. 25); г) визначення відповідно до конституційних норм процедур зупинення й припинення приватної нотаріальної діяльності, видалення безпідставних санкцій (ст.ст. 29-1, 30, 30-1); д) вилучення з усіх документів у словосполученнях «нотаріус та інші посадові особи», «нотаріус чи інші посадові особи» у всіх відмінках слова «інші», а слова «та», «чи» замінити словом «або», що дозволяє значно простіше доводити відсутність у нотаріуса статусу посадової (службової) особи; є) визнання недоцільності екзаменів для приватних нотаріусів зі спадкового права і заміна їх на підвищення рівня кваліфікації із спадкового права на основі розроблених Міністерством юстиції України методичних рекомендацій. Від обов’язкового підвищення рівня кваліфікації звільняються приватні нотаріуси, які мають стаж нотаріальної діяльності не менше десяти років (п. 7; п. 11 Прикінцевих і перехідних положень).
Кандидат юридичних наук, доцент НЮАУ ім. Я. Мудрого
Жанна СУЛЬЖЕНКО: – Після прийняття Закону України «Про нотаріат», яким було запроваджено приватну нотаріальну діяльність, нарешті, зроблено другий крок у напрямку «роздержавлення» нотаріату – зрівняння компетенції приватних і державних нотаріусів. Маємо надію, що наступним кроком буде ліквідація державних нотаріальних контор і утворення єдиного нотаріату, що є найважливішою умовою для вступу України до Міжнародного союзу нотаріату. Безсумнівним досягненням є врегулювання на законодавчому рівні таких важливих питань, як зупинення нотаріальної діяльності, заміщення приватного нотаріуса, перевірка організації нотаріальної діяльності та правил нотаріального діловодства, вимоги до робочого місця приватного нотаріуса, оскільки до цього часу вони регулюються нормативними актами Міністерства юстиції України, що суперечить ст. 92 Конституції України, згідно якої організація і діяльність нотаріату визначаються виключно законами України. Разом з тим зміни до Закону містять низку неузгодженостей. Так, поряд з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю запроваджується припинення нотаріальної діяльності. При цьому припинення (втрата) громадянства України або виїзд за межі України на постійне проживання, застосування до нотаріуса примусових заходів медичного характеру, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім є підставами і для припинення приватної нотаріальної діяльності, і для анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, що не відповідає правилам законодавчої техніки, оскільки згідно п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону «Про нотаріат» загальною підставою для припинення нотаріальної діяльності є анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. На мій погляд, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути анульоване лише у разі видачі його на підставі недостовірних даних Народний депутат
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: – Підтримуючи законопроект, підготовлений урядом України, ми мали внести значну кількість правок, вдосконалень, врахувати до цього закону ще ті норми, які містилися у кількох законопроектах, які ми свого часу відкликали як суб’єкти законодавчої ініціативи. Йдеться, зокрема про законопроекти під №№ 1425-1, 1177, 2377 і 2374. Ці законопроекти, власне, були опрацьовані, їхні норми були включені до тіла основного законопроекту № 1425. Отже, ми отримали один із найкраще опрацьованих законопроектів, які пропонував Комітет ВР з питань правової політики. Я хотів би подякувати й Міністерству юстиції, і тим суб’єктам законодавчої ініціативи, які вносили поправки до законопроекту, що ми прийняли перший етап реформи українського нотаріату й дали можливість отримати доступ до нотаріальних послуг європейського рівня. 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№19-20 | 25 жовтня
Тема тижня:
Юридичні новини
Тема тижня
  • ВІДМОВА ПІДОЗРЮВАНОГО АБО ОБВИНУВАЧЕНОГО ВІД ЗАХИСНИКА.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

  

 

 

 

 

______________________________

 

 

Мобильные телефоны и аксесуары. Самые лучшие цены.